Vi Phạm Dữ Liệu Thông Tin Liên Quan đến Thuế Vụ cho Người Đóng Thuế

Vi phạm dữ liệu là để lộ hoặc bị đánh cắp thông tin an toàn theo cách vô tình hoặc cố ý. Đó có thể là bỏ thông tin nhận diện danh tánh cá nhân không đúng cách trong thùng rác hoặc do tội phạm xâm phạm theo cách tinh vi trên liên mạng vào máy điện toán của hãng. Điều này có thể ảnh hưởng đến các hãng lớn hoặc nhỏ.

Thông thường thì nạn nhân là người bị đánh cắp danh tánh, thông tin tài chánh hoặc cá nhân.

Sau đây là những gì quý vị cần biết về vi phạm dữ liệu.

Không phải vi phạm dữ liệu nào cũng dẫn đến mạo danh, và không phải mạo danh nào cũng là mạo danh liên quan đến thuế vụ.  (Not every data breach results in identity theft, and not every identity theft is tax-related identity theft.) 

Mạo danh liên quan đến thuế vụ xảy ra khi có người khác sử dụng số An Sinh Xã Hội của quý vị để khai thuế giả mạo và yêu cầu hoàn thuế theo cách lừa gạt. Trương mục thuế của quý vị bị nguy cơ nhất nếu có vi phạm dữ liệu về cả số An Sinh Xã Hội (SSN) và thông tin tài chánh như tiền lương. Các vi phạm dữ liệu chỉ liên quan đến số thẻ tín dụng, hồ sơ sức khỏe không có SSN hoặc ngay cả số bằng lái xe, dù những vi phạm này chắc chắn là nghiêm trọng, sẽ không ảnh hưởng đến trương mục thuế của quý vị. 

Sở Thuế Vụ cam kết giúp người đóng thuế giữ kỹ tất cả trương mục thuế được an toàn.

IRS ngăn chặn phần lớn các vụ khai thuế lừa gạt. Nếu nghi ngờ có lừa gạt, IRS sẽ liên lạc với qua thư và chỉ dẫn quý vị. Hoặc khi quý vị khai thuế điện tử và khai thuế của quý vị bị từ chối với lý do là đã khai rồi. 

Nếu quý vị là nạn nhân của vi phạm dữ liệu thì làm các bước sau đây: (If you are a data breach victim, take these steps:)

 1. Nếu có thể được, xem Thông Tin Nhận Diện Danh Tánh Cá Nhân (Personally Identifiable Information, hay PII) nào bị mất hoặc lấy cắp. Biết được loại thông tin nào bị lấy cắp là điều quan trọng để có thể làm các bước phù hợp. Ví dụ, nếu số thẻ tín dụng bị lấy cắp thì không ảnh hướng đến trương mục thuế IRS của quý vị.
 2. Biết thông tin về các bước hãng nào làm mất dữ liệu của quý vị đã thực hiện. Một số hãng có thể cung cấp dịch vụ đặc biệt như dịch vụ theo dõi tín dụng để hỗ trợ nạn nhân.
 3. Làm theo các bước Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (Federal Trade Commission) đã khuyến cáo, bao gồm:
  • Báo cho một trong ba phòng tín dụng lớn để cảnh giác lừa gạt về hồ sơ (fraud alert ) tín dụng của quý vị;
  • Nên đóng băng tín dụng (credit freeze), và quý vị phải trả phí cho việc này ở một số tiểu bang, để ngăn người khác vào hồ sơ tín dụng của mình;
  • Đóng bất cứ trương mục nào bị mở nhưng chưa được quý vị cho phép;
  • Đến mạng lưới www.identitytheft.gov để biết thêm hướng dẫn.
 4. Nếu quý vị nhận thư từ IRS cho biết quý vị có thể là nạn nhân bị mạo danh liên quan đến thuế vụ hoặc khai thuế điện tử của quý vị bị từ chối do đã khai rồi thì làm thêm các bước (additional steps) sau đây với IRS:
  • Nộp Mẫu Đơn 14039 của IRS, Bản Khai Mạo Danh (IRS Form 14039, Identity Theft Affidavit)      
  • Tiếp tục khai thuế ngay cả khi nếu quý vị phải làm vậy trên giấy và gửi kèm Mẫu Đơn 14039     
  • Chờ thư hồi âm từ IRS rồi trả lời nhanh chóng cho họ.

Người nào phải nộp Mẫu Đơn 14039? (Who should file a Form 14039?)

Cần sử dụng mẫu này nếu số An Sinh Xã Hội của quý vị bị lô và IRS đã cho biết quý vị có thể là nạn nhân bị lừa gạt thuế mạo danh hoặc khai thuế điện tử của quý vị bị từ chối vì lý do đã khai rồi. Có mẫu để điền thông tin tại IRS.gov. Làm chính xác theo các chỉ dẫn. Quý vị có thể gửi điện sao hoặc gửi thư hay đệ nộp mẫu này cùng với khai thuế trên giấy nếu quý vị không khai thuế được do có người khác đã khai thuế bằng số An Sinh Xã Hội (SSN) của quý vị. Quý vị chỉ cần nộp mẫu này một lần.

Thông Tin Thêm (Additional Information)