Ngày Nâng Cao Nhận Thức Về EITC: Những thay đổi quan trọng có nghĩa là nhiều người hơn đủ điều kiện nhận tín thuế giúp hàng triệu người Mỹ

IR-2022-20, ngày 28 tháng 01 năm 2022

WASHINGTON - Nhiều người không có con hiện đủ điều kiện nhận Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC), khoản tín thuế có thể hoàn lại lớn nhất của chính phủ liên bang dành cho các gia đình có thu nhập thấp đến trung bình.

Ngoài ra, các gia đình có thể sử dụng mức thu nhập trước đại dịch để hội đủ điều kiện nếu điều đó dẫn đến một khoản tín thuế lớn hơn. Hôm nay, Sở Thuế Vụ và các đối tác trên toàn quốc nêu bật những thay đổi đó khi họ đánh dấu Ngày Nhận Thức về EITC hàng năm lần thứ 16.

Được ban hành vào năm 1975, EITC được coi là một trong những chương trình chống nghèo đói lớn nhất của chính phủ giúp đỡ hàng triệu gia đình Mỹ mỗi năm. IRS và các đối tác trên toàn quốc kêu gọi mọi người kiểm tra xem liệu họ có đủ điều kiện nhận khoản tín thuế quan trọng này hay không, đồng thời cũng kêu gọi những người thường không khai thuế xem liệu họ có đủ điều kiện nhận EITC và các khoản tín thuế có giá trị khác như Tín Thuế Trẻ Em hoặc Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi, còn được gọi là các khoản chi trả kích thích kinh tế hay không.

“Có những thay đổi quan trọng đối với EITC sẽ giúp khoản tín thuế này tiếp cận nhiều gia đình làm việc chăm chỉ hơn trong năm nay,” Ủy Viên IRS Chuck Rettig cho biết. "Chúng tôi kêu gọi những người có khả năng đủ điều kiện nhận khoản tín thuế giá trị này xem lại các hướng dẫn; nhiều người hàng năm bỏ qua điều này, dẫn đến mất quyền lợi và cơ hội. Vào Ngày Nhận Thức về EITC này, chúng tôi muốn đảm bảo rằng tất cả những người đủ điều kiện nhận khoản tín thuế này đều biết về nó và có thông tin họ cần để nhận được khoản tín thuế đó. "

IRS bắt đầu chấp nhận tờ khai thuế năm 2021 vào ngày 24 tháng 01 năm 2022. Người đóng thuế có thể đảm bảo họ nhận được tất cả các khoản tín thuế và khấu trừ mà họ đủ điều kiện, bao gồm cả EITC, bằng cách nộp thuế điện tử, sử dụng chuyên gia thuế đáng tin cậy hoặc sử dụng phần mềm thương hiệu của đối tác Chương Trình Khai Thuế Miễn Phí Của IRS. Người đóng thuế có tổng thu nhập điều chỉnh (hoặc AGI) từ $73,000 trở xuống đủ điều kiện nhận các đề nghị của đối tác Chương Trình Khai Thuế Miễn Phí.

IRS cũng nhắc nhở người đóng thuế rằng cách nhanh nhất để được tiền hoàn thuế là nộp tờ khai thuế chính xác theo phương thức điện tử và chọn hình thức ký thác trực tiếp để nhận tiền hoàn thuế. Phần mềm thuế, chuyên gia thuế và các tùy chọn miễn phí khác có thể giúp mọi người xem liệu họ có đủ điều kiện nhận EITC hay không.

Có gì mới?

EITC dành cho những người không có con được mở rộng cho năm 2021

Chỉ cho năm 2021, nhiều người lao động và các cặp vợ chồng không có con có thể đủ điều kiện nhận EITC và khoản tín thuế tối đa tăng gần gấp ba lần cho những người đóng thuế này. Lần đầu tiên, khoản tín thuế hiện dành cho cả người lao động trẻ tuổi và người cao tuổi.

Đối với năm 2021, EITC thường dành cho những người khai thuế không có trẻ đủ tiêu chuẩn từ 19 tuổi trở lên với thu nhập kiếm được dưới $21.430; $27.380 cho vợ/chồng khai thuế chung. EITC tối đa cho những người khai thuế không có trẻ đủ điều kiện là $1.502, tăng từ $538 vào năm 2020. Cũng có những trường hợp ngoại lệ đặc biệt dành cho những người 18 tuổi và trước đây đã từng được chăm sóc thay thế tại gia đình hoặc đang trải qua tình trạng vô gia cư. Sinh viên toàn thời gian dưới 24 tuổi không đủ điều kiện. Không có giới hạn trên về tuổi để yêu cầu khoản tín thuế này nếu người đóng thuế có thu nhập kiếm được. Trước đây, EITC dành cho những người không có người phụ thuộc chỉ dành cho những người từ 25 đến 64 tuổi.

