Vi phạm dữ liệu Thông tin nhận diện cá nhân của bạn

Vi phạm dữ liệu là hành vi tiết lộ hoặc đánh cắp thông tin bảo mật một cách có chủ ý hoặc vô ý. Đây có thể là hành vi vứt bỏ thông tin nhận diện cá nhân không đúng cách vào thùng rác hoặc một cuộc tấn công mạng tinh vi vào máy tính của công ty bởi bọn tội phạm. Nó có thể ảnh hưởng đến các công ty lớn hay nhỏ.

Mối liên kết chung duy nhất là nạn nhân, người có danh tính, thông tin tài chính hoặc thông tin cá nhân đã bị xâm nhập.

Sau đây là những gì bạn cần biết về vi phạm dữ liệu.

Không phải vi phạm dữ liệu nào cũng dẫn đến trộm cắp danh tính, và không phải trộm cắp danh tính nào cũng là trộm cắp danh tính liên quan đến thuế.

Trộm cắp danh tính liên quan đến thuế xảy ra khi có người khác sử dụng số An sinh Xã hội của bạn để khai thuế giả mạo và yêu cầu hoàn thuế theo cách gian lận. Tài khoản thuế của bạn bị nguy cơ nhất nếu có vi phạm dữ liệu về cả SSN và thông tin tài chánh như tiền lương. Các vi phạm dữ liệu chỉ liên quan đến số thẻ tín dụng, hồ sơ sức khỏe không có SSN hoặc ngay cả số bằng lái xe, dù những vi phạm này chắc chắn là nghiêm trọng, sẽ không ảnh hưởng đến tài khoản thuế của bạn.

Sở Thuế vụ cam kết làm việc với người đóng thuế để đảm bảo rằng tất cả tài khoản thuế liên bang vẫn được bảo mật. Bạn nên liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang nếu nghi ngờ tài khoản thuế tiểu bang của mình đã bị xâm nhập.

IRS ngăn chặn hầu hết các tờ khai thuế gian lận. Nếu nghi ngờ có gian lận trong quá trình xử lý, IRS sẽ liên hệ với bạn qua thư kèm theo hướng dẫn. Bạn có thể xác định khả năng bị trộm cắp danh tính nếu bạn cố gắng nộp tờ khai bằng điện tử và tờ khai của bạn bị từ chối và nếu bạn được thông báo rằng số an sinh xã hội không thể được sử dụng để nộp tờ khai bằng điện tử vì nó đã được sử dụng.

Nếu bạn là nạn nhân của vi phạm dữ liệu thì làm các bước sau đây:

  1. Nếu có thể được, xem Thông tin nhận diện cá nhân (PII) nào bị mất hoặc lấy cắp. Biết được loại thông tin nào bị lấy cắp là điều quan trọng để có thể làm các bước phù hợp. Ví dụ, nếu số thẻ tín dụng bị lấy cắp thì không ảnh hướng đến tài khoản thuế IRS của bạn.
  2. Luôn cập nhật về các bước mà công ty làm mất dữ liệu của bạn đang thực hiện. Một số nơi có thể cung cấp các dịch vụ đặc biệt, chẳng hạn như dịch vụ giám sát tín dụng, để hỗ trợ nạn nhân.
  3. Làm theo các bước Ủy ban Thương mại Liên bang (tiếng Anh) đã khuyến cáo, bao gồm:
  4. Nếu bạn nhận thư từ IRS cho biết bạn có thể là nạn nhân bị trộm cắp danh tính liên quan đến thuế vụ hoặc tờ khai thuế e-file của bạn bị từ chối do trùng lặp, thì làm thêm các bước sau đây với IRS:
    • Bạn cót thể nộp Mẫu 14039 (tiếng Anh), Bản tuyên thệ bị trộm cắp danh tính của IRS trực tuyến và
    • Tiếp tục khai thuế ngay cả khi nếu bạn phải làm vậy trên giấy. Bạn có thể hoàn thành Mẫu 14039 (tiếng Anh)PDF và gửi kèm với tờ khai thuế bằng giấy nếu bạn không nộp trực tuyến. Chỉ có một phương pháp nộp Mẫu 14039, không nộp mẫu nhiều hơn một lần. 
    • Chờ thư hồi âm từ IRS rồi trả lời nhanh chóng cho họ.

Ai nên nộp Mẫu 14039?

Nên sử dụng mẫu này nếu số An sinh Xã hội của bạn đã bị xâm nhập và IRS đã thông báo cho bạn rằng bạn có thể là nạn nhân của hành vi gian lận thuế do trộm cắp danh tính, hoặc tờ khai e-file của bạn bị từ chối do bị trùng lặp. Mẫu 14039 (tiếng Anh) có sẵn tại IRS.gov. Làm theo các hướng dẫn một cách chính xác. Bạn có thể gửi mẫu trực tuyến hoặc bạn có thể hoàn thành mẫu tự điền bằng để fax hoặc gửi thư. Nếu bạn bị ngăn cản việc nộp, bạn có thể gửi mẫu cùng với tờ khai thuế bằng giấy của mình nếu người khác đã nộp tờ khai bằng SSN của bạn. Bạn chỉ cần gửi nó một lần. Nếu tờ khai của bạn bị từ chối do ai đó đã khai số an sinh xã hội của người phụ thuộc của bạn, bạn sẽ cần phải gửi một Mẫu 14039 (tiếng Anh) riêng cho họ. Bạn sẽ không thể nộp tờ khai bằng điện tử và bạn sẽ phải nộp tờ khai bằng giấy. Thông tin bổ sung về những việc cần làm khi bạn nghi ngờ hành vi trộm cắp danh tính của người phụ thuộc tại Phải làm gì khi ai đó khai người phụ thuộc của bạn một cách gian lận.

Thông bổ sung