IRS, Bộ Tài Chính giải ngân hơn 25 triệu khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế theo Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ

Những người hưởng phúc lợi An Sinh Xã Hội và các phúc lợi khác đã nâng tổng số lên hơn 156 triệu khoản chi trả; Các khoản chi trả của người hưởng phúc lợi cựu chiến binh sẽ được giải ngân vào ngày 4/14 

IR-2021-77, Ngày 7 tháng 4 năm 2021

WASHINGTON — Hôm nay, Sở Thuế Vụ, Bộ Tài Chính Hoa Kỳ, và Cục Dịch Vụ Tài Chính thông báo họ đã giải ngân hơn 25 triệu khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đợt 4 từ Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ.

Thông báo ngày hôm nay nâng tổng số tiền đã giải ngân cho đến nay lên đến hơn 156 triệu khoản thanh toán, với tổng giá trị khoảng $372 tỷ, kể từ khi những khoản thanh toán này bắt đầu được gửi cho người dân Mỹ theo các đợt khác nhau, như đã thông báo (tiếng Anh) vào ngày 12 tháng 3.

Đợt thanh toán thứ 4 này bắt đầu được xử lý vào Thứ Sáu, ngày 2 tháng 4, với ngày thanh toán chính thức là ngày 7 tháng 4. Một số người đã nhận khoản thanh toán trực tiếp này trong trương mục của họ sớm hơn dưới dạng khoản tiền gửi tạm thời hoặc đang chờ xử lý. Dưới đây là thông tin bổ sung về đợt thanh toán này:

 • Tổng cộng, đợt này bao gồm hơn 25 triệu khoản thanh toán, với tổng giá trị hơn $36 tỷ.
 • Phần lớn nhất trong số các khoản thanh toán này được chuyển đến những người thụ hưởng phúc lợi An Sinh Xã Hội, những người không khai thuế năm 2020 hoặc 2019 và không sử dụng công cụ Người Không Phải Khai Thuế (Non-Filers) vào năm ngoái. Hơn 19 triệu khoản thanh toán, với tổng giá trị hơn $26 tỷ, đã được trao cho những người thụ hưởng này, bao gồm những người thụ hưởng trợ cấp hưu trí An Sinh Xã Hội, trợ cấp người sống sót hoặc khuyết tật (SSDI).
 • Hơn 3 triệu khoản thanh toán, với tổng giá trị gần $5 tỷ, đã đến tay những người thụ hưởng Lợi Tức An Sinh Bổ Sung (SSI).
 • Gần 85,000 khoản thanh toán, với tổng giá trị hơn $119 triệu, đã đến tay những người thụ hưởng phúc lợi Hội Đồng Hưu Trí Ngành Hỏa Xa (RRB).
 • Đợt này bao gồm các khoản thanh toán bổ sung được thực hiện liên tục trả thêm cho những người trước đó đã nhận được khoản thanh toán vào tháng 3 dựa trên tờ khai thuế năm 2019, nhưng đủ điều kiện nhận khoản thanh toán mới hoặc lớn hơn dựa trên tờ khai thuế năm 2020 đã xử lý gần đây của họ. Đợt này bao gồm hơn 1 triệu khoản thanh toán "cộng thêm" này, với tổng giá trị hơn $2 tỷ.
 • Hơn 1 triệu khoản thanh toán, với tổng giá trị gần $3 tỷ, đã được trao cho những người mà IRS trước đây không có thông tin để phát hành khoản thanh toán nhưng gần đây họ đã nộp tờ khai thuế và đủ điều kiện để nhận khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế. Các khoản thanh toán cho nhóm này -- và các khoản thanh toán "cộng thêm" đã nêu ở trên -- sẽ tiếp tục được thực hiện hàng tuần trong thời gian tới khi IRS tiếp tục xử lý các tờ khai thuế từ năm 2020 và 2019.
 • Nhìn chung, đợt thanh toán thứ tư này bao gồm gần 24 triệu khoản thanh toán tiền gửi trực tiếp vào trương mục ngân hàng (với tổng giá trị hơn $33 tỷ) và hơn 1 triệu khoản thanh toán bằng chi phiếu giấy (với tổng giá trị gần $3 tỷ).

Thông tin bổ sung có sẵn về ba đợt thanh toán đầu tiên của khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế từ Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ, bắt đầu được xử lý vào ngày 26 tháng 3 (tiếng Anh), ngày 19 tháng 3ngày 12 tháng 3 (tiếng Anh).

Hầu hết mọi người không cần thực hiện hành động nào để có được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế này. Mọi người có thể kiểm tra công cụ Nhận Khoản Thanh Toán Của Tôi trên IRS.gov để xem liệu khoản thanh toán của họ đã được lên lịch hay chưa.

Các khoản thanh toán cho những người thụ hưởng phúc lợi cựu chiến binh không phải khai thuế sẽ được giải ngân vào ngày 4/14

IRS tiếp tục duyệt xét dữ liệu nhận được từ Bộ Cựu Chiến Binh (VA), bao gồm các cựu chiến binh và những người thụ hưởng của họ, những người nhận được các khoản trợ cấp Bồi Thường Và Hưu Trí (C&P), là những người thường không khai thuế.