Thu nhập từ năm 2019

Một thay đổi khác cho năm 2021 cho phép các cá nhân tính EITC bằng cách sử dụng thu nhập kiếm được năm 2019 của họ nếu nó cao hơn thu nhập kiếm được năm 2021. Để đủ điều kiện nhận EITC, mọi người phải có thu nhập kiếm được thông qua việc làm hoặc các nguồn khác, do đó, tùy chọn này có thể giúp người lao động nhận được khoản tín thuế lớn hơn nếu họ kiếm được ít hơn vào năm 2021 hoặc nhận thu nhập từ thất nghiệp thay vì tiền lương thông thường của mình. Xem hướng dẫn cho Mẫu 1040 (tiếng Anh)PDF, dòng 27c.

Giảm dần và giới hạn tín thuế

Đối với năm 2021, số tiền tín thuế đã được tăng lên và các giới hạn thu nhập giảm dần mà theo đó người đóng thuế có thể yêu cầu tín thuế đã được mở rộng. Ví dụ: EITC tối đa cho một cặp vợ chồng khai chung hồ sơ thuế với ba con trở lên là $6.728 và mức thu nhập trên cho cùng gia đình đó là $57.414. Vào năm 2020, EITC tối đa cho một gia đình trong hoàn cảnh đó là $6.660 và mức thu nhập trên là $56.844.

Người đóng thuế cũng nên lưu ý rằng bất kỳ Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế hoặc Khoản Thanh Toán Tín Thuế Trẻ Em nào nhận được đều không bị đánh thuế hoặc được tính là thu nhập cho các mục đích yêu cầu EITC. Những cá nhân đủ điều kiện không nhận được đầy đủ các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của mình có thể yêu cầu Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi trên tờ khai thuế năm 2021. Xem IRS.gov/rrc để biết thêm thông tin.

2021 và xa hơn

Những thay đổi luật mới mở rộng EITC cho năm 2021 và những năm trong tương lai. Những thay đổi này bao gồm:

 • Nhiều người lao động và gia đình lao động cũng có thu nhập đầu tư có thể nhận được khoản tín thuế. Bắt đầu từ năm 2021, số tiền thu nhập đầu tư mà họ có thể nhận được và vẫn đủ điều kiện để nhận EITC tăng lên $10,000. Vào năm 2020, giới hạn là $3.650. Sau năm 2021, giới hạn $10.000 được điều chỉnh tự động theo lạm phát.
 • Vợ/chồng đã kết hôn nhưng ly thân có thể chọn được coi là chưa kết hôn vì các mục đích EITC. Để đủ điều kiện, người phối ngẫu yêu cầu khoản tín thuế này không thể khai thuế chung với người phối ngẫu kia, phải có một trẻ đủ điều kiện sống với họ trong hơn nửa năm và:
  • Không có cùng nơi cư trú chính thức với người phối ngẫu khác trong ít nhất sáu tháng qua trong năm.
  • Ly thân hợp pháp theo luật tiểu bang của họ theo thỏa thuận ly thân bằng văn bản hoặc nghị định về việc cấp dưỡng sau ly thân và không sống trong cùng một hộ gia đình với vợ/chồng của họ vào cuối năm thuế mà đang yêu cầu EITC.
   • Người đóng thuế nên nộp Bảng EIC (Mẫu 1040) (tiếng Anh) và đánh dấu vào ô thể hiện họ đã kết hôn khai thuế riêng với một trẻ đủ điều kiện.
   • Trước đây, những người đóng thuế đã kết hôn phải khai thuế với vợ/chồng của họ để yêu cầu EITC.
 • Những người độc thân và các cặp vợ chồng có con có số An Sinh Xã Hội có thể yêu cầu khoản tín thuế này, ngay cả khi con của họ không có số An Sinh Xã Hội. Trong trường hợp này, họ sẽ nhận được khoản tín thuế nhỏ hơn dành cho những người lao động không có con. Trước đây, những người khai thuế này không đủ điều kiện để nhận được khoản tín thuế.
  • Người đóng thuế nên nộp Bảng EIC (Mẫu 1040) (tiếng Anh) nếu họ có trẻ đủ điều kiện. Nếu họ có ít nhất một trẻ đáp ứng các điều kiện để trở thành trẻ đủ điều kiện cho mục đích yêu cầu EITC, họ phải hoàn thành và đính kèm Bảng EIC vào Mẫu 1040 hoặc 1040-SR của mình ngay cả khi trẻ đó không có số An Sinh Xã Hội hợp lệ. Để biết thêm thông tin, bao gồm cách hoàn thành Bảng EIC nếu trẻ đủ điều kiện của quý vị không có số An Sinh Xã Hội hợp lệ, hãy xem hướng dẫn cho Mẫu 1040 (tiếng Anh)PDF, dòng 27a và Bảng EIC.

