Sở Thuế Vụ kêu gọi các nhóm chia sẻ thông tin để giúp những người không có địa chỉ thường trú nhận được các khoản trợ cấp bao gồm khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế, khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em sắp tới

IR-2021-116, ngày 5/19/2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hôm nay tiếp tục nỗ lực không ngừng để hỗ trợ những người trải qua tình trạng vô gia cư bằng cách nhắc nhở những người không có địa chỉ thường trú hoặc trương mục ngân hàng rằng họ vẫn có thể đủ điều kiện nhận các khoản chi trả kích thích kinh tế và các khoản tín thuế khác, bao gồm cả khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em.

Sở Thuế Vụ cũng đang yêu cầu sự giúp đỡ từ các nhóm hỗ trợ những người dễ bị tổn thương hoặc thiệt thòi, những người có thể gặp khó khăn trong việc nhận được khoản chi trả kích thích kinh tế tự động. Nộp tờ khai thuế năm 2020, ngay cả khi mọi người không phải làm vậy (tiếng Anh), vẫn có thể giúp họ nhận được tiền.

Mặc dù khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế lần thứ ba tiếp tục được thực hiện tự động cho hầu hết những người đủ điều kiện, Sở Thuế Vụ không thể phát hành khoản chi trả cho những người dân Mỹ đủ điều kiện khi thông tin về họ không có trong hệ thống của cơ quan thuế.

Để giúp những người trải qua tình trạng vô gia cư, người nghèo ở nông thôn và các nhóm bị thiệt thòi từ trước đến nay, Sở Thuế Vụ kêu gọi các nhóm cộng đồng, doanh nghiệp và những người khác chia sẻ thông tin về khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế, khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em sắp tới và các thông tin thuế khác để giúp nhiều người đủ điều kiện khai thuế hơn để họ có thể nhận được sự hỗ trợ mà họ đủ điều kiện nhận được.

Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em: Các khoản chi trả sẽ sớm bắt đầu

Sở Thuế Vụ và Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ đã thông báo sớm vào tuần này rằng khoản chi trả hàng tháng đầu tiên của khoản Tín Thuế Trẻ Em (CTC) mở rộng và mới được cho phép trả trước từ Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ sẽ được thực hiện vào ngày 7/15. Khoảng 39 triệu hộ gia đình – tức là các gia đình của 88% trẻ em ở Hoa Kỳ – dự kiến sẽ bắt đầu nhận các khoản chi trả hàng tháng mà không cần thực hiện thêm bất kỳ hành động nào.

Sở Thuế Vụ và Bộ Ngân Khố cũng thông báo rằng các khoản chi trả Tín Thuế Trẻ Em (CTC) gia tăng sẽ được thực hiện vào ngày 15 hàng tháng trừ khi ngày 15 rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ. Các gia đình nhận được khoản tín thuế bằng phương thức tiền gửi trực tiếp có thể lập kế hoạch chi tiêu của họ có tính đến khoản trợ cấp này. Các gia đình đủ điều kiện sẽ nhận được khoản chi trả lên đến $300 mỗi tháng cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi và lên đến $250 mỗi tháng cho mỗi trẻ từ 6 tuổi trở lên.

Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ đã tăng khoản Tín Thuế Trẻ Em tối đa vào năm 2021 lên $3,600 đối với trẻ dưới 6 tuổi và lên $3,000 cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi. Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ dự kiến sẽ đưa hơn 5 triệu trẻ em thoát khỏi cảnh nghèo trong năm nay, cắt giảm hơn một nửa tỷ lệ nghèo ở trẻ em.

Các hộ gia đình của hơn 65 triệu trẻ em sẽ nhận được khoản chi trả CTC hàng tháng thông qua hình thức tiền gửi trực tiếp, chi phiếu giấy hoặc thẻ ghi nợ, Sở Thuế Vụ và Bộ Ngân Khố cam kết sử dụng tối đa phương thức tiền gửi trực tiếp để bảo đảm chuyển tiền nhanh chóng và an toàn. Trong khi hầu hết những người đóng thuế sẽ không bị yêu cầu làm thêm bất cứ điều gì để nhận được khoản chi trả này, Bộ Ngân Khố và Sở Thuế Vụ sẽ tiếp tục nỗ lực tiếp cận với các tổ chức đối tác trong những tháng tới để giúp nhiều gia đình hơn biết về khả năng hội đủ điều kiện của họ.

