Tax Time Guide (hướng dẫn thời gian khai thuế): ‘Where’s My Refund?’ (Tiền hoàn thuế của tôi đâu?) vẫn là cách tốt nhất để kiểm tra tình trạng hoàn thuế

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2019-25, ngày 28 tháng 2 năm 2019

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hôm nay nhắc nhở người đóng thuế rằng cách dễ nhất để kiểm tra tiền hoàn thuế là “Where’s My Refund? ” (Tiền hoàn thuế của tôi đâu?), một công cụ trực tuyến có sẵn tại IRS.gov và thông qua ứng dụng IRS2Go. Cách nhanh nhất để được hoàn thuế là sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử IRS và chuyển khoản trực tiếp.

Bản tin này là một phần của loạt bài có tên Tax Time Guide (hướng dẫn thời gian khai thuế), một nguồn tài liệu để giúp người đóng thuế nộp hồ sơ khai thuế chính xác. Nguồn hỗ trợ bổ sung có tại Ấn phẩm 17, Your Federal Income Tax (thuế thu nhập liên bang của quý vị) và trang thông tin cải cách thuế.

IRS thực hiện chín trong số 10 khoản hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày. Khoản hoàn thuế cho những người yêu cầu tín thuế thu nhập do lao động hay tín thuế cho con nhỏ bổ sung phải được giữ lại theo luật cho đến giữa Tháng Hai. Người đóng thuế yêu cầu các tín thuế này sẽ bắt đầu thấy các khoản hoàn thuế được gửi vào tài khoản ngân hàng của họ từ ngày 27 Tháng Hai.

Bằng việc dùng công cụ trực tuyến “Where’s My Refund?”, người đóng thuế có thể bắt đầu kiểm tra tình trạng hồ sơ khai thuế của họ trong vòng 24 giờ sau khi IRS nhận được tờ khai điện tử hoặc bốn tuần sau khi người đóng thuế gửi tờ khai trên giấy. Công cụ này có chức năng theo dõi hiển thị tiến trình thông qua ba giai đoạn: (1) Return Received (đã nhận tờ khai); (2) Refund Approved (chấp nhận hoàn thuế); và (3) Refund Sent (đã gửi tiền hoàn thuế).

Tất cả những gì cần thiết để sử dụng công cụ “Where’s My Refund?” là số An Sinh Xã Hội, tình trạng khai thuế (như là độc thân, đã kết hôn, chủ gia đình) của người đóng thuế và số tiền chính xác của khoản hoàn thuế được yêu cầu trong hồ sơ khai thuế.

“Where’s My Refund?” được cập nhật không quá một lần mỗi 24 giờ, thường là qua đêm, do đó, không cần phải kiểm tra tình trạng hoàn thuế thường xuyên hơn.

Người đóng thuế chỉ nên gọi đường dây nóng trợ giúp về thuế của IRS để hỏi về tình trạng hoàn thuế của mình nếu:

  • Đã qua 21 ngày kể từ khi nộp hồ sơ khai thuế điện tử,
  • Đã qua 6 tuần kể từ khi gửi hồ sơ khai thuế trên giấy, hoặc khi
  • Công cụ “Where’s My Refund?” yêu cầu người đóng thuế liên lạc với IRS.

Người đóng thuế nợ còn nợ tiền thuế nên trả càng nhiều càng tốt để giảm thiểu tiền lãi và tiền phạt

Người đóng thuế nên vào trang IRS.gov/payments để biết các lựa chọn thanh toán dành cho họ. Họ có thể thanh toán trên mạng, qua điện thoại (số điện thoại có tại trang IRS.gov/payments) hoặc dùng thiết bị di động của họ và ứng dụng IRS2Go. Các lựa chọn thanh toán có sẵn bao gồm rút tiền điện tử (trong khi khai thuế điện tử), tài khoản ngân hàng (Direct Pay), thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng và Hệ Thống Trả Tiền Thuế Liên Bang Dạng Điện Tử (Electronic Federal Tax Payment System, hay EFTPS).

Người đóng thuế không chắc chắn về số tiền họ nợ họ có thể truy cập IRS.gov/account và khi đăng nhập họ có thể xem số tiền còn thiếu, lịch sử thanh toán và trả tiền.

