Những doanh nhân đầy khát vọng: tìm hiểu những điều cơ bản về thành lập doanh nghiệp

Mẹo Thuế 2022-128, ngày 22 tháng 8, 2022

Các doanh nhân mới có thể có một khởi đầu thuận lợi bằng cách đảm bảo rằng họ hiểu các trách nhiệm về thuế khi điều hành một doanh nghiệp. Quá trình này có vẻ khó khăn, nhưng IRS.gov có các nguồn trợ giúp để giúp các chủ doanh nghiệp mới.

Dưới đây là một số điều mà các doanh nhân mới cần làm khi bắt đầu kinh doanh.

Chọn cơ cấu doanh nghiệp

Hình thức kinh doanh (tiếng Anh) xác định doanh nghiệp đóng thuế cần khai tờ khai thuế thu nhập nào. Cơ cấu kinh doanh phổ biến nhất là:

  • Doanh nghiệp cá thể: Một doanh nghiệp chưa hợp nhất thuộc sở hữu của một cá nhân. Không có sự phân biệt giữa người đóng thuế và doanh nghiệp của họ.
  • Công ty hợp danh (tiếng Anh) Một doanh nghiệp chưa hợp nhất trong đó quyền sở hữu thuộc về hai hoặc nhiều người.
  • Công ty cổ phần: Còn được gọi là Công ty C. Đó là một thực thể riêng biệt do các cổ đông sở hữu.
  • Công ty cổ phần S: Một công ty chọn chuyển thu nhập doanh nghiệp, các khoản lỗ, các khoản khấu trừ và tín thuế cho các cổ đông.
  • Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn: Một cơ cấu kinh doanh được luật của tiểu bang cho phép.

Chọn niên thuế

Một niên thuế (tiếng Anh) là một chu kỳ kế toán hàng năm để lưu giữ hồ sơ và báo cáo thu nhập và chi phí. Chủ sở hữu doanh nghiệp mới phải chọn:

  • Niên lịch: 12 tháng liên tục bắt đầu từ ngày 01/01 đến hết ngày 12/31.
  • Năm theo lịch tài chánh: 12 tháng liên tục kết thúc vào ngày cuối cùng của bất kỳ tháng nào trừ tháng 12.

Xin mã số thuế của chủ lao động (EIN)

EIN còn được gọi là số nhận diện về thuế của liên bang. Nó được sử dụng để xác định một doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp cần một trong những số này. Điều quan trọng đối với một doanh nghiệp có số EIN là luôn cập nhật địa chỉ gửi thư, địa chỉ và bên chịu trách nhiệm của doanh nghiệp. Các quy định của IRS yêu cầu chủ sở hữu số EIN phải khai báo các thay đổi về bên chịu trách nhiệm trong vòng 60 ngày. Họ thực hiện việc này bằng cách hoàn thành Mẫu 8822-B, Thay Đổi Địa Chỉ hoặc Bên Chịu Trách Nhiệm (tiếng Anh) và gửi qua thư bưu điện đến địa chỉ trên mẫu.

Yêu cầu tất cả nhân viên hoàn thành các mẫu này

Trả thuế kinh doanh

Hình thức kinh doanh xác định loại thuế phải nộp và cách nộp.

Truy cập trang web của tiểu bang

Các chủ doanh nghiệp trong tương lai nên truy cập trang web của tiểu bang mình (tiếng Anh) để biết thông tin về các yêu cầu của tiểu bang.

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)