Tax Time Guide (hướng dẫn thời gian khai thuế): Trợ giúp về thuế chỉ là một cú nhấp chuột trên IRS.gov

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2019-56, ngày 26 tháng 3 năm 2019

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ báo cáo rằng đã có hơn 585 triệu lượt truy cập vào IRS.gov bởi những người đóng thuế tìm câu trả lời cho câu hỏi về thuế, khai thuế điện tử và kiểm tra số tiền hoàn thuế của họ vào năm 2018. Năm nay, lượt truy cập cao hơn 11 phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Bản tin này là một phần của loạt bài có tên Tax Time Guide (hướng dẫn thời gian khai thuế), một nguồn tài liệu để giúp người đóng thuế nộp hồ sơ khai thuế chính xác. Trợ giúp bổ sung có sẵn trong Ấn phẩm 17, Thuế Thu Nhập Liên Bang của Quý Vị, và trang thông tin về cải cách thuế.

IRS hy vọng hàng triệu người đóng thuế sẽ tận dụng các công cụ dễ sử dụng có sẵn 24 giờ mỗi ngày trên IRS.gov. Việc nghiên cứu là dễ dàng hơn với các công cụ như Trợ Giúp Thuế Tương Giao (Interactive Tax Assistant, hay ITA), một nguồn thông tin về luật thuế hoạt động bằng cách sử dụng một loạt các câu hỏi và cung cấp câu trả lời. Ngoài ra còn có một trang dành cho Các Câu Hỏi Thường Gặp và một Bản Đồ Thuế của IRS cho phép tìm kiếm theo chủ đề hoặc từ khóa để truy cập từ một điểm vào luật thuế.

Thông tin về thuế có trên IRS.gov cũng có bằng tiếng Spanish (Español), Chinese (中文), Korean (한국어), Russian (Pусский) và Vietnamese (TiếngViệt).

Công cụ tài khoản trực tuyến

Từ trang chủ IRS.gov, người đóng thuế có thể sử dụng công cụ Xem Tài Khoản của Quý Vị để xem tài khoản thuế của họ. Thông tin như là số tiền chi trả, số tiền còn thiếu cho mỗi năm tính thuế mà họ nợ, tối đa 24 tháng lịch sử thanh toán và thông tin chính từ tờ khai thuế năm hiện tại của họ như đã nộp ban đầu.

"Where’s My Refund?" (Tiền hoàn thuế của tôi đâu?)

Người đóng thuế có thể dễ dàng tìm thấy thông tin cập nhật nhất về tiền hoàn thuế của họ bằng cách sử dụng công cụ "Where’s My Refund? " trên IRS.gov và trên ứng dụng di động chính thức của IRS, IRS2Go. Trong vòng 24 giờ sau khi IRS xác nhận đã nhận được tờ khai điện tử hoặc bốn tuần sau khi tờ khai trên giấy được gửi đi, người đóng thuế có thể bắt đầu kiểm tra tình trạng hoàn thuế của họ.

Tìm dịch vụ chuẩn bị tờ khai thuế miễn phí

Những người đóng thuế có thu nhập thấp và trung bình cũng như những người từ 60 tuổi trở lên có thể tìm các địa điểm tại cộng đồng gần nhất có nhân viên được IRS đào tạo và chứng nhận bằng cách sử dụng công cụ Định Vị Địa Điểm VITA/TCE . Người đóng thuế đủ điều kiện có thể tìm kiếm địa điểm chương trình  Hỗ Trợ Khai Thuế Thu Nhập Tình Nguyện và Tư Vấn Thuế Dành Cho Người Cao Tuổi (VITA/TCE)  nơi họ có thể được giúp chuẩn bị hồ sơ khai thuế và nộp tờ khai thuế mà không phải trả phí.

Chuẩn bị tờ khai thuế DIY miễn phí

Chương trình Khai Miễn Phí  của IRS, chỉ có sẵn thông qua IRS.gov, cung cấp cho 70 phần trăm người đóng thuế lựa chọn trong 12 gói phần mềm khai thuế có thương hiệu để sử dụng miễn phí. Phần mềm này thực hiện tất cả các công việc trong việc tìm kiếm các khoản khấu trừ, tín thuế và miễn trừ mà người đóng thuế đủ điều kiện hưởng. Phần mềm này miễn phí cho những người có thu nhập từ $66,000 trở xuống trong năm 2018. Một số gói Khai Miễn Phí cũng cung cấp dịch vụ khai thuế tiểu bang miễn phí.
Người đóng thuế có thu nhập nhiều hơn $66,000 trong năm 2018 và thấy thoải mái khi tự chuẩn bị tờ khai thuế thì có thể dùng Mẫu Khai Miễn Phí Có Thể Điền. Phiên bản điện tử này của biểu mẫu thuế trên giấy của IRS cũng được sử dụng để khai thuế trực tuyến.

Tìm một chuyên gia thuế.