Quý vị có thể hỗ trợ bằng cách nào

Sở Thuế Vụ kêu gọi các nhóm cộng đồng, doanh nghiệp và những người khác chia sẻ thông tin về khoản Tín Thuế Trẻ Em, khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế và các chương trình quan trọng khác để giúp nhiều người đủ điều kiện khai thuế hơn nộp tờ khai thuế để nhận được những hỗ trợ mà họ đủ điều kiện được nhận. IRS.gov có nhiều loại thông tin và công cụ để trợ giúp mọi người.

Các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế, còn được gọi là các khoản chi trả kích thích kinh tế, khác với hầu hết các khoản trợ cấp thuế khác; mọi người đủ điều kiện nhận các khoản chi trả ngay cả khi họ có ít hoặc không có lợi tức và ngay cả khi họ không thường khai thuế. Điều này đúng với điều kiện là họ có số An Sinh Xã Hội và không phải là người phụ thuộc được người khác kê khai và sống phụ thuộc vào sự hỗ trợ của người đó. Đối với bất kỳ ai đã bỏ lỡ hai đợt chi trả đầu tiên thì vẫn chưa quá muộn.

Tuy nhiên, nộp tờ khai thuế năm 2020 là cách duy nhất để nhận tiền từ lần chi trả thứ nhất hoặc thứ hai ngay bây giờ nếu họ hội đủ đủ điều kiện. Mọi người sẽ cần yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020. Hầu hết những người không thường xuyên khai thuế có thể sử dụng Khai Thuế Miễn Phí Của Sở Thuế Vụ để cung cấp những thông tin rất cơ bản. Thậm chí còn có một mục đặc biệt trên IRS.gov có thể giúp: Yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 nếu quý vị không bắt buộc phải khai thuế (tiếng Anh).

Khi các cá nhân trả lời các câu hỏi trong công cụ Khai Thuế Miễn Phí, họ cũng có thể thấy rằng họ đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế khác, có nghĩa là có thể họ sẽ được nhận khoản tiền hoàn thuế nhiều hơn. Sở Thuế Vụ sẽ xử lý tờ khai thuế và phát hành khoản tiền hoàn thuế. Các cá nhân có thể mong đợi hai khoản chi trả vì khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 được chi trả như một phần của khoản tiền hoàn thuế. Sau khi khoản tiền hoàn thuế được phát hành, nếu họ đủ điều kiện, họ sẽ nhận được một khoản chi trả khác ngay sau đó là khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế lần thứ ba.

Đối với đợt chi trả thứ ba, những người trải qua tình trạng vô gia cư có thể đủ điều kiện để nhận $1,400. Nếu họ đã kết hôn hoặc có người phụ thuộc đủ điều kiện, họ có thể nhận được thêm $1,400 cho mỗi thành viên gia đình của họ.

Việc nộp tờ khai thuế lợi tức liên bang năm 2020 cung cấp thông tin rất cơ bản về người khai thuế có thể được thực hiện bằng phương thức điện tử bằng cách sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính. Khi Sở Thuế Vụ nhận được tờ khai, họ sẽ tự động tính toán và phát hành khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế tới những cá nhân đủ điều kiện. Mọi người không cần địa chỉ thường trú hoặc trương mục ngân hàng. Họ không cần phải có việc làm. Đối với những cá nhân đủ điều kiện, Sở Thuế Vụ sẽ vẫn phát hành khoản chi trả ngay cả khi họ đã không khai thuế trong nhiều năm.

Không yêu cầu phải có địa chỉ thường trú

Mọi người có thể yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi hoặc các khoản tín thuế khác hoặc nhận khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba ngay cả khi họ không có địa chỉ thường trú. Ví dụ, một người trải qua tình trạng vô gia cư có thể liệt kê địa chỉ của bạn bè, người thân hoặc nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy, chẳng hạn như nơi tạm trú, trung tâm chăm sóc ban ngày hoặc chương trình nhà ở chuyển tiếp, vào tờ khai thuế nộp cho Sở Thuế Vụ. Nếu họ không thể chọn sử dụng phương thức tiền gửi trực tiếp, chi phiếu hoặc thẻ ghi nợ để nhận tiền hoàn thuế và khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba có thể được gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ này.