Điều đặc biệt quan trọng trong năm 2019 đối với những người đóng thuế có kết quả bất ngờ khi họ nộp tờ khai thuế năm 2018 là thực hiện việc Kiểm Tra Phiếu Lương ngay bây giờ để xác định xem họ có khấu lưu đúng số tiền cho các khoản thuế năm 2019 hay không. Người đóng thuế cần điều chỉnh khoản khấu lưu của mình thì nên nộp Mẫu đơn W-4, Employee’s Withholding Allowance Certificate (Chứng Thư Cho Phép Khấu Lưu Thuế Của Nhân viên), năm 2019 cho chủ thuê lao động của họ càng sớm càng tốt.

Các lựa chọn thanh toán cho những người nợ thuế nhưng không thể thanh toán đầy đủ

Hầu hết người đóng thuế sẽ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi lớn về luật thuế, và trong khi nhiều người sẽ được hoàn thuế, những người khác có thể nợ thuế. Nhiều người trong số những người nợ thuế có thể đủ điều kiện để được miễn tiền phạt thuế ước tính thường áp dụng. Xin xem Mẫu đơn 2210, Underpayment of Estimated Tax by Individuals, Estates and Trusts (Số tiền nợ còn thiếu của thuế ước tính cho cá nhân, bất động sản và quỹ tín thác) và các hướng dẫn để biết chi tiết.

IRS kêu gọi mọi người mà có trách nhiệm nộp tờ khai và còn thiếu tiền thuế nên nộp hồ sơ khai thuế muộn nhất là vào hạn chót ngày 15 Tháng Tư, ngay cả khi họ không thể thanh toán tiền nợ đầy đủ. Người đóng thuế trong tình huống này nên trả nhiều đến mức có thể và xem xét yêu cầu một chương trình trả tiền cho số tiền còn lại.

Người đóng thuế không có khả năng trả toàn bộ tiền nợ thuế nên hành động nhanh chóng. Một số lựa chọn thanh toán có sẵn bao gồm:

  • Online Payment Agreement (Thỏa thuận trả tiền trực tuyến) — Các cá nhân nợ từ $50,000 trở xuống tổng cộng tiền thuế thu nhập, tiền phạt và tiền lãi và các doanh nghiệp nợ thuế từ $25,000 trở xuống và đã nộp tất cả các tờ khai thuế có thể đủ điều kiện có một thỏa thuận trả tiền trực tuyến. Hầu hết người đóng thuế đủ điều kiện đối với lựa chọn này và một thỏa thuận thường có thể được thiết lập chỉ trong vài phút. Các ứng dụng trực tuyến để thiết lập một trong các chương trình này là có sẵn từ Thứ Hai - Thứ Sáu, 6 giờ sáng đến 12:30 sáng; Thứ Bảy, 6 giờ sáng đến 10 giờ tối; Chủ nhật, 6 giờ chiều đến nửa đêm. Tất cả thời gian là tính theo Giờ Miền Đông.
  • Installment Agreement (Thỏa thuận trả góp) — Thỏa thuận trả góp được trả bằng chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản ngân hàng hoặc việc khấu trừ tiền lương sẽ giúp người đóng thuế tránh vi phạm thỏa thuận của họ. Việc này cũng làm giảm gánh nặng thanh toán qua thư và tiết kiệm chi phí bưu chính. Những người đóng thuế không đủ điều kiện có một thỏa thuận trả tiền vẫn có thể trả bằng cách trả góp. Có thể áp dụng một số phí.
  • Delaying Collection (Trì hoãn thu tiền) — Nếu IRS xác định người đóng thuế không thể thanh toán, họ có thể trì hoãn việc thu tiền cho đến khi điều kiện tài chính của người đóng thuế được cải thiện.
  • Offer in Compromise (Đề nghị thỏa hiệp)  — Một số người đóng thuế gặp khó khăn đủ điều kiện để thỏa thuận một hóa đơn tính thuế ít hơn số tiền họ nợ bằng cách gửi một đề nghị thỏa hiệp. Để giúp xác định tính đủ điều kiện, hãy sử dụng công cụ Offer in Compromise Pre-Qualifier (sơ tuyển người đủ điều kiện cho đề nghị thỏa hiệp).

Ngoài ra, người đóng thuế có thể xem xét các lựa chọn khác để thanh toán, bao gồm cả việc vay nợ để trả số tiền đến hạn. Trong nhiều trường hợp, chi phí vay có thể thấp hơn tổng cộng tiền lãi và tiền phạt mà IRS phải tính theo luật liên bang.

Người đóng thuế có thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi, mẫu đơn và hướng dẫn cũng như các công cụ dễ sử dụng trực tuyến tại IRS.gov. Họ có thể sử dụng các nguồn hỗ trợ này để nhận trợ giúp khi cần một cách tiện lợi ngay tại nhà hoặc cơ quan.