Sẵn Sàng về thuế: Những điểm mới và những điều cần xem xét khi khai thuế vào năm 2023

IR-2022-213, ngày 6 tháng 12, 2022

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ khuyến khích người đóng thuế thực hiện các hành động quan trọng trong tháng này để giúp họ nộp tờ khai thuế liên bang năm 2022.

Đây là lời nhắc thứ hai trong loạt lời nhắc nhằm giúp người đóng thuế sẵn sàng cho mùa khai thuế sắp tới. Trang "Sẵn Sàng" phác thảo các bước mà người đóng thuế có thể thực hiện ngay bây giờ để giúp việc khai thuế dễ dàng hơn vào năm 2023.

Sau đây là những điểm mới và một số mục chính để người đóng thuế xem xét trước khi khai thuế vào năm tới.

Các quy tắc khai báo đã thay đổi đối với Mẫu 1099-K. Người đóng thuế sẽ nhận được Mẫu 1099-K, Giao Dịch Qua Thẻ Thanh Toán và Mạng của Bên Thứ Ba (tiếng Anh), trước ngày 31 tháng 1 năm 2023, nếu họ nhận được khoản thanh toán của bên thứ ba trong niên thuế 2022 cho hàng hóa và dịch vụ vượt quá $600.

Không có thay đổi đối với khả năng chịu thuế của thu nhập. Tất cả thu nhập, kể cả từ công việc bán thời gian, công việc phụ hoặc bán hàng hóa vẫn phải chịu thuế. Người đóng thuế phải khai báo tất cả thu nhập trên tờ khai thuế của họ trừ khi được loại trừ theo pháp luật, cho dù họ nhận được Mẫu 1099-K, Mẫu 1099-NEC, Tiền Thù Lao Cho Người Không Phải Nhân Viên (tiếng Anh), hoặc bất kỳ bản kê khai dữ kiện để khai thuế nào khác.

Trước năm 2022, Mẫu 1099-K chỉ được cấp cho các giao dịch qua mạng lưới thanh toán bên thứ ba nếu tổng số giao dịch vượt quá 200 trong năm và tổng số tiền của các giao dịch này vượt quá $20.000. Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ năm 2021 đã hạ thấp ngưỡng khai báo đối với các mạng lưới bên thứ ba xử lý các khoản thanh toán cho những người đang kinh doanh.

Giờ đây, một giao dịch đơn lẻ vượt quá $600 có thể yêu cầu nền tảng bên thứ ba phát hành 1099-K. Tiền nhận được thông qua mạng lưới thanh toán của bên thứ ba từ bạn bè và người thân dưới dạng quà tặng cá nhân hoặc khoản hoàn trả các chi phí của riêng cá nhân không phải chịu thuế.

IRS cảnh báo những người trong danh mục này mà có thể nhận được Mẫu 1099 lần đầu tiên – đặc biệt là "những người khai thuế sớm" thường khai thuế trong tháng Giêng hoặc đầu tháng Hai – hãy cẩn thận và đảm bảo rằng họ có tất cả tài liệu thu nhập quan trọng trước khi nộp tờ khai thuế. Thận trọng hơn một chút có thể giúp mọi người tiết kiệm thêm thời gian và công sức liên quan đến việc nộp tờ khai thuế sửa đổi. Và nếu họ có thu nhập chưa đánh thuế trên Mẫu 1099 không được phản ánh trên tờ khai thuế mà họ nộp ban đầu, điều đó có thể có nghĩa là họ cần nộp khoản thanh toán thuế cùng với tờ khai thuế sửa đổi.

Nếu thông tin trên 1099-K không chính xác, người đóng thuế nên liên lạc ngay với bên trả tiền có tên xuất hiện ở góc trên bên trái của mẫu. IRS không thể sửa nó.

