12 Trò dơ bẩn: Cảnh giác với những người thúc đẩy táo bạo lừa người đóng thuế đưa ra các yêu cầu Tín thuế Duy trì Nhân viên đáng ngờ; rủi ro tiếp tục xảy ra với các doanh nghiệp nhỏ, chương trình rút lui đặc biệt vẫn mở

IR-2024-85, ngày 29 tháng 3 năm 2024

Là một 12 Trò dơ bẩn (tiếng Anh) năm nay, Sở Thuế vụ tiếp tục cảnh báo các doanh nghiệp và những người khác tránh xa những kẻ thúc đẩy vô đạo đức và táo bạo về các yêu cầu đáng ngờ đối với Tín thuế Duy trì Nhân viên (ERC).

Những yêu cầu ERC đáng nghi ngờ này thường khiến các doanh nghiệp không nghi ngờ và các thực thể khác có nguy cơ bị phạt, lãi và thậm chí có thể bị truy tố hình sự vì yêu cầu ERC khi họ không đủ điều kiện và không được hưởng nó.

Trong ngày thứ hai của danh sách 12 Trò dơ bẩn, cảnh báo mới nhất này được đưa ra khi IRS tiếp tục thực hiện các bước đặc biệt để chống lại hoạt động tiếp thị quá khích xung quanh ERC, đôi khi được gọi là Tín thuế Duy trì Nhân viên hoặc ERTC. Kể từ khi IRS thông báo lệnh tạm dừng xử lý các yêu cầu mới được nộp sau ngày 14 tháng 9 năm 2023, nỗ lực tuân thủ của cơ quan đối với các yêu cầu ERC đã đạt hơn $1 tỷ (tiếng Anh) kể từ mùa thu năm ngoái khi việc tiếp tục thực hiện một số nỗ lực nhằm chống lại các yêu cầu có vấn đề.

Với công việc tuân thủ đối với các yêu cầu ERC tiếp tục được mở rộng thông qua cả kiểm xét và điều tra tội phạm, IRS đã nhắc nhở các doanh nghiệp rằng họ vẫn có tùy chọn rút lại mọi yêu cầu chưa được xử lý. Các doanh nghiệp nên nhanh chóng thực hiện quá trình rút yêu cầu (tiếng Anh) nếu họ cần yêu cầu IRS không xử lý yêu cầu ERC cho bất kỳ kỳ tính thuế nào chưa được thanh toán.

Trong khi công việc này vẫn tiếp tục, IRS tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp xem xét cẩn thận các nguyên tắc ERC phức tạp (tiếng Anh) trước khi gửi yêu cầu. IRS vẫn lo ngại rằng một số doanh nghiệp không đủ điều kiện đang bị các nhà tiếp thị khuyến khích gửi yêu cầu ERC không chính xác; trước tiên mọi người nên liên hệ với chuyên gia thuế đáng tin cậy để tránh có thể bị hành động tuân thủ IRS trong tương lai.

Ủy viên IRS Danny Werfel cho biết: “Chúng tôi vẫn lo ngại rằng những người thúc đẩy vô đạo đức và nhiều lầm tưởng về việc đủ điều kiện nhận khoản tín thuế này có thể khiến các doanh nghiệp có thiện chí gặp rủi ro”. “Trước khi bất kỳ ai nộp đơn yêu cầu Tín thuế Duy trì Nhân viên, họ nên xem xét cẩn thận các nguyên tắc đủ điều kiện và nói chuyện với chuyên gia thuế đáng tin cậy. Việc dựa vào một nhà tiếp thị đang tìm cách thu một khoản phí phần trăm khổng lồ cho yêu cầu tiềm năng sẽ làm tăng thêm rủi ro cho các doanh nghiệp có thiện chí do công việc tuân thủ IRS đang diễn ra.”