Nếu không có vấn đề gì khác phát sinh, IRS dự kiến sẽ bắt đầu xử lý những hồ sơ thanh toán cựu chiến binh này vào cuối tuần này. Bởi vì phần lớn các khoản thanh toán này sẽ được giải ngân bằng phương thức điện tử, mọi người sẽ nhận được khoản thanh toán vào ngày thanh toán chính thức là ngày 14 tháng 4. IRS dự đoán thông tin thanh toán của người thụ hưởng phúc lợi cựu chiến binh sẽ có sẵn trong công cụ Nhận Khoản Thanh toán Của Tôi vào cuối tuần này, ngày 10-11 tháng 4.

Các khoản thanh toán tiếp tục được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả

IRS và Bộ Tài Chính đang giải ngân các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế theo Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ một cách nhanh chóng và thành công, đồng thời cải thiện so với các đợt thanh toán trước đó.

 • Trong vòng hai tuần kể từ khi Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ trở thành luật, IRS và Bộ Tài Chính đã bắt đầu giải ngân 127 triệu khoản thanh toán, bao gồm 107 triệu khoản tiền gửi trực tiếp đã hoàn thành. Tại thời điểm tương tự trong đợt Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên được cho phép cách đây một năm, các khoản thanh toán đầu tiên vẫn chưa được hoàn thành.
 • Các khoản thanh toán cho những người thụ hưởng phúc lợi An Sinh Xã Hội và phúc lợi liên bang khác đang được phát hành nhanh hơn so với trong đợt thanh toán đầu tiên một năm trước.
 • Khoảng 85% các khoản thanh toán của đợt thanh toán hiện tại đã được thực hiện bằng hình thức tiền gửi trực tiếp, tăng hơn so với 74% trong đợt thanh toán đầu tiên và 77% trong đợt thứ hai. Điều này giúp đẩy nhanh các khoản thanh toán cho hàng triệu gia đình Mỹ.
 • Các khoản tiền gửi trực tiếp cũng có nhiều khả năng được chuyển thành công hơn các khoản thanh toán qua đường bưu điện và tỷ lệ hoàn trả của các khoản tiền gửi trực tiếp cũng thấp hơn so với các đợt thanh toán trước đó.
 • Hơn 3.1 triệu chủ thẻ Direct Express đã nhận được khoản thanh toán qua phương thức điện tử, nhiều hơn nửa triệu so với các đợt trước. Việc thực hiện hầu hết các khoản thanh toán này tới các thẻ Direct Express cho phép chủ thẻ, nhiều người trong số họ không có trương mục ngân hàng, nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của họ giống như cách họ thường nhận được trợ cấp liên bang của mình.

Nhắc nhở đặc biệt cho những người không thường khai thuế

Một số người nhận trợ cấp liên bang có thể cần phải nộp tờ khai thuế năm 2020, ngay cả khi họ thường không khai thuế, để cung cấp thông tin mà IRS cần để gửi khoản thanh toán cho người phụ thuộc đủ điều kiện. Những cá nhân đủ điều kiện thuộc nhóm này cần nộp tờ khai thuế năm 2020 để được xem xét thanh toán bổ sung cho người phụ thuộc đủ điều kiện của họ càng nhanh càng tốt.

Những người thường không khai thuế và không nhận trợ cấp liên bang có thể đủ điều kiện nhận các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế. Điều này bao gồm những người trải qua tình trạng vô gia cư, người nghèo ở nông thôn và những người khác. Các cá nhân không nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên hoặc thứ hai hoặc nhận ít hơn số tiền đầy đủ có thể đủ điều kiện cho khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi 2020, nhưng quý vị sẽ cần phải khai thuế năm 2020. Xem mục đặc biệt trên IRS.gov: Yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi nếu quý vị không bắt buộc phải khai thuế (tiếng Anh).

Khai thuế miễn phí có sẵn cho những người đủ điều kiện.

IRS nhắc nhở người đóng thuế rằng mức lợi tức trong đợt Thanh Toán Tác Động Kinh Tế mới này đã thay đổi. Điều này có nghĩa là một số người sẽ không đủ điều kiện nhận khoản thanh toán lần thứ ba ngay cả khi họ đã nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế lần thứ nhất hoặc thứ hai hoặc đã yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020. Các khoản thanh toán sẽ bắt đầu được giảm bớt đối với những cá nhân kiếm được $75,000 trở lên trong Tổng Thu Nhập Được Điều Chỉnh ($150,000 nếu là vợ/chồng khai chung hồ sơ thuế). Các khoản thanh toán kết thúc ở mức $80,000 cho các cá nhân ($160,000 nếu là vợ/chồng khai chung hồ sơ thuế); những người có Tổng Thu Nhập Được Điều Chỉnh ở trên các mức này không đủ điều kiện để được thanh toán.

Các cá nhân có thể kiểm tra công cụ Nhận Khoản Thanh toán Của Tôi trên IRS.gov để xem tình trạng các khoản thanh toán này. Thông tin bổ sung về Các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế có sẵn trên IRS.gov.