Cái nhìn thoáng qua Văn phòng Trải nghiệm của Người đóng thuế

Sứ mệnh

Làm phong phú thêm tất cả các tương tác của IRS thông qua phương pháp lấy khách hàng làm trung tâm trên toàn cơ quan.

Tầm nhìn

Đảm bảo tất cả khách hàng của IRS được trao quyền và hỗ trợ khi giao tiếp với cơ quan.

Tổng quan

Văn phòng Trải nghiệm của Người đóng thuế giám sát và thúc đẩy định hướng chiến lược của IRS để cải thiện trải nghiệm của người đóng thuế (tiếng Anh). Chúng tôi xác định các cơ hội để mang đến những cải thiện cho người đóng thuế và cộng đồng chuyên gia thuế dựa trên kỳ vọng của người đóng thuế và xu hướng của ngành.

Mục tiêu

Văn phòng Trải nghiệm của Người đóng thuế làm việc với tất cả các đơn vị kinh doanh của IRS và phối hợp chặt chẽ với Dịch vụ Biện hộ Người đóng thuế (tiếng Anh). Trọng tâm của chúng tôi là theo dõi trải nghiệm của người đóng thuế và cung cấp cho các đơn vị tổ chức khác thông tin và phương pháp để áp dụng các thực hành hay nhất về trải nghiệm. Văn phòng Trải nghiệm của Người đóng thuế cũng xác định các lĩnh vực trong các quy trình hiện tại mà người đóng thuế phải đối mặt cần cải tiến liên tục, trong thời gian thực, để loại bỏ các sự cố hệ thống trước khi chúng gây tổn hại cho người đóng thuế.

Lựa chọn và tiếp cận

Để cải thiện trải nghiệm với IRS của người đóng thuế, việc triển khai phụ thuộc vào sự lựa chọn và khả năng tiếp cận.

Lựa chọn – Khách hàng muốn nhận được câu trả lời cho câu hỏi của họ bằng cách nào? Người đóng thuế có thể chọn tìm câu trả lời trên trang web của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi trực tuyến hoặc qua điện thoại. Họ cũng có thể hẹn gặp chúng tôi trực tiếp.

Tiếp cận – Trải nghiệm khách hàng tốt bắt đầu bằng việc cung cấp cho người đóng thuế quyền tiếp cận thông tin cần thiết để tuân thủ các trách nhiệm về thuế của họ. Chúng tôi đang tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ, mẫu và công cụ có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ (tiếng Anh).

Các chiến lược ưu tiên

Văn phòng Trải nghiệm của Người đóng thuế dẫn đầu nỗ lực mang tính chiến lược nhằm cải thiện phục vụ khách hàng tại IRS bằng cách tập trung vào các lĩnh vực được xác định trong sắc lệnh hành pháp của Tổng thống về Chuyển đổi Trải nghiệm và Phục vụ của Khách hàng Liên bang để xây dựng lại Niềm tin vào Chính phủ.  Trải nghiệm của người đóng thuế được cải thiện cũng là một thành phần quan trọng trong Kế hoạch Hoạt động chiến lược theo Đạo luật Giảm lạm phát của IRS (tiếng Anh).

Đội ngũ Quản lý

  • Giám đốc phụ trách Trải nghiệm của Người đóng thuế - Fumi Tamaki
  • Phó Giám đốc phụ trách Trải nghiệm của Người đóng thuế - Courtney Kay-Decker

Các tài nguyên và công cụ

Kế hoạch Hoạt động chiến lược theo Đạo luật Giảm lạm phát của IRS (tiếng Anh)

Sắc lệnh Hành pháp Chuyển đổi Trải nghiệm và Phục vụ của Khách hàng Liên bang để xây dựng lại Niềm tin vào Chính phủ - Nhà Trắng (tiếng Anh)

Những nỗ lực không ngừng của IRS để cải thiện Dịch vụ cho các Cộng đồng đa dạng

Cam kết của chúng tôi để phục vụ một Quốc gia đa dạng

IRS đang cải thiện trải nghiệm của người đóng thuế (tiếng Anh)

Ưu tiên 2 trong Nghị trình quản lý của Tổng thống (PMA), Cung cấp Dịch vụ Liên bang và Trải nghiệm khách hàng Xuất sắc, Công bằng và An toàn (tiếng Anh)

Ấn phẩm 5136, Hướng dẫn các Dịch vụ của IRS (tiếng Anh)PDF