Hướng Dẫn Trong Mùa Khai Thuế: Chọn chuyên viên khai thuế một cách cẩn thận

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2021-46, Ngày 2/25/2021

WASHINGTON – Sở Thuế Vụ hôm nay đã nhắc nhở những người đóng thuế nên chọn chuyên viên khai thuế một cách cẩn thận. Mặc dù phần lớn chuyên viên khai thuế cung cấp dịch vụ trung thực, chất lượng, nhưng một số lại gây ra hậu quả lớn do gian lận, đánh cắp danh tính và các trò gian lận khác hàng năm.

Mọi người đánh giá cao những chuyên viên khai thuế đáng tin cậy vì đã giúp họ vượt qua một tình huống thuế phức tạp hoặc sẵn sàng hỗ trợ khi họ không có thời gian để tự mình chuẩn bị tờ khai thuế. Những chuyên viên khai thuế được trả tiền đã hoàn thành hơn một nửa số tờ khai thuế đã nộp cho Sở Thuế Vụ trong niên thuế 2018.

Việc chọn đúng chuyên gia thuế là rất quan trọng. Rốt cuộc thì, mọi người tin tưởng giao cho họ thông tin cá nhân và tài chính nhạy cảm nhất của mình. Bất kể ai là người lập tờ khai, tính chính xác của tờ khai thuế cuối cùng chính là trách nhiệm của người đóng thuế. Sở Thuế Vụ bảo vệ người đóng thuế bằng cách áp dụng các hình phạt dân sự đáng kể đối với những chuyên viên khai thuế không trung thực và làm việc với Bộ Tư Pháp để chấm dứt các trò gian lận và truy tố những kẻ tội phạm đứng sau họ.

Quý vị cần lưu ý những gì

Trang Chọn Chuyên Gia Thuế trên IRS.gov có thông tin về chứng chỉ và trình độ chuyên môn (tiếng Anh) của các chuyên viên khai thuế. Danh Mục Chỉ Dẫn Về Chuyên Viên Khai Thuế Liên Bang Có Chứng Chỉ Và Trình Độ Chuyên Môn Chọn Lọc (tiếng Anh) có thể giúp xác định nhiều chuyên viên theo loại chứng chỉ hoặc bằng cấp.

Theo luật, bất kỳ ai được trả tiền để chuẩn bị hoặc hỗ trợ trong việc chuẩn bị các tờ khai thuế liên bang phải có Mã Số Chuyên Viên Khai Thuế hoặc PTIN (tiếng Anh) hợp lệ. Chuyên viên khai thuế được trả tiền phải ký tên và bao gồm PTIN của họ trên tờ khai. Việc không ký tờ khai là dấu hiệu cho thấy chuyên viên khai thuế được trả tiền có thể đang tìm cách kiếm lợi nhuận nhanh bằng cách hứa hẹn một khoản hoàn lại lớn hoặc tính phí dựa trên quy mô của khoản hoàn thuế.

Những người đóng thuế có thiện chí có thể bị lừa dối bởi những chuyên viên khai thuế không hiểu về thuế hoặc những người đánh lừa mọi người để nhận các khoản tín thuế hoặc khoản khấu trừ mà họ không có quyền yêu cầu. Những chuyên viên khai thuế gian lận thường làm điều này để tăng phí của họ. Dưới đây là các lời khuyên khác cần xem xét:

 • Tìm chuyên viên khai thuế luôn sẵn sàng quanh năm. Trong trường hợp có câu hỏi về việc khai thuế, người đóng thuế có thể cần liên hệ với chuyên viên khai thuế sau khi mùa khai thuế kết thúc.
   
 • Hỏi xem chuyên viên khai thuế có chứng chỉ chuyên môn hay không (đại lý đã đăng ký, kế toán viên công chứng có chứng chỉ hành nghề, hay luật sư), thuộc một tổ chức nghề nghiệp hay đang theo học các lớp giáo dục thường xuyên hay không. Do luật thuế có thể phức tạp, những chuyên viên khai thuế có thẩm quyền vẫn cần được cập nhật về các chủ đề thuế. Trang web IRS có thêm thông tin liên quan đến các tổ chức chuyên gia thuế quốc gia.
   
 • Kiểm tra lịch sử của chuyên viên khai thuế. Kiểm tra trang web của Văn Phòng Cải Thiện Kinh Doanh (Better Business Bureau) để biết thông tin về chuyên viên khai thuế. Tìm kiếm thông tin về các hành động kỷ luật và tình trạng giấy phép của những chuyên viên khai thuế được chứng nhận. Đối với kế toán viên công chứng có chứng chỉ hành nghề (CPA), kiểm tra với Ban Kế Toán Tiểu Bang. Đối với luật sư, kiểm tra với Luật Sư Đoàn Tiểu Bang. Đối với Đại Lý Đã Đăng Ký, hãy truy cập IRS.gov và tìm kiếm "xác minh trạng thái đại lý đã đăng ký" hoặc kiểm tra Danh Mục Chỉ Dẫn (tiếng Anh).
   