Thúc đẩy quan trọng về tiền hoàn thuế

EITC là khoản tín thuế thu nhập liên bang có thể hoàn lại lớn nhất của chính phủ liên bang dành cho người lao động có thu nhập thấp đến trung bình. Đối với những người hội đủ điều kiện, và nếu khoản tín thuế lớn hơn số thuế họ nợ, họ sẽ nhận được tiền hoàn thuế cho phần chênh lệch. Trong khi phần lớn những người đủ điều kiện yêu cầu EITC hàng năm, thì IRS ước tính rằng một trong năm người đóng thuế đủ điều kiện không yêu cầu khoản tín thuế này.

Vào năm ngoái, trên toàn quốc, gần 25 triệu người lao động và gia đình đủ điều kiện đã nhận được hơn $60 tỷ EITC cho phép chi trả các nhu cầu thiết yếu, nhà ở và đào tạo giáo dục, với EITC trung bình trên toàn quốc là $2.411. Đối với năm 2021, EITC trị giá lên tới $6,728 cho một gia đình có ba con trở lên hoặc lên đến $1.502 cho những người đóng thuế không có trẻ đủ điều kiện.

Chờ nhận Tiền Hoàn Thuế EITC trước đầu tháng 3 nếu không có vấn đề gì với tờ khai thuế

Theo luật, IRS không thể phát hành tiền hoàn thuế trước giữa tháng Hai đối với các tờ khai thuế yêu cầu EITC hoặc Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung (ACTC). IRS phải giữ toàn bộ khoản tiền hoàn thuế – ngay cả phần không liên quan đến EITC hoặc ACTC và Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi nếu có. Điều này giúp đảm bảo người đóng thuế nhận được khoản tiền hoàn thuế mà họ xứng đáng và cho cơ quan này thêm thời gian để phát hiện và ngăn chặn các sai sót và gian lận.

Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Đâu? trên IRS.gov và ứng dụng IRS2Go sẽ được cập nhật ngày gửi tiền dự kiến cho hầu hết những người khai thuế để nhận tiền hoàn thuế EITC/ACTC sớm trước ngày 19 tháng 2. Do đó, những người khai thuế EITC/ACTC sẽ không thấy cập nhật về trạng thái tiền hoàn thuế của họ trong vài ngày sau ngày 15 tháng 2. Do các ngày cuối tuần và các yếu tố khác, IRS hy vọng hầu hết các khoản tiền hoàn thuế liên quan đến EITC hoặc ACTC sẽ có sẵn trong tài khoản ngân hàng của người đóng thuế hoặc trên thẻ ghi nợ vào tuần đầu tiên của tháng 3, nếu họ chọn hình thức gửi tiền trực tiếp và không có vấn đề gì khác với tờ khai thuế của họ. 

Những người lao động có thể yêu cầu EITC

Những người lao động có nguy cơ bỏ qua khoản tín thuế quan trọng này bao gồm người đóng thuế:

 • Không có con, kể cả những người lao động từ 19 tuổi trở lên và hơn 64 tuổi
 • Sống trong các gia đình phi truyền thống, chẳng hạn như ông bà nuôi nấng cháu
 • Có thu nhập bị giảm hoặc có tình trạng hôn nhân hoặc tình trạng làm cha mẹ đã thay đổi
 • Có trình độ tiếng Anh hạn chế
 • Là thành viên lực lượng vũ trang
 • Sống ở khu vưc nông thôn
 • Là người Mỹ bản địa
 • Là người khuyết tật hoặc người chăm sóc người phụ thuộc bị khuyết tật

Cách thức yêu cầu EITC

Để nhận được EITC, người lao động phải nộp tờ khai thuế và yêu cầu khoản tín thuế này. Người đóng thuế đủ điều kiện nên yêu cầu khoản tín thuế này ngay cả khi thu nhập của họ thấp hơn mức thu nhập yêu cầu để khai thuế. Hỗ trợ từ dịch vụ giúp khai thuế miễn phí có sẵn trực tuyến và thông qua các tổ chức thiện nguyện.

