IRS: Thực hiện 'Kiểm tra Phiếu lương' là một ý tưởng hay cho những người lao động làm nhiều công việc

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2019-97, ngày 23 tháng 5 năm 2019

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ kêu gọi người đóng thuế làm nhiều công việc hoặc có thể làm thêm việc vào mùa hè nên hoàn thành việc Kiểm tra Phiếu lương (tiếng Anh). Làm như vậy sẽ giúp họ kiểm tra xem họ có đang khấu lưu đúng số tiền từ phiếu lương của họ hay không.

Việc kiểm tra và điều chỉnh khấu lưu thuế càng sớm càng tốt trong năm 2019 là cách tốt nhất để tránh bị bất ngờ về thuế vào năm tới.

Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm (TCJA) có các thay đổi đối với luật thuế. Ngoài nhiều thay đổi khác, luật mới này tăng khoản khấu trừ tiêu chuẩn, loại bỏ các khoản miễn giảm cá nhân, tăng tín thuế dành cho con nhỏ, hạn chế hoặc ngưng một số khoản khấu trừ nhất định, và thay đổi thuế suất và nhóm thuế. Do đó, nhiều người đóng thuế cuối cùng đã nhận được tiền hoàn thuế lớn hơn hoặc nhỏ hơn dự kiến, trong khi những người khác bất ngờ nợ thêm thuế khi họ nộp tờ khai thuế cho năm 2018.

Gia đình có hai thu nhập và những người làm nhiều công việc có thể dễ xảy ra trường hợp khấu lưu thiếu hoặc thừa sau những thay đổi lớn về luật này. Trong năm 2019, việc Kiểm tra Phiếu lương là đặc biệt quan trọng đối với những người đóng thuế đã điều chỉnh khoản khấu lưu của họ trong năm 2018, cụ thể là vào giữa hoặc cuối năm. Thực hiện Kiểm tra Phiếu lương có thể giúp xác định số tiền thuế chính xác để mỗi người chủ thuê lao động của họ khấu lưu.

IRS kêu gọi mọi người thực hiện Kiểm tra Phiếu lương càng sớm càng tốt để nếu cần điều chỉnh thì sẽ có nhiều thời gian hơn để khoản khấu lưu được dàn đều trong phần còn lại của năm. Chờ đợi có nghĩa là còn lại ít chu kỳ trả lương hơn để khấu trừ thuế liên bang cần thiết.

Cách dễ nhất để thực hiện Kiểm tra Phiếu lương là sử dụng Công Cụ Tính Tiền Khấu Lưu trên IRS.gov. Công Cụ Tính Tiền Khấu Lưu cũng giúp những người đóng thuế ước tính thu nhập, tín thuế, các khoản điều chỉnh và khấu trừ của họ chính xác hơn, đồng thời kiểm tra xem khoản khấu lưu của họ có phù hợp với tình trạng tài chính của họ hay không. Khi dùng công cụ tính thuế, sẽ rất hữu ích khi có sẵn tờ khai thuế 2018 hoàn chỉnh và một cuống phiếu lương gần nhất.

Dựa trên các khuyến nghị của Công Cụ Tính Tiền Khấu Lưu, sau đó người đóng thuế có thể điền và nộp một Mẫu đơn W-4 (tiếng Anh) mới cho chủ thuê lao động của họ. Trong nhiều trường hợp, điều này có nghĩa là yêu cầu ít khoản trợ cấp khấu lưu hơn hoặc có thêm một khoản tiền cố định được khấu lưu từ tiền lương của họ.

Tự làm chủ

Một số người lao động được coi là tự làm chủ và chịu trách nhiệm nộp thuế trực tiếp cho IRS. Thông thường, điều này bao gồm những người tham gia vào kinh doanh theo dạng chia sẻ kinh phí. Một cách để nộp thuế trực tiếp cho IRS là bằng cách thực hiện các khoản thanh toán thuế ước tính trong năm.

TCJA đã thay đổi cách tính thuế cho hầu hết người đóng thuế, kể cả những người có lượng thu nhập đáng kể không phải chịu thuế tạm thu. Do đó, nhiều người đóng thuế có thể cần điều chỉnh tăng hoặc giảm số tiền thuế họ trả mỗi quý thông qua hệ thống thuế ước tính.

Gói thuế ước tính được sửa đổi, Mẫu đơn 1040-ES (tiếng Anh), trên IRS.gov được thiết kế để giúp người đóng thuế tính ra các khoản thanh toán này một cách chính xác. Gói tài liệu này bao gồm một bản tóm tắt ngắn gọn về những thay đổi quan trọng về thuế, bảng thuế suất thu nhập cho năm 2019 và một bảng tính giúp tính toán đúng số thuế phải trả.

Các tình huống khác

Bất cứ ai đã có những thay đổi trong cuộc sống, chẳng hạn như kết hôn hoặc ly dị, mua nhà hoặc sinh con đều nên xem xét việc Kiểm tra Phiếu lương.

Thanh toán điện tử bất cứ lúc nào

Người đóng thuế có thể thực hiện các khoản thanh toán thuế ước tính năm 2019 của họ qua đường điện tử bất cứ lúc nào trước ngày đáo hạn cuối cùng cho năm tính thuế. Hầu hết người đóng thuế thực hiện các khoản thanh toán thuế ước tính với lượng bằng nhau trước bốn ngày đáo hạn được quy định. Ba ngày đáo hạn còn lại cho việc nộp thuế ước tính cho năm thuế 2019 là ngày 17 tháng 6, ngày 16 tháng 9 và khoản thanh toán cuối cùng đến hạn vào ngày 15 tháng 1 năm 2020. Direct Pay và EFTPS đều là các tùy chọn thanh toán miễn phí và người đóng thuế có thể lên lịch thanh toán trước cũng như nhận thông báo qua email về khoản thanh toán. Hãy vào IRS.gov/payments để lên lịch thanh toán điện tử trực tuyến, qua điện thoại hoặc ứng dụng di động IRS2go.

Thông tin bổ sung: