IRS.gov: Địa điểm trợ giúp về thuế 24/7 trong mùa hè

IR-2021-147, ngày 9/7/2021

WASHINGTON — Trang web Sở Thuế Vụ cung cấp cho hàng triệu khách truy cập câu trả lời mà họ cần phù hợp với lịch trình mùa hè bận rộn của họ. Trên trang IRS.gov, sẽ không có việc phải chờ đợi để sử dụng dịch vụ và không cần đặt hẹn để sử dụng các công cụ trực tuyến.

Nhiều người đóng thuế mà đã yêu cầu gia hạn đến ngày 10/15 hoặc bỏ lỡ thời hạn ngày 5/17 vẫn có thể khai và nộp tờ khai thuế điện tử miễn phí với công cụ  Khai Thuế Miễn Phí Của IRS. Dưới đây là một số lý do tuyệt vời để người đóng thuế thêm trang IRS.gov vào danh sách “trang web yêu thích” của họ trong mùa hè này.

Cung cấp thông tin thuế khi quý vị cần

IRS.gov luôn sẵn sàng giúp đỡ quý vị. Người đóng thuế có thể xem, tải xuống hoặc in ngay các ấn phẩm về thuế. Họ cũng có thể làm như sau:

  • Sử dụng tab Khai Thuế trên trang chủ để biết hầu hết các thông tin về thuế thu nhập liên bang. Truy cập Trợ Tá Thuế Tương Tác (tiếng Anh) – một công cụ cung cấp câu trả lời cho nhiều câu hỏi về luật thuế.
  • Xem tài khoản thuế của họ với công cụ Xem Tài Khoản Của Quý Vị. Với công cụ này, họ có thể tìm thấy thông tin như số tiền đã trả hết, số dư cho mỗi niên thuế còn nợ, lịch sử chi trả của họ lên đến 24 tháng và thông tin chính từ tờ khai niên thuế hiện tại của họ như đã nộp ban đầu.
  • Sử dụng công cụ Nhận Bản Ghi để xem, in hoặc tải xuống bản ghi thuế của họ sau khi Sở Thuế Vụ đã xử lý tờ khai.
  • Tìm thông tin cập nhật nhất về tiền hoàn thuế bằng cách sử dụng công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? trên IRS.gov và trên ứng dụng di động IRS chính thức IRS2Go. Người đóng thuế có thể bắt đầu kiểm tra trạng thái tiền hoàn thuế của họ trong vòng 24 giờ sau khi Sở Thuế Vụ nhận được tờ khai điện tử đã nộp của họ.

Tìm thông tin giải đáp thắc mắc bằng nhiều ngôn ngữ hơn bao giờ hết

Nhiều trang trên IRS.gov hiện có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, Nga, Hàn Quốc, tiếng Creole của Haiti và tiếng Trung giản thể và phồn thể. Đầu năm nay, cơ quan này đã đăng một Phiên bản tiếng Tây Ban Nha của Mẫu Đơn 1040 (tiếng Tây Ban Nha)PDFhướng dẫn liên quan (tiếng Tây Ban Nha)PDF trên IRS.gov.

Trợ giúp cho những người sử dụng công nghệ hỗ trợ

Tại Trung Tâm Phương Tiện Truyền Thông Thay Thế (AMC) (tiếng Anh) trực tuyến, người đóng thuế sẽ tìm thấy đa dạng các sản phẩm có thể tiếp cận (tiếng Anh) như phần mềm đọc màn hình, màn hình chữ nổi Braille có thể làm mới và phần mềm phóng đại màn hình. Các sản phẩm này bao gồm các mẫu đơn khai thuế, hướng dẫn và ấn phẩm có thể tải xuống hoặc xem trực tuyến dưới dạng PDF, HTML, eBraille, văn bản và bản in khổ lớn tuân thủ Mục 508. Xin lưu ý rằng mọi sản phẩm không có sẵn ở tất cả các định dạng. Ví dụ: mẫu đơn khai thuế không có sẵn dưới dạng HTML. Để yêu cầu bản sao ra giấy của các mẫu đơn khai thuế, hướng dẫn hoặc ấn phẩm bằng chữ nổi hoặc chữ in lớn, hãy gọi số điện thoại thông tin về mẫu đơn khai thuế tại 800-829-3676. Hoặc nếu người đóng thuế muốn nhận được thư từ, chẳng hạn như thư hoặc thông báo từ Sở Thuế Vụ ở định dạng thay thế, họ có thể gọi theo số 800-829-1040.

Luôn cập nhật với Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ

Các hoạt động vào mùa hè như mua nhà hoặc làm công việc bán thời gian thường ảnh hưởng đến thuế. Ngoài ra, trong khi nhiều người làm việc vào mùa hè và làm việc bán thời gian có thể không kiếm đủ mức thu nhập để bị nợ thuế thu nhập liên bang, họ nên nhớ khai thuế để được hoàn lại các khoản tiền hoàn thuế đã khấu trừ vào đầu năm sau. Đăng ký (tiếng Anh) nhận  Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh) để nhận các bài báo dễ đọc qua điện thư từ Sở Thuế Vụ, không chỉ đề cập đến các chủ đề cho mùa hè mà còn cả những chủ đề cần biết trong suốt cả năm. Lời Khuyên Về Thuế ngắn gọn, đi vào trọng tâm và bao gồm nhiều chủ đề như những lỗi phổ biến cần tránh khi quý vị chuẩn bị tờ khai thuế và hướng dẫn mới nhất về các khoản khấu trừ và tín thuế hiện tại.

Đối tác và các tài liệu quảng cáo cho Chương Trình Giảm Thuế Do Virus Corona

Tìm hiểu các bài báo, áp phích điện tử, video có sẵn để sử dụng và nhiều hơn nữa trên IRS.gov về Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế, Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi (tiếng Anh), và Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em (tiếng Anh). Sở Thuế Vụ đã đặc biệt chú trọng đến việc hợp tác với các tổ chức làm việc với các nhóm tập trung vào cựu chiến binh, người vô gia cư và người đóng thuế với thu nhập thấp cũng như những người đóng thuế không nói tiếng Anh để chia sẻ thông tin. Nhìn chung, Sở Thuế Vụ đã làm việc với hàng nghìn đối tác trên khắp cả nước, tiếp cận các tổ chức đại diện cho hàng trăm triệu người đóng thuế. Sở Thuế Vụ đề nghị các nhóm cộng đồng, tổ chức phi lợi nhuận, các hiệp hội, tổ chức giáo dục và bất kỳ ai có mối liên hệ với những người có con cái chia sẻ thông tin quan trọng này về khoản tín thuế trẻ em cũng như các quyền lợi quan trọng được hưởng khác.

Điều chỉnh khấu lưu ngay bây giờ để tránh những điều bất ngờ về thuế trong năm tới

Mùa hè là thời điểm tuyệt vời để người đóng thuế kiểm tra khoản khấu lưu của họ và tránh những điều bất ngờ về thuế vào mùa khai thuế tiếp theo. Các sự kiện trong cuộc sống như kết hôn, ly hôn, có con hoặc thay đổi thu nhập đều có thể ảnh hưởng đến thuế. Ứng Dụng Ước Tính Khấu Lưu Thuế của Sở Thuế Vụ trên IRS.gov giúp nhân viên đánh giá thuế thu nhập, các khoản tín thuế, các mục điều chỉnh và khấu trừ của họ và xác định xem họ có cần thay đổi khoản khấu lưu bằng cách gửi một Mẫu Đơn W-4: Chứng Thư Cho Phép Khấu Lưu Thuế Của Nhân Viên hay không. Người đóng thuế nên nhớ rằng, nếu cần, họ nên nộp Mẫu Đơn W-4 mới cho chủ lao động của họ, không phải cho Sở Thuế Vụ.