Công cụ trực tuyến này của IRS đơn giản hóa việc ước tính khoản khấu lưu thuế năm 2023

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2023-21, ngày 16 tháng 2 năm 2023

Dành một vài phút để xem xét khoản khấu lưu thuế thu nhập vào đầu năm sẽ giúp người đóng thuế đạt được thành công trong suốt cả năm. Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế trên IRS.gov giúp dễ dàng tìm ra số tiền cần khấu lưu.

Công cụ trực tuyến này giúp nhân viên khấu lưu đúng số tiền thuế từ tiền lương của họ. Nó cũng giúp những người tự kinh doanh có thu nhập từ tiền lương ước tính các khoản chi trả thuế hàng quý của họ.

Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế không yêu cầu thông tin nhận diện cá nhân, chẳng hạn như tên, số An Sinh Xã Hội, địa chỉ và số tài khoản ngân hàng. IRS không lưu hoặc ghi lại thông tin mà người dùng đã nhập vào Công Cụ Ước Tính.

Tại sao sử dụng Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế

Việc sử dụng công cụ này để ước tính khấu lưu thuế có thể giúp người đóng thuế tránh được những bất ngờ khó chịu. Việc khấu lưu quá ít có thể dẫn đến hóa đơn tính thuế hoặc thậm chí bị phạt vào mùa thuế. Việc khấu lưu quá nhiều có thể dẫn đến khoản hoàn thuế dự kiến, điều này có thể có nghĩa là người đóng thuế sẽ có ít tiền trong túi hơn trong năm. Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế có thể giúp người đóng thuế quyết định số tiền khấu lưu để đạt được số dư nợ bằng 0 hoặc đạt được số tiền hoàn thuế mong muốn.

Người đóng thuế có thể sử dụng kết quả từ Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế để quyết định xem liệu họ có nên:

Trước khi sử dụng công cụ này, người đóng thuế có thể muốn thu thập một số tài liệu, bao gồm:

Mọi người không cần những tài liệu này để sử dụng công cụ nhưng việc có chúng sẽ giúp người đóng thuế ước tính thu nhập năm 2023 và trả lời các câu hỏi khác được hỏi trong quy trình này. Kết quả của Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế sẽ chỉ chính xác theo thông tin mà người đóng thuế đã nhập.

Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế không dành cho những người đóng thuế

  • Chỉ có thu nhập lương hưu – Họ có thể tham khảo thêm về khấu lưu tiền lương và niên kim (tiếng Anh) trên IRS.gov.
  • Có các tình huống thuế phức tạp hơn – Trường hợp này bao gồm những người đóng thuế nợ một số loại thuế như thuế tối thiểu thay thế và những người có lãi vốn dài hạn hoặc cổ tức đủ điều kiện.

Thêm Thông Tin:

Đăng ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của IRS (tiếng Anh)