Những thắc mắc về Khoản thanh toán Tác động Kinh tế

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời khuyên về thuế trong đại dịch COVID số 2020-44, ngày 22 tháng 4 năm 2020

IRS đang phát hành Khoản thanh toán Tác động Kinh tế (tiếng Anh). Các khoản thanh toán này đang được tự động phát hành cho hầu hết các cá nhân. Tuy nhiên, một số người mà thường không khai thuế sẽ cần gửi thông tin cơ bản cho IRS để nhận được khoản thanh toán của họ.

Có thắc mắc? IRS thường xuyên cập nhật trang các câu hỏi thường gặp của công cụ Khoản thanh toán Tác động Kinh tế (tiếng Anh)Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi (tiếng Anh) trên IRS.gov ngay khi có thêm thông tin. Dưới đây là câu trả lời cho một số câu hỏi phổ biến nhất.

Các khoản thanh toán được tính toán như thế nào và sẽ được gửi đến đâu?

Nếu người đóng thuế đã nộp tờ khai thuế năm 2019 và yêu cầu chuyển khoản trực tiếp khoản hoàn thuế của họ thì IRS sẽ sử dụng thông tin này để tính toán và gửi cho họ khoản thanh toán. Những người không cung cấp thông tin chuyển khoản trực tiếp hoặc nợ thuế trên tờ khai cho năm 2019 thì có thể sử dụng công cụ Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi để cung cấp thông tin tài khoản hoặc khoản thanh toán sẽ được gửi qua đường bưu điện. Đối với những người chưa nộp tờ khai thuế cho năm 2019, IRS sẽ sử dụng tờ khai thuế năm 2018 của họ để tính toán khoản thanh toán.

Các khoản thanh toán cũng sẽ được tự động trả cho những người nhận trợ cấp An sinh xã hội, hưu trí đường sắt hoặc Bảo hiểm Khuyết tật An sinh Xã hội và Tiền Phụ cấp An sinh (SSDI và SSI) và trợ cấp cựu chiến binh, những người mà thường không phải khai thuế.

Tuy nhiên, để thêm khoản tiền $500 cho mỗi trẻ đủ điều kiện vào các khoản thanh toán này, IRS cần thông tin của người phụ thuộc trước khi khoản thanh toán được phát hành. Nếu không thì khoản thanh toán của họ tại thời điểm này sẽ là $1,200 và theo luật thì số tiền $500 cho mỗi trẻ đủ điều kiện sẽ được trả cùng với hồ sơ khai thuế nộp cho năm thuế 2020.

Điều gì sẽ xảy ra nếu IRS không có thông tin chuyển khoản trực tiếp của người đóng thuế?

Nếu IRS chưa xử lý khoản thanh toán của người đóng thuế thì người đóng thuế có thể sử dụng công cụ Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi (tiếng Anh) nhằm cung cấp thông tin ngân hàng cho cơ quan này để khoản thanh toán của họ có thể được gửi trực tiếp. Nếu không có thông tin ngân hàng nào được cung cấp thì IRS sẽ gửi chi phiếu đến địa chỉ của người đóng thuế lưu trong hồ sơ. Thông tin tài khoản xuất tiền trực tiếp được sử dụng để thanh toán cho IRS không thể được sử dụng làm thông tin tài khoản cho việc chuyển khoản trực tiếp khoản thanh toán của quý vị.

Những người đóng thuế mà không buộc phải khai thuế có thể nhận được khoản thanh toán không?

Có. Những người không thường khai thuế có thể dùng công cụ Người không khai thuế: Nhập thông tin thanh toán tại đây (tiếng Anh) để cung cấp cho IRS thông tin cơ bản giúp nhận được Khoản thanh toán Tác động Kinh tế của họ. Điều này bao gồm người đóng thuế thu nhập thấp hoặc không có thu nhập.

Những người đóng thuế mà chưa nộp tờ khai thuế cho năm 2018 hoặc 2019 vẫn có thể nhận được khoản thanh toán chứ?

Có. Bất cứ ai buộc phải khai thuế và chưa nộp tờ khai thuế cho năm 2018 hoặc 2019 thì nên nộp tờ khai thuế cho năm 2019, hãy làm điều đó càng sớm càng tốt để nhận được khoản thanh toán. Họ nên cung cấp thông tin ngân hàng cho việc chuyển khoản trực tiếp trên tờ khai của họ.

Tôi đã nhận được thêm $500 vào năm 2020 cho con đủ điều kiện của tôi. Tuy nhiên, cháu mới bước sang tuổi 17. Tôi có phải trả lại $500 vào năm tới khi tôi khai thuế cho năm 2020 không?

Không, không có quy định nào trong luật yêu cầu hoàn trả Khoản thanh toán Tác động Kinh tế (tiếng Anh). Khi khai thuế vào năm tới, quý vị có thể yêu cầu tín thuế bổ sung trên tờ khai thuế năm 2020 nếu quý vị có thể đủ điều kiện được hưởng, ví dụ nếu con quý vị sinh vào năm 2020. Nhưng quý vị sẽ không phải hoàn trả bất kỳ Khoản thanh toán nào khi nộp tờ khai thuế cho năm 2020 ngay cả khi con đủ điều kiện của quý vị tròn 17 tuổi vào năm 2020 hoặc tổng thu nhập đã điều chỉnh của quý vị tăng vào năm 2020 lên trên ngưỡng được liệt kê ở trên.

Đăng ký để nhận những Lời Khuyên Về Thuế Của IRS (tiếng Anh)