Đối với những người không có trương mục ngân hàng

Nhiều tổ chức tài chánh sẽ giúp một người không có trương mục mở một trương mục ngân hàng chi phí thấp hoặc miễn phí. Các cá nhân mở trương mục sau đó sẽ có sẵn trương mục và số định tuyến ngân hàng nếu họ khai thuế và yêu cầu tiền gửi trực tiếp khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế.

Truy cập trang web Công Ty Bảo Hiểm Ký Thác Liên Bang Hoa Kỳ (FDIC) (tiếng Anh) để biết thông tin chi tiết, bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, về cách mở trương mục trực tuyến. Ngoài một số những công cụ khác, mọi người có thể sử dụng công cụ BankFind (tiếng Anh) của FDIC để xác định vị trí ngân hàng được FDIC bảo hiểm gần đó. Ngoài ra, BankOn (tiếng Anh), Hiệp Hội Ngân Hàng Hoa Kỳ (tiếng Anh), Cộng Đồng Ngân Hàng Độc Lập Của Hoa Kỳ (tiếng Anh)Cơ Quan Quản Lý Liên Minh Tín Dụng Quốc Gia (tiếng Anh) đều đã tổng hợp danh sách các ngân hàng và liên minh tín dụng có thể mở trương mục trực tuyến.

Đối với các cựu chiến binh, vui lòng xem Chương Trình Ngân Hàng Phúc Lợi Dành Cho Cựu Chiến Binh (VBBP) (tiếng Anh) để tiếp cận các dịch vụ tài chánh tại các ngân hàng tham gia.

Những người có thẻ ghi nợ trả trước có thể nhận được tiền hoàn thuế vào thẻ. Nhiều thẻ trả trước nạp lại hoặc các ứng dụng chi trả di động có số trương mục và số định tuyến mà có thể cung cấp cho Sở Thuế Vụ. Các cá nhân cần phải kiểm tra với tổ chức tài chánh để bảo đảm rằng thẻ có thể được sử dụng và để lấy số định tuyến và số trương mục, số này có thể khác với số thẻ.

Người lao động trải qua tình trạng vô gia cư cũng có thể nhận được khoản EITC

Người lao động trải qua tình trạng vô gia cư cũng có thể đủ điều kiện nhận khoản Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng (EITC). Để nhận được khoản tín thuế, luật liên bang yêu cầu người lao động phải sống ở Hoa Kỳ hơn nửa năm và đáp ứng các yêu cầu khác. Điều này có nghĩa là sống trong một ngôi nhà ở bất kỳ tiểu bang nào trong số 50 tiểu bang hoặc District of Columbia. Do đó, những cá nhân trải qua tình trạng vô gia cư, bao gồm cả những người cư trú tại một hoặc nhiều nơi tạm trú dành cho người vô gia cư, có thể đáp ứng yêu cầu đó.

Thêm thông tin chi tiết về khoản Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng

Đối với những người trải qua tình trạng vô gia cư mà có việc làm, việc khai thuế thường mang lại các lợi ích bổ sung – được nhận khoản tiền hoàn thuế dựa trên các trợ cấp thuế khác nhau, đặc biệt là EITC dành cho người lao động có lợi tức thấp và trung bình và các gia đình đi làm.

Giống như nhiều người lao động khác, một số người lao động trải qua tình trạng vô gia cư vẫn đủ điều kiện nhận khoản tín thuế ngay cả khi họ kiếm được quá ít lợi tức trong năm 2020 để phải trả thuế. Đối với năm 2020, hạn mức lợi tức là $15,820 cho những người độc thân không có con ($21,710 cho các cặp vợ chồng không có con). Hạn mức lợi tức là cao hơn đối với những người có con. Ví dụ, hạn mức là $50,594 đối với người độc thân có ba con trở lên ($56,844 cho các cặp vợ chồng có ba con trở lên). Những người kiếm được ít hơn cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện khác.

