Chú ý dành cho những người gia hạn khai thuế: Trợ giúp về thuế có sẵn bất cứ lúc nào trên IRS.gov

Lời Khuyên Về Thuế Trong Đại Dịch COVID số 2021-71, ngày 5/20/2021

Thời hạn cuối cùng cho những người đóng thuế yêu cầu gia hạn khai thuế sẽ đến trước khi mọi người nhận ra. Thời hạn cuối cùng để những người khai thuế này nộp tờ khai thuế liên bang năm 2020 là Thứ Sáu, ngày 10/15/2021. Sở Thuế Vụ có nhiều công cụ và tài nguyên hữu ích và nhiều trong số đó có sẵn bất cứ lúc nào trên IRS.gov.

Dưới đây là một vài trong số đó:

Khai Thuế Miễn Phí Của Sở Thuế Vụ

Khai Thuế Miễn Phí cung cấp quyền truy cập miễn phí vào phần mềm thuế có thương hiệu cho bất kỳ ai kiếm được từ $72,000 trở xuống. Có 9 sản phẩm Khai Thuế Miễn Phí bằng tiếng Anh và 1 sản phẩm bằng tiếng Tây Ban Nha. Những người kiếm được nhiều hơn có thể sử dụng Các Mẫu Đơn Khai Thuế Tự Điền Miễn Phí (tiếng Anh), phiên bản điện tử của mẫu đơn giấy của Sở Thuế Vụ. Khai Thuế Miễn Phí cũng là một cách tuyệt vời để nhận các trợ cấp thuế khác như Tín Thuế Lợi Tức Do Lao ÐộngTín Thuế Trẻ Em Bổ Sung (tiếng Anh). Mọi người nên cân nhắc sử dụng Khai Thuế Miễn Phí, đặc biệt là những người không nhận được đầy đủ khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ nhất và thứ hai và có thể đủ điều kiện để yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi (tiếng Anh) năm 2020 khi họ khai thuế.

Ngoài ra, công cụ MilTax (tiếng Anh), có sẵn miễn phí thông qua Bộ Quốc phòng. Công cụ này cung cấp dịch vụ khai thuế trực tuyến tương tự cho các thành viên của quân đội

Trợ Tá Thuế Tương Tác (tiếng Anh)

Công cụ trực tuyến này cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi về luật thuế.

Danh Mục Chỉ Dẫn Về Chuyên Viên Khai Thuế (tiếng Anh)

Đối với những người đóng thuế muốn được trợ giúp về thuế, công cụ này có thể giúp họ tìm một chuyên gia thuế trong khu vực của họ.

Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu?

Người đóng thuế có thể kiểm tra trạng thái tiền hoàn thuế của họ trong vòng 24 giờ sau khi Sở Thuế Vụ nhận được tờ khai điện tử đã nộp của họ. Sau khi Sở Thuế Vụ chấp thuận khoản tiền hoàn thuế, công cụ này sẽ cung cấp cho người đóng thuế thông tin về ngày mà họ có thể trông đợi nhận được khoản hoàn thuế. Sở Thuế Vụ cập nhật công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? mỗi ngày một lần, thường là qua đêm, vì vậy không cần phải kiểm tra trạng thái thường xuyên hơn. Nhân viên Sở Thuế Vụ chỉ có thể theo dõi trạng thái tiền hoàn thuế của người đóng thuế 21 ngày sau khi người đóng thuế nộp tờ khai thuế điện tử hoặc nếu công cụ này hướng dẫn người đóng thuế gọi cho Sở Thuế Vụ.

Hiện tại, Sở Thuế Vụ đang mất nhiều thời gian hơn để xử lý các tài liệu gửi qua đường bưu điện bao gồm tờ khai thuế giấy và tất cả các thư từ liên quan đến tờ khai thuế. Sở Thuế Vụ sẽ mất hơn 21 ngày để phát hành khoản tiền hoàn thuế cho một số tờ khai thuế năm 2020 yêu cầu duyệt xét bao gồm khoản tín thuế trợ cấp phục hồi không chính xác, hoặc các tờ khai sử dụng lợi tức năm 2019 để tính khoản tín thuế lợi tức do lao động và tín thuế trẻ em bổ sung

Người đóng thuế đã yêu cầu gia hạn có thể khai thuế khi họ đã sẵn sàng nhưng phải nộp trước hạn chót ngày 10/15/2021 để tránh tiền phạt và tiền lãi có thể áp dụng. Trong một số trường hợp, người đóng thuế khai thuế sau thời hạn có thể đủ điều kiện để được giảm số tiền phạt. Sở Thuế Vụ cung cấp nhiều cách khác nhau để người đóng thuế nộp thuế.

Các ngoại lệ về thời hạn đặc biệt có thể áp dụng cho một số nạn nhân của thảm họa (tiếng Anh), thành viên nghĩa vụ quân sự nhất địnhnhân viên hỗ trợ đủ điều kiện trong các vùng chiến đấu (tiếng Anh).

Đọc thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)