IRS đã thực hiện các bước tuân thủ quan trọng liên quan đến chương trình ERC sau khi chương trình có thiện chí trong thời kỳ đại dịch bị tiếp thị quá khích, gây hiểu lầm và đơn giản hóa quá mức hoặc trình bày sai các quy tắc về tính đủ điều kiện. Những người thúc đẩy đã thu hút nhiều người đăng ký tham gia chương trình hơn, thường bằng cách lấy phần trăm số tiền chi trả.

Khi được yêu cầu chính xác, ERC là khoản tín thuế được hoàn lại (tiếng Anh) dành cho các doanh nghiệp tiếp tục trả lương cho nhân viên trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19 trong khi hoạt động kinh doanh của họ bị đình chỉ toàn bộ hoặc một phần do lệnh của chính phủ hoặc tổng doanh thu bị sụt giảm hoặc sụt giảm đáng kể trong thời gian đủ điều kiện.

Bắt đầu vào năm 2002, chiến dịch 12 Trò dơ bẩn hàng năm của IRS liệt kê 12 trò lừa đảo và âm mưu khiến người đóng thuế, doanh nghiệp và cộng đồng chuyên gia thuế có nguy cơ bị mất tiền, thông tin cá nhân, dữ liệu, và hơn thế. Mặc dù 12 Trò dơ bẩn không phải là một tài liệu pháp lý hay một danh sách chính thức về các ưu tiên thực thi của cơ quan, nhưng nỗ lực giáo dục này được thiết kế để nâng cao nhận thức và bảo vệ người đóng thuế cũng như các chuyên gia thuế khỏi các âm mưu và lừa đảo thuế thông thường.

Chương trình rút lui ERC

IRS cũng đang tiếp tục chấp nhận và xử lý các yêu cầu rút lại toàn bộ yêu cầu ERC của chủ lao động (tiếng Anh) theo quá trình rút lui đặc biệt. IRS đã nhận được hơn $250 triệu tiền rút lui khi cơ quan này tiếp tục tăng cường kiểm toán và điều tra tội phạm trong lĩnh vực này.

Tùy chọn rút lui này cho phép một số chủ lao động đã nộp đơn yêu cầu ERC nhưng chưa nhận được tiền hoàn thuế rút lại đơn đăng ký của họ và tránh hoàn trả, lãi và hình phạt trong tương lai. Chủ lao động đã gửi yêu cầu ERC chưa được thanh toán có thể rút yêu cầu của họ và tránh khả năng nhận được khoản tiền hoàn thuế mà họ không đủ điều kiện. Họ cũng có thể rút yêu cầu nếu họ đã nhận được séc nhưng chưa ký gửi hoặc rút tiền.

IRS đã tạo ra tùy chọn rút lui để giúp các chủ doanh nghiệp nhỏ và những người khác bị các nhà tiếp thị hoặc người thúc đẩy ERC gây áp lực hoặc lừa dối trong việc nộp các yêu không đủ điều kiện. Các yêu cầu được rút lại sẽ được xử lý như thể chúng chưa từng được nộp. IRS sẽ không áp dụng hình phạt hoặc lãi.

IRS tiếp tục khuyến khích những người chủ lao động đã gửi yêu cầu xem xét các yêu cầu ERC và trao đổi với chuyên gia thuế đáng tin cậy về khả năng hội đủ điều kiện của họ trong bối cảnh tiếp thị sai lệch xung quanh tín thuế này.

Để biết thêm thông tin về tính đủ điều kiện của ERC, người đóng thuế có thể xem các câu hỏi thường gặp về ERC (tiếng Anh) và Danh sách kiểm tra tính đủ điều kiện của ERC, có sẵn dưới dạng công cụ tương tác (tiếng Anh) hoặc dưới dạng bản PDF hướng dẫn có thể in được (tiếng Anh)PDF.

Dấu hiệu cho thấy yêu cầu ERC có thể không chính xác

Gần đây, IRS đã nhấn mạnh các dấu hiệu cảnh báo đặc biệt rằng yêu cầu ERC có thể có vấn đề để giúp các doanh nghiệp nhỏ có thể cần giải quyết các yêu cầu không chính xác.