Một số khoản tín thuế trở lại mức năm 2019. Điều này có nghĩa là những người đóng thuế bị ảnh hưởng có thể sẽ nhận được khoản tiền hoàn thuế nhỏ hơn đáng kể so với niên thuế trước đó. Các thay đổi bao gồm số tiền đối với Tín Thuế Trẻ Em (CTC), Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC) và Tín Thuế Chăm Sóc Trẻ Em và Người Phụ Thuộc.

  • Những người nhận được $3.600 cho mỗi người phụ thuộc vào năm 2021 cho CTC, nếu đủ điều kiện, sẽ nhận được $2.000 cho niên thuế 2022.
  • Đối với EITC, những người đóng thuế đủ điều kiện không có con cái đã nhận được khoảng $1.500 vào năm 2021 giờ sẽ nhận được $500 vào năm 2022.
  • Tín Thuế Chăm Sóc Con Nhỏ Và Người Sống Phụ Thuộc trở lại mức tối đa là $2.100 vào năm 2022 thay vì $8.000 vào năm 2021.

Truy cập Tín Thuế và Khấu Trừ (tiếng Anh) để biết thêm chi tiết.

Không có khoản khấu trừ thiện nguyện trước tổng thu nhập điều chỉnh. Trong đại dịch COVID, người đóng thuế có thể được khấu trừ thuế quyên góp thiện nguyện lên tới $600 trên tờ khai thuế của họ. Tuy nhiên, vào năm 2022, những người áp dụng mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn có thể không áp dụng khấu trừ trước tổng thu nhập điều chỉnh cho các khoản đóng góp thiện nguyện.

Nhiều người hơn có thể đủ điều kiện nhận Tín Thuế Bảo Phí. Đối với niên thuế 2022, người đóng thuế vẫn có thể đủ điều kiện đối với yêu cầu đủ điều kiện được mở rộng tạm thời để nhận tín thuế bảo phí (tiếng Anh).

Các quy tắc đủ điều kiện đã thay đổi để yêu cầu tín thuế cho xe sạch. Xem xét các thay đổi (tiếng Anh) theo Đạo Luật Giảm Lạm Phát Năm 2022 (tiếng Anh) để đủ điều kiện nhận Tín Thuế Cho Phương Tiện Sạch (tiếng Anh).

Tránh sự chậm trễ trong việc hoàn thuế và hiểu thời gian hoàn thuế

Nhiều yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến thời gian hoàn thuế sau khi IRS nhận được tờ khai thuế. Mặc dù IRS cấp hầu hết các khoản tiền hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày, nhưng Sở Thuế Vụ cảnh báo người đóng thuế không nên trông chờ việc nhận khoản tiền hoàn thuế liên bang năm 2022 vào một ngày nhất định, đặc biệt khi thực hiện các giao dịch mua lớn hoặc chi trả hóa đơn. Một số tờ khai thuế có thể yêu cầu xét duyệt bổ sung và có thể mất nhiều thời gian hơn để xử lý nếu hệ thống IRS phát hiện lỗi có thể xảy ra, tờ khai bị thiếu thông tin hoặc nghi ngờ có hành vi trộm cắp danh tính hoặc gian lận.

Ngoài ra, IRS không thể phát hành tiền hoàn thuế cho những người yêu cầu EITC hoặc Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung (ACTC) trước giữa tháng Hai. Luật pháp yêu cầu IRS giữ toàn bộ tiền hoàn thuế – không chỉ là phần liên quan đến EITC hoặc ACTC.

Khoản thanh toán theo quý cuối cùng cho năm 2022 đến hạn vào ngày 17 tháng 1 năm 2023

Người đóng thuế có thể cần xem xét các khoản thanh toán thuế ước tính hoặc bổ sung do thu nhập ngoài lương từ thất nghiệp, tự doanh, thu nhập niên kim hoặc thậm chí là tài sản kỹ thuật số. Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế trên IRS.gov có thể giúp những người làm công ăn lương xác định xem có cần xem xét một khoản chi trả thuế bổ sung để tránh hóa đơn tính thuế bất ngờ khi họ khai thuế hay không.

