Các điều khoản giúp người đóng thuế hiểu rõ hơn về Quỹ Hưu Trí Cá Nhân

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2020-129, Ngày 9/30/2020

Nhiều người đóng thuế có thể đã biết về Quỹ Hưu Trí Cá Nhân (Tiếng Anh), hoặc IRA, nhưng một số không biết IRA giúp họ tiết kiệm như thế nào để nghỉ hưu.

Mọi người có thể thiết lập IRA với ngân hàng hoặc tổ chức tài chánh khác, công ty bảo hiểm nhân thọ, quỹ tương hỗ hoặc đại lý chứng khoán. Dưới đây là danh sách các thuật ngữ cơ bản để giúp mọi người hiểu rõ hơn về các tùy chọn IRA của họ.

 • Khoản đóng góp. Số tiền mà một cá nhân nộp vào IRA của họ. Có giới hạn đóng góp hàng năm tùy thuộc vào độ tuổi của họ và loại IRA.
   
 • Khoản phân phối. Số tiền mà một cá nhân rút từ chương trình IRA của họ.
   
 • Khoản phân phối bắt buộc. Có các yêu cầu khi quý vị muốn rút tiền từ IRA:
 • IRA truyền thống. IRA nơi các khoản đóng góp có thể được khấu trừ thuế (Tiếng Anh). Nói chung, số tiền trong IRA truyền thống không bị đánh thuế cho đến khi chúng được rút.
   
 • Roth IRA. Loại IRA này tuân theo các quy tắc giống như IRA truyền thống nhưng với một số ngoại lệ nhất định (Tiếng Anh):
  • Người đóng thuế không thể khấu trừ các khoản đóng góp cho Roth IRA.
  • Đối với một số trường hợp, các khoản phân phối đủ điều kiện (Tiếng Anh) được miễn thuế.
  • Roth IRA không yêu cầu rút tiền cho đến khi chủ sở hữu qua đời.
    
 • Chương Trình Kết Hợp Khuyến Khích Tiết Kiệm Cho Nhân Viên. Đây thường được gọi là SIMPLE IRA (Tiếng Anh). Nhân viên và doanh nghiệp có thể đóng góp vào IRA truyền thống được thiết lập cho nhân viên. Nó có thể hoạt động tốt như một chương trình tiết kiệm hưu trí mới bắt đầu dành cho các doanh nghiệp nhỏ.
   
 • Chế Độ Hưu Trí Cho Nhân Viên Được Đơn Giản Hóa. Đây được gọi là SEP-IRA (Tiếng Anh). Doanh nghiệp có thể đóng góp vào chế độ hưu trí của chính doanh nghiệp cũng như nhân viên của họ. Nhân viên sở hữu và kiểm soát SEP.
   
 • IRA Chuyển Qua (Rollover IRA). Đây là khi chủ sở hữu IRA nhận được khoản chi trả từ chương trình hưu trí của họ và gửi khoản tiền đó vào một IRA khác (Tiếng Anh) trong vòng 60 ngày.

Đọc thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (Tiếng Anh)