Hướng Dẫn Trong Mùa Khai Thuế: Cách khai thuế miễn phí và nhận tiền hoàn thuế nhanh chóng

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2021-44, Ngày 2/23/2021

YouTube Video của IRS:

WASHINGTON — Trong mùa thuế này khi nhiều người cố gắng ở nhà để giữ an toàn, Sở Thuế vụ nhắc nhở những người đóng thuế về các cách khai thuế miễn phí trực tuyến hoặc với sự giúp đỡ của các thiện nguyện viên.

Khai Thuế Miễn Phí dễ dàng, nhanh chóng, an toàn và bảo mật

Người đóng thuế muốn chuẩn bị và khai thuế bằng phương thức điện tử có thể sử dụng Khai Thuế Miễn Phí Của IRS. Khai Thuế Miễn Phí Của IRS cung cấp phần mềm thuế có thương hiệu cho người đóng thuế có lợi tức từ $72,000 trở xuống vào năm 2020. Những người đóng thuế kiếm được nhiều tiền hơn có thể sử dụng các Mẫu Đơn Khai Thuế Tự Điền Miễn Phí, phiên bản điện tử của mẫu đơn giấy IRS. Người đóng thuế có thể bắt đầu bằng cách truy cập IRS.gov/freefile. Khai Thuế Miễn Phí Của IRS cũng cho phép người đóng thuế được tự động gia hạn thời gian khai thuế nếu họ cần.

Khai Miễn Phí cũng là một cách để nhận được tiền hoàn thuế nhanh chóng. Khai thuế điện tử và sử dụng phương thức tiền gửi trực tiếp là cách nhanh nhất và chính xác nhất để khai và nhận tiền hoàn thuế. Sở Thuế Vụ phát hành 9 trong số 10 khoản hoàn lại sau 21 ngày hoặc ít hơn. Người đóng thuế khai thuế giấy cũng có thể chọn hình thức tiền gửi trực tiếp, nhưng việc khai thuế trên giấy mất nhiều thời gian hơn.

Khai Thuế Miễn Phí và khai thuế điện tử cũng giúp những người đóng thuế có nợ thuế. Khi khai thuế điện tử, người đóng thuế có thể chi trả bằng hình thức trích ngân điện tử miễn phí. Một tùy chọn khác là chi trả bằng trương mục ngân hàng của họ bằng cách sử dụng Trả Trực Tiếp. Ngoài chi trả trực tuyến, người đóng thuế nợ thuế có thể chi trả bằng ứng dụng di động IRS2Go trên điện thoại thông minh hoặc thiết bị di động khác. Thông tin về tất cả các tùy chọn chi trả có sẵn tại IRS.gov/payments.

Các tùy chọn miễn phí cho quân nhân và một số cựu chiến binh

MilTax (tiếng Anh), dịch vụ thuế của Military OneSource, cung cấp phần mềm trực tuyến cho những cá nhân đủ điều kiện nộp tờ khai điện tử liên bang và miễn phí tối đa ba tờ khai của tiểu bang.

Military OneSource là một chương trình do Bộ Quốc Phòng tài trợ, cung cấp nhiều nguồn tài nguyên miễn phí cho các thành viên quân đội, cựu chiến binh và gia đình của họ.

Thông tin thêm về các thẻ này có tại MilitaryOneSource.mil (tiếng Anh).

Nhận trợ giúp miễn phí về thuế từ các thiện nguyện viên trong cộng đồng

Chương Trình Trợ Giúp Khai Thuế Lợi Tức Tự Nguyện (VITA) cung cấp trợ giúp thuế miễn phí cho những cá nhân thường kiếm được từ $57,000 trở xuống, người khuyết tật, người cao tuổi và những người có trình độ tiếng Anh hạn chế cần hỗ trợ trong việc khai thuế. Cố Vấn Thuế Cho Lão Niên (TCE) cũng cung cấp trợ giúp về thuế miễn phí cho người đóng thuế, đặc biệt là những người từ 60 tuổi trở lên.

Trong hơn 50 năm, các thiện nguyện viên đã giúp khai thuế trong các cộng đồng trên khắp đất nước. Mỗi mùa khai thuế, hàng chục nghìn thiện nguyện viên VITA/TCE tận tụy giúp chuẩn bị hàng triệu tờ khai liên bang và tiểu bang. Ví dụ, năm ngoái, hơn 70,000 tình nguyện viên đã khai hơn 2,5 triệu tờ khai thuế liên bang.

