Sở Thuế Vụ cung cấp thông tin và tài nguyên ở nhiều định dạng đa ngôn ngữ và thay thế khác nhau

Lời Khuyên Về Thuế Trong Đại Dịch COVID số 2021-84, ngày 6/14/2021

Là một phần của nỗ lực không ngừng nhằm tăng khả năng tiếp cận đa ngôn ngữ, Sở Thuế Vụ cung cấp thông tin thuế bằng nhiều ngôn ngữ. Các trang IRS.gov có các đường dẫn đến các trang thông tin có sẵn bản dịch ở phía bên phải, ngay dưới tiêu đề. Các ngôn ngữ hiện có sẵn bao gồm tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung giản thể và phồn thể, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Việt và tiếng Haiti-Creole.

Người đóng thuế cũng có thể bấm vào mũi tên thả xuống ở phần ngôn ngữ ở đầu nhiều trang trên IRS.gov. Bảng chọn thả xuống hiển thị lựa chọn ngôn ngữ hiện tại và liệt kê các ngôn ngữ khác mà người đóng thuế có thể xem trên IRS.gov.

Một số tài nguyên đa ngôn ngữ trên IRS.gov:

Đăng ký tin tức điện tử và mạng xã hội Sở Thuế Vụ đa ngôn ngữ

Các định dạng thay thế có sẵn để sử dụng với công nghệ hỗ trợ

  • IRS.gov cũng cung cấp nội dung ở nhiều định dạng tệp khác nhau (tiếng Anh) để phù hợp với những người sử dụng công nghệ hỗ trợ, chẳng hạn như phần mềm đọc màn hình, màn hình chữ nổi Braille có thể làm mới và phần mềm nhận dạng giọng nói. Người đóng thuế chỉ có thể tải xuống hoặc xem bằng văn bản hàng trăm mẫu đơn khai thuế và ấn phẩm, các tệp có chữ nổi Braille, HTML thân thiện với trình duyệt, PDF có thể truy cập và bản in lớn. Bất kỳ chương trình nào đọc văn bản bao gồm Microsoft Word và Notepad đều có thể mở và đọc các tệp văn bản này. Thông tin chi tiết có sẵn trên trang Phù Hợp Với Người Khuyết Tật của IRS.gov.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)