Thu thập các tài liệu về thuế năm 2022

Người đóng thuế nên xây dựng một hệ thống lưu trữ hồ sơ – điện tử hoặc giấy – để lưu giữ thông tin quan trọng ở một nơi. Điều này bao gồm các tài liệu thu nhập cuối năm như Mẫu W-2 từ chủ lao động, Mẫu 1099 từ ngân hàng hoặc bên trả tiền khác, Mẫu 1099-K từ mạng lưới thanh toán của bên thứ ba, Mẫu 1099-NEC đối với tiền thù lao cho người không phải nhân viên, Mẫu 1099-MISC cho thu nhập khác, hoặc Mẫu 1099-INT nếu quý vị được trả tiền lãi, cũng như hồ sơ ghi lại tất cả các giao dịch tài sản kỹ thuật số.

Việc đảm bảo hồ sơ thuế hoàn thiện trước khi khai thuế giúp người đóng thuế tránh được những sai sót dẫn đến chậm trễ trong quá trình xử lý. Khi họ có tất cả tài liệu thuế của mình, thì người đóng thuế đã ở vị trí tốt nhất để khai thuế chính xác và tránh bị chậm trễ trong quá trình xử lý hoặc hoàn thuế cũng như tránh thư của IRS.

Đăng Nhập Vào Tài Khoản Trực Tuyến

Tài Khoản Trực Tuyến Của IRS cho phép người đóng thuế truy cập thông tin thuế cá nhân của họ một cách an toàn, bao gồm bản ghi tờ khai thuế, lịch sử thanh toán, một số thông báo nhất định, tổng thu nhập điều chỉnh của năm trước và thông tin về giấy ủy quyền. Người khai thuế có thể đăng nhập để xác minh xem tên và địa chỉ của họ có đúng không. Họ nên thông báo cho IRS nếu địa chỉ của họ đã thay đổi. Họ phải thông báo cho Sở An Sinh Xã Hội (tiếng Anh) về việc thay đổi tên hợp pháp để tránh bị chậm trễ trong việc xử lý tờ khai thuế của họ.

Gửi tiền qua ngân hàng để tăng tốc độ hoàn thuế với hình thức ký thác trực tiếp

Cách nhanh nhất để nhận được tiền hoàn thuế là khai thuế điện tử và chọn ký gửi trực tiếp. Ký thác trực tiếp nhanh hơn là đợi chi phiếu giấy trong thư bưu điện. Việc này cũng tránh khả năng chi phiếu hoàn thuế có thể bị mất, bị đánh cắp hoặc bị trả lại cho IRS vì không gửi được.

Không có tài khoản ngân hàng? Tìm hiểu cách mở tài khoản tại ngân hàng được FDIC Bảo Hiểm (tiếng Anh) hoặc thông qua Công Cụ Định Vị Liên Minh Tín Dụng Quốc Gia (tiếng Anh). Cựu chiến binh nên xem Chương Trình Ngân Hàng Phúc Lợi Dành Cho Cựu Chiến Binh (VBBP) (tiếng Anh) để tiếp cận các dịch vụ tài chánh tại các ngân hàng tham gia.

Thẻ ghi nợ trả trước hoặc ứng dụng di động có thể cho phép ký thác trực tiếp tiền hoàn thuế. Chúng phải có số định tuyến và số tài khoản được liên kết mà có thể được điền vào tờ khai thuế. Người đóng thuế có thể kiểm tra với nhà cung cấp ứng dụng di động hoặc tổ chức tài chánh để xác nhận số điện thoại sẽ sử dụng.

Đánh dấu nguồn trợ giúp

Người đóng thuế có thể tải xuống Ấn Phẩm 5348, Sẵn Sàng Khai Thuế (tiếng Anh) PDF, hoặc Ấn Phẩm 5349, Lập Kế Hoạch Thuế Suốt Năm Là Việc của Tất Cả Mọi Người (tiếng Anh) PDF, để biết thêm thông tin nhằm giúp họ sẵn sàng khai thuế.