Tổng Quan Về Văn Phòng Trải Nghiệm Người Đóng Thuế

Sứ mệnh

Sứ mệnh của Văn Phòng Trải Nghiệm Người Đóng Thuế (TXO) là tạo ra trải nghiệm tích cực đồng thời giúp người đóng thuế hiểu và hoàn thành các trách nhiệm về thuế của họ. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách thúc đẩy văn hóa tập trung vào toàn bộ hành trình của người đóng thuế và tìm kiếm cơ hội để cải thiện trải nghiệm cho tất cả mọi người. Để thực hiện sứ mệnh này, TXO thúc đẩy và điều phối việc thực hiện chiến lược toàn doanh nghiệp nhằm cải thiện trải nghiệm của người đóng thuế trong tất cả các tương tác của người đóng thuế.

TXO giám sát và thúc đẩy định hướng chiến lược của IRS để cải thiện trải nghiệm của người đóng thuế (tiếng Anh). Chúng tôi xác định các cơ hội để mang đến những cải thiện cho người đóng thuế và cộng đồng chuyên gia thuế dựa trên kỳ vọng của người đóng thuế và xu hướng của ngành.

TXO làm việc với tất cả các đơn vị kinh doanh của IRS và phối hợp chặt chẽ với Dịch Vụ Biện Hộ Người Ðóng Thuế (tiếng Anh). Trọng tâm của chúng tôi là theo dõi trải nghiệm của người đóng thuế và cung cấp cho các đơn vị tổ chức khác thông tin và phương pháp để áp dụng các thực hành hay nhất về trải nghiệm. TXO cũng xác định các lĩnh vực trong các quy trình hiện tại mà người đóng thuế phải đối mặt cần cải tiến liên tục, trong thời gian thực, để loại bỏ các sự cố hệ thống trước khi chúng gây tổn hại cho người đóng thuế.

Đối với Chiến Lược Trải Nghiệm Người Đóng Thuế của IRS, việc triển khai thuộc về Lựa Chọn và Tiếp Cận.

Lựa chọn – Khách hàng muốn nhận được câu trả lời cho câu hỏi của họ bằng cách nào? Người đóng thuế có thể chọn tìm câu trả lời trên trang web của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi trực tuyến hoặc qua điện thoại. Họ cũng có thể hẹn gặp chúng tôi trực tiếp.

Tiếp cận – Trải nghiệm khách hàng tốt bắt đầu bằng việc cung cấp cho người đóng thuế quyền tiếp cận thông tin cần thiết để tuân thủ các trách nhiệm về thuế của họ. Chúng tôi đang tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ, mẫu và công cụ có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ.

Các Ưu Tiên Chiến Lược

TXO dẫn đầu nỗ lực mang tính chiến lược nhằm cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng tại IRS. Chúng tôi tập trung vào sáu chiến lược chính được xác định trong sắc lệnh hành pháp của Tổng Thống về Chuyển Đổi Trải Nghiệm Khách Hàng Và Cung Cấp Dịch Vụ Của Liên Bang Để Xây Dựng Lại Niềm Tin Vào Chính Phủ Và Báo Cáo Đạo Luật Ưu Tiên Người Đóng Thuế Trước Quốc Hội (tiếng Anh)PDF.

Sáu chiến lược chính là:

 • Dịch Vụ Kỹ Thuật Số Mở Rộng: Tăng cường và mở rộng các tài khoản trực tuyến để cho phép tất cả người đóng thuế và các chuyên gia thuế được ủy quyền tự phục vụ.
   
 • Trải Nghiệm Liền Mạch: Tích hợp các kênh dịch vụ để hướng dẫn người đóng thuế đến các nguồn trợ giúp họ cần một cách liền mạch, giải quyết các vấn đề nhanh hơn và cải thiện tính tuân thủ.
   
 • Tiếp Cận Chủ Động Và Giáo Dục: Chia sẻ thông tin đúng thời gian, địa điểm và ngôn ngữ để đảm bảo người đóng thuế hiểu và hoàn thành các trách nhiệm về thuế của họ.
   
 • Cộng Đồng Đối Tác: Xây dựng một mạng lưới quan hệ đối tác tích hợp trong cộng đồng thuế để chia sẻ các thực hành và phương pháp tốt nhất hiện tại và trong tương lai.
   
 • Tiếp Cận Các Cộng Đồng Khó Khăn: Sử dụng các chiến lược cụ thể để đáp ứng nhu cầu của các cộng đồng khó khăn và cải thiện việc thông tin, sự minh bạch và tin cậy.
   
 • Quản Lý Dữ Liệu Doanh Nghiệp Và Phân Tích Nâng Cao: Xây dựng chiến lược quản lý dữ liệu an toàn để bao gồm sự hiểu biết rộng của IRS về dữ liệu hành chính và khả năng tích hợp, phân tích và áp dụng những dữ liệu này cũng như phân tích nâng cao để cải thiện trải nghiệm của người đóng thuế.

Nhóm Quản Lý

 • Ken Corbin, Giám Đốc Phụ Trách Trải Nghiệm Người Đóng Thuế
 • Courtney Kay-Decker, Phó Giám Đốc Phụ Trách Trải Nghiệm Người Đóng Thuế

Các Nguồn Trợ Giúp Và Công Cụ

Bản Trình Bày Chính Thức Bằng Văn Bản Của Charles P. Rettig, Ủy Viên, Sở Thuế Vụ, Trước Ủy Ban Phân Bổ Ngân Sách Hạ Viện, Tiểu Ban Giám Sát Hoạt Động Của IRS Và Phục Hồi Sau COVID-19 (tiếng Anh)

IRS xây dựng vị trí Giám Đốc Phụ Trách Trải Nghiệm Người Đóng Thuế mới; Ken Corbin sẽ dẫn dắt trọng tâm mới trong việc cải thiện dịch vụ cho người đóng thuế (tiếng Anh)

Đạo Luật Ưu Tiên Người Đóng Thuế - Đào Tạo Của IRS (tiếng Anh)

Đạo Luật Ưu Tiên Người Đóng Thuế - Chiến Lược Tái Cơ Cấu Tổ Chức Của IRS (tiếng Anh)

Sắc Lệnh Hành Pháp Chuyển Đổi Trải Nghiệm Khách Hàng Và Cung Cấp Dịch Vụ Liên Bang Để Xây Dựng Lại Niềm Tin Vào Chính Phủ - Nhà Trắng (tiếng Anh)

Những Nỗ Lực Không Ngừng Của IRS Để Cải Thiện Dịch Vụ Cho Các Cộng Đồng Đa Dạng

Cam Kết Của Chúng Tôi Để Phục Vụ Một Quốc Gia Đa Dạng

Ưu Tiên 2 Trong Nghị Trình Quản Lý Của Tổng Thống (PMA), Cung Cấp Dịch Vụ Liên Bang Và Trải Nghiệm  Khách Hàng Xuất Sắc, Công Bằng Và An Toàn (tiếng Anh)

Ấn Phẩm 5136, Hướng Dẫn Dịch Vụ Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)PDF