Những người đủ điều kiện nhận EITC có các tùy chọn sau:

 • Tìm một chuyên gia thuế đáng tin cậy IRS cũng nhắc nhở người đóng thuế rằng một chuyên gia thuế đáng tin cậy có thể giúp khai tờ khai thuế và cung cấp thông tin và lời khuyên hữu ích. Mẹo để chọn người giúp khai thuế, bao gồm kế toán viên chứng thực, đại diện đã đăng ký, luật sư và nhiều người khác không có chứng chỉ chuyên môn và thông tin chi tiết về các nhóm chuyên gia thuế quốc gia (tiếng Anh) có sẵn trên IRS.gov. Người nhận EITC nên cẩn thận để không bị lừa bởi một người giúp khai thuế vô đạo đức.
 • Khai Thuế Miễn Phí trên IRS.gov. Phần mềm thuế có thương hiệu miễn phí có sẵn, hướng dẫn người đóng thuế thông qua định dạng hỏi đáp để giúp khai tờ khai thuế và yêu cầu các khoản tín thuế và khoản khấu trừ nếu họ đủ điều kiện. Chương Trình Khai Thuế Miễn Phí cũng cung cấp các phiên bản trực tuyến của các mẫu giấy của IRS, một tùy chọn được gọi là Các Mẫu Đơn Khai Thuế Tự Điền Miễn Phí (tiếng Anh), phù hợp nhất cho người đóng thuế yên tâm khi tự khai thuế.
 • Các địa điểm giúp khai thuế miễn phí (tiếng Anh). Người lao động đủ điều kiện nhận EITC có thể tìm kiếm dịch vụ giúp khai thuế miễn phí tại hàng ngàn địa điểm của Chương trình Trợ Giúp Khai Thuế Thu Nhập Tự Nguyện (VITA) và Cố Vấn Thuế cho Lão Niên (TCE). Để xác định địa điểm gần nhất, hãy sử dụng công cụ tìm kiếm (tiếng Anh) trên IRS.gov, ứng dụng IRS2Go trên điện thoại thông minh, hoặc gọi số miễn cước gọi 800-906-9887. Người đóng thuế nên mang theo tất cả các tài liệu và thông tin được yêu cầu.

IRS nhắc nhở người đóng thuế để đảm bảo rằng họ có số An Sinh Xã Hội hợp lệ của chính họ, vợ/chồng của họ nếu khai thuế chung và mỗi trẻ đủ điều kiện được yêu cầu EITC. Các số An Sinh Xã Hội phải được cấp trước ngày đến hạn của tờ khai thuế, bao gồm thời gian gia hạn. Có những quy tắc đặc biệt cho những người trong quân đội (tiếng Anh) hoặc những người ở nước ngoài.

Tránh sai sót

Người đóng thuế phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của tờ khai thuế ngay cả khi người khác giúp họ khai thuế. Vì các quy tắc để yêu cầu EITC có thể phức tạp, nên IRS kêu gọi người đóng thuế hiểu tất cả các quy tắc đó. Mọi người có thể tìm trợ giúp để đảm bảo rằng họ đủ điều kiện bằng cách tới địa điểm giúp khai thuế miễn phí, hoặc sử dụng phần mềm Khai Thuế Miễn Phí hoặc sử dụng chuyên gia thuế có trả phí.

Cẩn thận với những trò gian lận

Hãy chắc chắn chọn người giúp khai thuế một cách khôn ngoan. Hãy cẩn thận với những trò gian lận yêu cầu tăng tiền hoàn thuế EITC. Những trò gian lận tạo ra những trẻ đủ điều kiện hư cấu hoặc thổi phồng mức thu nhập để có được EITC tối đa có thể khiến người đóng thuế bị phạt.

Truy cập IRS trực tuyến

IRS.gov là điểm dừng chân có giá trị đầu tiên để giúp người đóng thuế có được khoản đó ngay trong mùa khai thuế này. Thông tin về các khoản tín thuế khác, chẳng hạn như Tín Thuế Trẻ Em (tiếng Anh), cũng có sẵn.

Các mục liên quan