Cơ quan này đã chia sẻ các dấu hiệu cảnh báo đáng ngờ có thể báo hiệu các vấn đề IRS trong tương lai liên quan đến yêu cầu ERC. Được xây dựng dựa trên phản hồi từ cộng đồng chuyên gia thuế và nhân viên tuân thủ IRS, các dấu hiệu cảnh báo tập trung vào thông tin sai lệch mà một số người thúc đẩy ERC vô đạo đức đã sử dụng.

Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo phổ biến mà IRS nhìn thấy trên các yêu cầu ERC:

  • Quá nhiều quý được yêu cầu. Một số người thúc đẩy đã kêu gọi người chủ lao động yêu cầu ERC cho tất cả các quý có tín thuế áp dụng. Việc đủ điều kiện cho tất cả các quý là điều không phổ biến và đây có thể là dấu hiệu của yêu cầu không chính xác.
    • Lệnh của chính phủ không đủ điều kiện. Một số người thúc đẩy đã nói dối với chủ lao động rằng họ có thể yêu cầu ERC nếu có bất kỳ lệnh nào của chính phủ được áp dụng trong khu vực của họ, ngay cả khi hoạt động của họ không bị ảnh hưởng hoặc nếu họ chọn tạm dừng hoạt động kinh doanh một cách tự nguyện.
    • Quá nhiều nhân viên và tính toán sai. Chủ lao động nên thận trọng khi yêu cầu ERC cho tất cả tiền lương trả cho mọi nhân viên trong bảng lương của họ. Luật đã thay đổi trong suốt năm 2020 và 2021. Có các giới hạn về đồng đô la và số tiền tín dụng khác nhau, đồng thời chủ lao động cần phải đáp ứng các quy tắc nhất định để tiền lương để được coi là tiền lương đủ tiêu chuẩn, tùy thuộc vào kỳ tính thuế.
  • Doanh nghiệp trích dẫn các vấn đề về chuỗi cung ứng. Việc đủ điều kiện nhận ERC dựa trên sự gián đoạn chuỗi cung ứng là rất hiếm. Bản thân sự gián đoạn chuỗi cung ứng không đủ điều kiện để người chủ lao động nhận được ERC.
  • Doanh nghiệp yêu cầu ERC quá nhiều trong kỳ tính thuế. Việc chủ lao động đủ điều kiện nhận ERC trong toàn bộ quý dương lịch là điều hiếm khi xảy ra nếu hoạt động kinh doanh của họ bị đình chỉ toàn bộ hoặc một phần do lệnh của chính phủ trong một phần của quý dương lịch.
  • Doanh nghiệp không trả lương hoặc không tồn tại trong thời gian đủ điều kiện. Chủ lao động chỉ có thể yêu cầu ERC cho kỳ tính thuế khi họ trả lương cho nhân viên.
  • Người thúc đẩy nói rằng không có gì để mất. Các doanh nghiệp nên cảnh giác cao độ với bất kỳ người thúc đẩy ERC nào đã thúc giục họ yêu cầu ERC vì họ “không còn gì để mất”. Các doanh nghiệm yêu cầu ERC không đúng sẽ gặp rủi ro về các yêu cầu hoàn trả, các khoản phạt, lãi, kiểm xét và các chi phí tiềm ẩn khi thuê người giúp giải quyết yêu cầu không chính xác đó.

Trợ giúp cho các doanh nghiệp có thể đã bị lừa dối do ERC

Một số người thúc đẩy nói với người đóng thuế rằng mọi chủ lao động đều đủ điều kiện nhận ERC. IRS và cộng đồng chuyên gia thuế nhấn mạnh rằng điều này không đúng. Khả năng hội đủ điều kiện phụ thuộc vào các sự kiện và hoàn cảnh cụ thể. IRS có hàng tá tài nguyên giúp mọi người tìm hiểu và kiểm tra tính đủ điều kiện của ERC, đồng thời các doanh nghiệp cũng có thể tham khảo ý kiến của chuyên gia thuế đáng tin cậy của họ. Các tài liệu IRS chính bao gồm: