IRS hiện đang gửi hóa đơn cho những người đã nộp tờ khai thuế cho năm 2018 nhưng chưa trả thuế; có nhiều lựa chọn thanh toán

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2019-99, ngày 3 tháng 6 năm 2019

WASHINGTON ― Sở Thuế Vụ hôm nay khuyên những người hiện đang nhận được hóa đơn tính thuế vì họ nộp tờ khai đúng hạn nhưng chưa trả đầy đủ tiền thuế rằng có nhiều lựa chọn dễ dàng để trả những gì họ nợ.

Người đóng thuế có thể thanh toán trực tuyến, qua điện thoại hoặc sử dụng thiết bị di động của họ. Người đóng thuế mà không thể thanh toán toàn bộ số tiền thì có thể xem xét các chương trình và thỏa thuận trả tiền; IRS muốn bất cứ ai đang phải đối mặt với một hóa đơn tính thuế biết rằng họ có nhiều lựa chọn dành cho họ.

Nếu đã nộp tờ khai thuế nhưng số tiền nợ chưa được thanh toán, người đóng thuế sẽ nhận được thư hoặc thông báo trong thư từ IRS, thường là trong vòng vài tuần. Những thông báo này, bao gồm CP14 (tiếng Anh)CP501 (tiếng Anh), thông báo cho người đóng thuế rằng họ có số tiền nợ đến hạn, thường được gửi qua thư trong tháng Sáu và tháng Bảy.

Những thay đổi lớn về luật thuế gần đây (tiếng Anh) ảnh hưởng đến hầu hết người đóng thuế, và trong khi đại đa số đang nhận được tiền hoàn thuế, những người khác phát hiện ra rằng họ nợ thuế trong năm nay. Nhiều người trong số họ có thể đủ điều kiện để được miễn tiền phạt thuế ước tính thường áp dụng. Xin xem Mẫu đơn 2210, Underpayment of Estimated Tax by Individuals, Estates and Trusts (Số tiền nợ còn thiếu của thuế ước tính cho cá nhân, bất động sản và quỹ tín thác) (tiếng Anh), và các hướng dẫn để biết chi tiết.

Người đóng thuế được nhắc phải trả càng nhiều càng tốt, càng sớm càng tốt để giảm thiểu tiền lãi và tiền phạt.

Thực hiện thanh toán

Thuế có thể được trả bất cứ lúc nào trong suốt cả năm. Khi thanh toán, người đóng thuế nên ghi nhớ:

Những người không thể thanh toán đầy đủ có một vài lựa chọn. Họ có thể:

Thiết lập một chương trình trả tiền

Với Thỏa thuận Thanh toán Trực tuyến, người đóng thuế thường có thể thiết lập một chương trình trả tiền (gồm cả một hợp đồng trả góp) chỉ trong vài phút. Các cá nhân nợ $50,000 trở xuống tổng cộng thuế thu nhập, tiền phạt và tiền lãi có thể đủ điều kiện có Thỏa thuận Thanh toán Trực tuyến.

Các ứng dụng trực tuyến để thiết lập các chương trình trả tiền thuế này là có sẵn từ Thứ Hai - Thứ Sáu, 6 giờ sáng đến 12:30 sáng; Thứ Bảy, 6 giờ sáng đến 10 giờ tối; Chủ nhật, 6 giờ chiều đến nửa đêm. Tất cả thời gian là tính theo Giờ Miền Đông.

Một lựa chọn khác là nhận một khoản vay. Trong nhiều trường hợp, chi phí vay có thể thấp hơn tổng cộng tiền lãi và tiền phạt mà IRS phải tính theo luật liên bang.

Giúp thanh toán dễ dàng hơn

Tự động hóa các khoản thanh toán giúp dễ dàng tránh việc vi phạm hợp đồng. Sử dụng ghi nợ trực tiếp từ tài khoản ngân hàng hoặc khấu trừ tiền lương có nghĩa là người đóng thuế không phải nhớ gửi tiền và tiết kiệm được chi phí bưu chính. Phí người dùng có thể được áp dụng, ngoại trừ những người đóng thuế thu nhập thấp, nhưng thấp hơn phí cho các chương trình trả tiền thủ công.

Tạm dừng thu thuế

Nếu IRS xác định người đóng thuế không thể thanh toán, họ có thể trì hoãn việc thu tiền cho đến khi điều kiện tài chính của người đóng thuế được cải thiện.

Trả ít thuế hơn

Chương trình Đề nghị Thỏa hiệp (Offer in Compromise) cho phép một số người đóng thuế gặp khó khăn trả ít tiền hơn toàn bộ số tiền đến hạn trên hóa đơn tính thuế của họ. Có áp dụng phí người sử dụng, trừ người đóng thuế thu nhập thấp. Có thể tìm thấy hướng dẫn và cách áp dụng Đề nghị Thỏa hiệp của năm nay tại www.irs.gov/oicbooklet (tiếng Anh)PDF. Công cụ Offer in Compromise Pre-Qualifier (Sơ tuyển người đủ điều kiện cho đề nghị thỏa hiệp) (tiếng Anh) trực tuyến có thể giúp người đóng thuế xác định xem họ có đủ điều kiện hay không.

Kiểm tra khấu lưu thuế

Đối với nhiều người đóng thuế, hóa đơn tính thuế bất ngờ của năm nay có thể tránh được bằng cách thực hiện Kiểm tra Phiếu lương (tiếng Anh). IRS kêu gọi tất cả những người đóng thuế kiểm tra khoản khấu lưu của họ cho năm 2019, kể cả những người đã thực hiện các điều chỉnh khấu lưu trong năm 2018 hoặc có một sự thay đổi lớn trong cuộc đời. Những người có nguy cơ có khoản khấu lưu thuế quá ít từ tiền lương của họ bao gồm những người đóng thuế đã từng liệt kê các khoản chi tiêu trong quá khứ nhưng giờ lại dùng mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn tăng lên cũng như các hộ gia đình có hai người làm công ăn lương, nhân viên có nguồn thu nhập phi lương và những người có tình trạng thuế phức tạp.

Người đóngthuế có thể tìm ra khoản khấu lưu phù hợp với tiền lương của họ bằng Công Cụ Tính Tiền Khấu Lưu của IRS trên IRS.gov. Không bao giờ là quá sớm để kiểm tra khoản khấu lưu của quý vị.

Công cụ trực tuyến

IRS kêu gọi mọi người tận dụng nhiều công cụ và các nguồn thông tin khác có sẵn trên IRS.gov. Trang Let Us Help You (Để chúng tôi giúp quý vị) giúp trả lời hầu hết các câu hỏi về thuế, và Ấn phẩm 5136, IRS Services Guide, (Hướng dẫn dịch vụ của IRS) (tiếng Anh)PDFkết nối tới những phần này và các dịch vụ khác của IRS.

Người đóng thuế có thể vào IRS.gov/account để truy cập an toàn thông tin về tài khoản thuế liên bang của họ. Họ có thể xem số tiền họ nợ, lịch sử thanh toán và thông tin quan trọng cho tờ khai thuế năm gần nhất như đã nộp ban đầu. Hãy vào trang IRS.gov/secureaccess để xem quá trình xác nhận danh tính cần thiết.