Và mùa khai thuế này, do đại dịch vẫn đang tiếp diễn, một số địa điểm thiện nguyện sẽ cung cấp trợ giúp trực tuyến cho người đóng thuế thay vì trợ giúp trực tiếp. Điều này cho phép các thiện nguyện viên giúp người đóng thuế qua điện thoại hoặc trực tuyến để hoàn thành việc khai thuế. Trong khi đại diện trợ giúp thuế trực tuyến sẽ là một lựa chọn trong mùa thuế này, một số địa điểm VITA/TCE vẫn sẽ cung cấp trợ giúp trực tiếp miễn phí. Tuy nhiên, vấn đề an toàn và giãn cách xã hội sẽ được chú trọng.

Các thiện nguyện viên VITA và TCE có chứng nhận của Sở Thuế Vụ được đào tạo để giúp người đóng thuế yêu cầu các khoản tín thuế mà họ được hưởng, chẳng hạn như Tín Thuế Lợi Tức Do Lao ÐộngTín Thuế Trẻ Em và Tín Thuế Người Phụ Thuộc Khác (tiếng Anh).

Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng (EITC) là một khoản tín thuế quan trọng dành cho những người lao động kiếm được từ $56,844 trở xuống vào năm 2020. Sở Thuế Vụ ước tính 4 trong số năm người đóng thuế đủ điều kiện yêu cầu và nhận EITC. Trên toàn quốc vào năm 2020, khoảng 25 triệu người đóng thuế đã nhận được hơn $62 tỷ tiền EITC. Số tiền EITC trung bình nhận được là $2,461 cho mỗi khoản hoàn thuế. EITC trị giá tới $6,660 cho một gia đình có ba con trở lên hoặc lên đến $538 cho những người đóng thuế không có con đủ điều kiện.

Trong mùa thuế mới này, người đóng thuế có thể sử dụng lợi tức kiếm được năm 2019 để tính EITC 2020 của họ và Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung (tiếng Anh) nếu lợi tức kiếm được 2019 nhiều hơn lợi tức kiếm được năm 2020. Để đủ điều kiện nhận EITC, mọi người phải có lợi tức từ lao động, vì vậy tùy chọn này có thể giúp những người lao động kiếm được ít hơn vào năm 2020, hoặc nhận lợi tức thất nghiệp thay vì lương thông thường, nhận được khoản tín thuế lớn hơn và tiền hoàn lại lớn hơn trong năm tới.

Ngoài ra, bất kỳ Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế nào nhận được đều không bị đánh thuế hoặc được tính là lợi tức cho các mục đích yêu cầu EITC. Những cá nhân đủ điều kiện không nhận đủ số tiền của cả hai Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế có thể yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi trên tờ khai thuế năm 2020 của họ. Xem IRS.gov/rrc để biết thêm thông tin.

Các chương trình VITA và TCE có thể giúp trả lời nhiều câu hỏi về EITC và giúp người đóng thuế yêu cầu tín thuế nếu họ hội đủ điều kiện. Người đóng thuế cũng có thể sử dụng Trợ Tá EITC trên IRS.gov để giúp họ xác định tính đủ điều kiện của mình.

Để tìm các địa điểm VITA hoặc TCE gần nhất, người đóng thuế có thể sử dụng công cụ định vị VITA và TCE có sẵn trên IRS.gov, tải xuống ứng dụng di động IRS IRS2Go hoặc gọi 800-906-9887. Trợ giúp bằng các ngôn ngữ khác – tiếng Trung, tiếng Quảng Đông, tiếng Hindi, tiếng Hàn, tiếng Quan Thoại, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog và tiếng Việt – cũng có sẵn tại một số địa điểm trên toàn quốc. Công cụ định vị cho biết nơi cung cấp các dịch vụ này. Xin lưu ý rằng một số địa điểm VITA/TCE không hoạt động hết công suất trong năm nay và một số khác thì không mở cửa. Nhưng công cụ định vị được cập nhật trong suốt mùa thuế, vì vậy người đóng thuế có thể kiểm tra lại nếu họ không thấy địa điểm lân cận nào được liệt kê.

Nhận thêm trợ giúp

Người đóng thuế có thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi, mẫu đơn và hướng dẫn và các công cụ dễ sử dụng trực tuyến tại IRS.gov. Không cần cuộc hẹn và không phải chờ đợi.

Đây là một phần của loạt bài viết trong sê-ri bài có tên là Hướng Dẫn Trong Mùa Khai Thuế (tiếng Anh), tập trung vào việc giúp mọi người khai thuế liên bang một cách chính xác và hiệu quả. Có thêm Trợ giúp bổ sung trong Ấn Phẩm 17, Thuế Lợi Tức Liên Bang Của Quý Vị.