Đối với mục đích thuế liên bang, tài sản điện tử được coi là tài sản. Các nguyên tắc chung về thuế áp dụng cho các giao dịch tài sản áp dụng cho các giao dịch sử dụng tài sản điện tử. Bạn có thể được yêu cầu khai báo các hoạt động tài sản điện tử của mình trên tờ khai thuế.

Định nghĩa của Tài sản điện tử

Tài sản điện tử được định nghĩa rộng rãi là bất kỳ đại diện kỹ thuật số nào về giá trị được ghi lại trên sổ cái phân tán được bảo mật bằng mật mã hoặc bất kỳ công nghệ tương tự nào theo quy định của Bộ trưởng.

Tài sản điện tử bao gồm (nhưng không giới hạn đến):

 • Tiền ảo (virtual currency) và tiền mã hóa (cryptocurrency) có thể chuyển đổi được (convertible)
 • Xu ổn định (stablecoins)
 • Token độc nhất (non-fungible tokens, NFTs)

Tài sản điện tử không phải là tiền thật (còn được gọi là "tiền luật định") vì chúng không phải là tiền xu và tiền giấy của Hoa Kỳ hoặc quốc gia nước ngoài và không được phát hành bằng điện tử bởi ngân hàng trung ương của một chính phủ.

Tài sản điện tử có giá trị tương đương với tiền thật hoặc đóng vai trò thay thế cho tiền thật được nhắc đến như là tiền ảo có thể chuyển đổi.

Tiền mã hóa là một ví dụ về một loại tiền ảo có thể chuyển đổi mà có thể được sử dụng để thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ, được giao dịch bằng điện tử giữa những người dùng, và được trao đổi cho hoặc thành tiền thật hoặc tài sản điện tử.

Hệ quả về thuế

Các giao dịch liên quan đến tài sản điện tử thường bắt buộc phải được khai báo trên tờ khai thuế.

Thu nhập lãi chịu thuế hoặc lỗ có thể phát sinh từ các giao dịch bao gồm, nhưng không giới hạn đến:

 • Bán tài sản điện tử lấy tiền luật định
 • Trao đổi một tài sản điện tử lấy tài sản, hàng hóa hoặc dịch vụ
 • Trao đổi hoặc giao dịch một tài sản điện tử để lấy một tài sản điện tử khác
 • Nhận tài sản điện tử để thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ
 • Nhận một tài sản điện tử mới do chia nhánh cứng (hard fork)
 • Nhận một tài sản điện tử mới do hoạt động khai thác và đầu tư
 • Nhận tài sản điện tử qua airdrop
 • Bất kỳ việc phát mại nào khác về lợi ích tài chính trong tài sản điện tử

  Ghi chú: việc chuyển nhượng tài sản, bao gồm cả tài sản điện tử, dưới dạng quà tặng chân thật, bắt buộc nộp Mẫu 709, Tờ khai thuế quà tặng (và Chuyển bỏ qua Thế hệ) của Hoa Kỳ nếu giá trị thị trường của tài sản, tại thời điểm chuyển nhượng, vượt quá số tiền quà tặng được loại trừ hàng năm của người biếu tại thời điểm chuyển nhượng.

Hướng dẫn và Ấn phẩm

Để biết thêm thông tin về các nguyên tắc thuế chung áp dụng cho tài sản điện tử, quý vị cũng có thể tham khảo các tài liệu sau:

Hướng dẫn của IRS

 • Thông báo của IRS 2014-21 (tiếng Anh), như đã được sửa đổi bởi Thông báo 2023-34hướng dẫn các cá nhân và doanh nghiệp về việc xử lý thuế các giao dịch sử dụng các loại tiền ảo chuyển đổi. Đối với mục đích thuế liên bang, tiền ảo được coi là tài sản. Nguyên tắc thuế chung áp dụng cho các giao dịch tài sản áp dụng cho các giao dịch sử dụng tiền ảo.
 • Các câu hỏi thường gặp về giao dịch tiền ảo mở rộng các ví dụ được cung cấp trong Thông báo 2014-21 và áp dụng các nguyên tắc thuế lâu đời đó cho các tình huống bổ sung.
 • Phán quyết Thuế vụ 2019-24 (tiếng Anh) đề cập đến hệ quả thuế của việc chia nhánh cứng (hard fork).
 • Phán quyết Thuế vụ 2023-14 (tiếng Anh)PDF đề cập đến việc liệu người đóng thuế theo phương thức tiền mặt nhận được các đơn vị tiền điện tử bổ sung từ việc đặt cược (staking) có phải bao gồm những phần thưởng đó trong tổng thu nhập hay không (tiếng Anh).

Thông tin bổ sung

Ấn phẩm