IRS dừng các chuyến thăm không báo trước của nhân viên thu thuế đối với người đóng thuế

Mẹo thuế của IRS 2023-98, ngày 3 tháng 8, 2023

IRS đã dừng hầu hết các chuyến thăm không báo trước của các nhân viên thu thuế đối với người đóng thuế.

Việc dừng các chuyến thăm không báo trước đối với người đóng thuế sẽ làm tăng niềm tin vào công việc quản lý thuế của IRS và cải thiện sự an toàn tổng thể cho người đóng thuế và nhân viên IRS. Những kẻ lừa đảo tấn công người đóng thuế qua thư bưu điện, qua điện thoại và trực tiếp làm tăng sự nhầm lẫn về các chuyến thăm nhà của các nhân viên thu thuế.

Những gì người đóng thuế có thể mong đợi:

  • Thay cho các chuyến thăm không báo trước, nhân viên thu thuế sẽ liên lạc với người đóng thuế thông qua thư hẹn, được gọi là 725-B, và lên lịch một cuộc gặp.
  • Người đóng thuế mà trường hợp của họ được giao cho một nhân viên thu thuế giờ đây sẽ có thể lên lịch gặp mặt trực tiếp tại một địa điểm và thời gian nhất định, từ đó cho phép người đóng thuế thu thập các thông tin và tài liệu cần thiết trước cuộc gặp để giúp đạt được giải pháp cho các trường hợp của họ nhanh hơn.
  • IRS đang cập nhật IRS.gov và hướng dẫn nội bộ để phù hợp với chính sách này.

Vẫn sẽ có những tình huống cực kỳ hạn chế khi các chuyến thăm không báo trước diễn ra:

Những trường hợp hiếm hoi này bao gồm tống đạt lệnh triệu tập và trát đòi hầu tòa; và các hoạt động cưỡng chế nhạy cảm liên quan đến tịch thu tài sản, đặc biệt là những tài sản có nguy cơ nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ.

Biết cách IRS liên lạc với người đóng thuế

IRS sẽ không bao giờ liên lạc với người đóng thuế bằng tin nhắn văn bản hoặc phương tiện truyền thông xã hội để yêu cầu thông tin cá nhân hoặc tài chánh. Theo một số chính sách tạm thời nhất định, IRS có thể trao đổi thư từ với người đóng thuế qua email, nhưng chỉ sau khi thảo luận trực tiếp về việc liên lạc đó với người đóng thuế và nhận được sự đồng ý. Để biết thêm chi tiết về những tình huống này, người đóng thuế nên truy cập IRS.gov/usingemail (tiếng Anh)

Người đóng thuế có thể nhận được câu trả lời cho các câu hỏi về thuế bằng cách:

Đăng ký nhận Mẹo thuế của IRS (tiếng Anh)