Bởi vì đó là một khoản tín thuế khả bồi hoàn, những người đủ điều kiện và yêu cầu khoản tín thuế có thể trả ít thuế liên bang hơn, không phải trả thuế hoặc thậm chí được hoàn thuế. Người lao động có thể nhận được khoản EITC lên tới $6,660. Số tiền thay đổi tùy thuộc vào lợi tức, tư cách khai thuế của người lao động và các yếu tố khác.

Sở Thuế Vụ công nhận rằng những người lao động đủ điều kiện trải qua tình trạng vô gia cư thường gặp phải những thách thức đặc biệt mà những người khác không phải đối mặt.

Để tìm hiểu xem họ có đủ điều kiện hay không, mọi người có thể sử dụng Trợ Tá EITC trên IRS.gov. Công cụ này có sẵn bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Khai thuế miễn phí

Cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 và khoản Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng (EITC) hoặc để nhận khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba là khai thuế theo phương thức điện tử sử dụng công cụ Khai Thuế Miễn Phí của Sở Thuế Vụ. Mọi người có thể sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính để truy cập IRS.gov.

Thông qua hệ thống Khai Thuế Miễn Phí, bất kỳ ai đủ điều kiện đối với khoản EITC cũng đủ điều kiện sử dụng phần mềm có thương hiệu để khai và nộp tờ khai thuế bằng phương thức điện tử miễn phí. Sở Thuế Vụ kêu gọi bất kỳ ai đang trải qua tình trạng vô gia cư có điện thoại thông minh hoặc có thể truy cập vào máy tính hãy tận dụng dịch vụ này.

Tùy chọn tiền gửi trực tiếp đẩy nhanh tốc độ chi trả

Tiền gửi trực tiếp vào trương mục ngân hàng là cách an toàn và nhanh nhất để nhận khoản tiền hoàn thuế và khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba. Mọi người sẽ cần phải bao gồm thông tin để sử dụng tùy chọn tiền gửi trực tiếp trên tờ khai thuế năm 2020 để nhận khoản chi trả được gửi trực tiếp vào trương mục ngân hàng.

Bất kỳ ai có trương mục tiết kiệm, trương mục chi trả bằng các chi phiếu hoặc trương mục chứng khoán đều có thể chọn phương thức điện tử gửi khoản tiền hoàn thuế vào trương mục đó. Người đóng thuế cũng có thể  mua Trái Phiếu Tiết Kiệm Hoa Kỳ với khoản tiền hoàn thuế của họ (tiếng Anh). Tùy chọn tiền gửi trực tiếp có sẵn cho cả những người nộp tờ khai thuế giấy, nhưng việc xử lý tờ khai thuế giấy mất nhiều thời gian hơn.

Quý vị có thể hỗ trợ chia sẻ thông tin

Doanh nghiệp có thể giúp đỡ bằng cách giúp nhân viên của họ biết về khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba, khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 và khoản Thuế Lợi Tức Do Lao Động và Khoản Tín Thuế Trẻ Em (tiếng Anh), và bằng cách khuyến khích họ khai thuế để hưởng những khoản trợ cấp này dựa trên các quy tắc dành cho niên thuế 2020. Ngoài ra, Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ, được ban hành vào tháng 3/2021, mở rộng các khoản trợ cấp EITC và Tín Thuế Trẻ Em cho niên thuế 2021.

Một số người cũng sẽ có thể nhận được khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em vào cuối năm nay. Những người đủ điều kiện không cần làm gì vào lúc này ngoài việc nộp tờ khai thuế năm 2020.

Sở Thuế Vụ cũng tiếp tục làm việc rộng rãi với các nhóm cộng đồng trên toàn quốc để kêu gọi mọi người khai thuế và nhận tất cả các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế và các khoản tín thuế mà họ được hưởng. Những nỗ lực này đã giúp hơn 8 triệu người nộp tờ khai thuế vào năm ngoái, những người mà thông thường thì không làm việc này.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem tài liệu tiếp cận cộng đồng (tiếng Anh), có sẵn trên IRS.gov.