 • Hỏi về phí dịch vụ. Tránh những chuyên viên khai thuế tính phí dựa trên phần trăm tiền hoàn lại hoặc những người tự tin về khoản tiền hoàn lại lớn hơn đối thủ cạnh tranh của họ. Không cung cấp tài liệu thuế, số An Sinh Xã Hội hoặc thông tin khác cho chuyên viên khai thuế nếu chỉ hỏi về các dịch vụ và lệ phí của họ. Thật không may, một số chuyên viên khai thuế gian dối đã sử dụng thông tin này để khai thuế không đúng cách mà không có sự cho phép của người đóng thuế.
   
 • Cung cấp hồ sơ và biên lai. Những chuyên viên khai thuế chất lượng yêu cầu được xem những tài liệu này. Họ cũng sẽ đặt câu hỏi để xác định tổng lợi tức, các khoản khấu trừ, tín thuế và các khoản khác của khách hàng. Không thuê chuyên viên khai thuế mà khai thuế điện tử bằng cách sử dụng cuống chi phiếu thay vì Mẫu Đơn W-2. Điều này trái với quy tắc khai thuế điện tử của Sở Thuế Vụ.
   
 • Hiểu các quy tắc về đại diện. Luật sư, CPA và các đại lý đã đăng ký có thể đại diện cho bất kỳ khách hàng nào trước Sở Thuế Vụ trong mọi tình huống. Những người tham gia Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm (tiếng Anh) có thể đại diện cho người đóng thuế trong một số trường hợp hạn chế nếu họ đã chuẩn bị và ký tên vào tờ khai thuế.
   
 • Không bao giờ ký vào tờ khai trống hoặc chưa hoàn chỉnh.
   
 • Duyệt xét tờ khai thuế trước khi ký. Hãy chắc chắn đặt câu hỏi nếu có điều gì đó không rõ ràng hoặc có vẻ không chính xác. Mọi khoản tiền hoàn thuế phải được chuyển trực tiếp đến người đóng thuế – không phải vào trương mục ngân hàng của chuyên viên khai thuế. Kiểm tra lại số định tuyến và số trương mục ngân hàng trên hồ sơ đã hoàn tất luôn là một ý kiến hay.
   
 • Báo cáo những chuyên viên khai thuế lạm dụng cho Sở Thuế Vụ. Sử dụng Mẫu 14157, Khiếu Nại:PDF Chuyên Viên Khai Thuế (tiếng Anh)PDF. Nếu chuyên viên khai thuế bị nghi ngờ là đã nộp hoặc thay đổi bản khai thuế mà không có sự đồng ý của khách hàng, họ phải nộp Mẫu Đơn 14157-A Bản Khai Về Gian Lận Hay Sai Phạm Của Chuyên Viên Khai Thuế (tiếng Anh)PDF. Các mẫu đơn có sẵn trên IRS.gov.
   
 • IRS.gov/chooseataxpro có thông tin bổ sung để giúp người đóng thuế bao gồm các lời khuyên về lựa chọn chuyên gia khai thuế, sự khác biệt về thông tin và bằng cấp, cũng như cách gửi đơn khiếu nại về chuyên viên khai thuế gian dối.

Bắt đầu sớm; yêu cầu trợ giúp qua điện thoại hoặc trực tuyến

Quý vị nên bắt đầu tìm kiếm chuyên viên khai thuế càng sớm càng tốt. Điều này cho phép có thêm thời gian để nghiên cứu và nhận các đề xuất. Hãy nhớ rằng người đóng thuế phải trả bất kỳ khoản thuế nào đến hạn trước ngày 4/15, ngay cả khi cần gia hạn.

Hãy nhớ kiểm tra với chuyên viên khai thuế để xem liệu có bất kỳ hạn chế hoặc bổ sung nào đối với các dịch vụ mà họ cung cấp vì đại dịch COVID-19 hay không. Một số chuyên viên có thể cung cấp các tùy chọn hỗ trợ trực tuyến hoặc qua điện thoại ngoài các dịch vụ trực tiếp thông thường của họ. Chẳng hạn, khách hàng có thể được yêu cầu gửi tài liệu qua đường bưu điện cho họ, hoặc quét và gửi email tài liệu thông qua kết nối internet an toàn.

Người đóng thuế có thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi, mẫu đơn và hướng dẫn và các công cụ dễ sử dụng trực tuyến tại IRS.gov. Họ có thể sử dụng các tài nguyên này để nhận trợ giúp khi cần, tại nhà, tại cơ quan hoặc khi đang di chuyển.

Bản tin tức này là một phần của loạt bài có tên là Hướng Dẫn Trong Mùa Khai Thuế (tiếng Anh), một tài nguyên giúp người đóng thuế khai thuế chính xác. Trợ giúp bổ sung có sẵn trong Ấn Phẩm 17, Thuế Lợi Tức Liên Bang Của Quý Vị (Dành Cho Cá Nhân).