Người đóng thuế chịu trách nhiệm về tính chính xác của tờ khai thuế của họ và nên chọn chuyên gia thuế một cách cẩn thận. Những người khai thuế có trình độ kỹ năng, giáo dục và chuyên môn khác nhau. Có một danh mục có thể tìm kiếm trên IRS.gov để giúp người đóng thuế tìm một chuyên gia thuế trong khu vực của họ. Danh sách này có thể được phân loại theo bằng cấp và trình độ.

Nhận bản ghi thuế

Một Bản Ghi Thuế cho thấy hầu hết các mục trên các dòng từ tờ khai thuế gốc, cùng với bất kỳ mẫu đơn và bản khai nào, nhưng không có các thay đổi được thực hiện sau khi nộp. Công cụ Nhận Bản Ghi  là miễn phí và có tại IRS.gov. Người đóng thuế có thể xem, in ra hoặc tải xuống bản ghi thuế của họ sau khi IRS đã xử lý tờ khai. IRS đã thiết kế lại bản ghi thuế để che đi từng phần tất cả thông tin nhận dạng cá nhân của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trong các tờ khai thuế 1040. Tất cả các mục về tài chính vẫn được hiển thị đầy đủ.

Cách thực hiện một khoản thanh toán thuế

Người đóng thuế nên xem tab “Pay ” (Trả tiền) trên IRS.gov để biết về các lựa chọn thanh toán của họ. Hầu hết các sản phẩm phần mềm thuế cung cấp cho người đóng thuế các lựa chọn thanh toán khác nhau, gồm cả lựa chọn rút tiền từ tài khoản ngân hàng. Các biện pháp này bao gồm:

  • IRS Direct Pay cung cấp cho người đóng thuế một cách miễn phí, nhanh chóng, an toàn và dễ dàng để thực hiện thanh toán điện tử từ tài khoản ngân hàng của họ cho Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ (U.S. Treasury).
  • Hãy sử dụng một bên xử lý thanh toán được chấp nhận để thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ có tính phí.
  • Gửi chi phiếu hay lệnh gửi tiền tới Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ.
  • Thực hiện các khoản thanh toán thuế hàng tháng hoặc hàng quý bằng cách sử dụng IRS Direct Pay hoặc thông qua Hệ thống Thanh toán Điện tử Thuế Liên bang .

Không thể trả một hóa đơn tính thuế?

Mọi người nên nộp tờ khai thuế năm 2018 muộn nhất là hạn nộp thuế bất kể họ có thể trả đầy đủ hay không. Những người đóng thuế không thể thanh toán tất cả các khoản thuế của họ có các lựa chọn bao gồm: 

  • Online Payment Agreement (Thỏa thuận trả tiền trực tuyến)  — Các cá nhân nợ từ $50,000 trở xuống tổng cộng tiền thuế thu nhập, tiền phạt và tiền lãi và các doanh nghiệp nợ thuế từ $25,000 trở xuống và đã nộp tất cả các tờ khai thuế có thể đủ điều kiện có một thỏa thuận trả tiền trực tuyến. Hầu hết người đóng thuế đủ điều kiện đối với lựa chọn này và một thỏa thuận thường có thể được thiết lập trên IRS.gov chỉ trong vài phút.
  • Installment Agreement (Thỏa thuận trả góp)  — Thỏa thuận trả góp được trả bằng chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản ngân hàng hoặc việc khấu trừ tiền lương.
  • Delaying Collection (Trì hoãn thu tiền) — Nếu IRS xác định người đóng thuế không thể thanh toán, họ có thể trì hoãn việc thu tiền cho đến khi điều kiện tài chính của người đóng thuế được cải thiện.
  • Offer in Compromise (Đề nghị thỏa hiệp hay OIC)  — Người đóng thuế đủ điều kiện tham gia vào một thỏa thuận với IRS để thực hiện trách nhiệm phải đóng thuế với số tiền ít hơn tổng số tiền nợ.

Tình trạng tờ khai thuế sửa đổi

Người đóng thuế có thể kiểm tra tình trạng Mẫu đơn 1040X, Hồ Sơ Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ Được Điều Chỉnh/Khai Lại, của IRS bằng cách dùng công cụ "Where’s My Amended Return? " (Hồ sơ thuế sửa đổi của tôi đâu?). Hãy chờ ba tuần trước khi kiểm tra trạng thái ban đầu của hồ sơ thuế sửa đổi và tối đa 16 tuần để được xử lý.

Trợ giúp trực tiếp của IRS

Gần như mọi vấn đề về thuế có thể được giải quyết trực tuyến hoặc qua điện thoại , nhưng một số người đóng thuế vẫn cần sự giúp đỡ trực tiếp từ IRS. Tất cả Trung tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế (Taxpayer Assistance Center, hay TAC) của IRS cung cấp dịch vụ thông qua các cuộc hẹn. Để tìm TAC gần nhất của IRS, hãy nhập mã số bưu chính năm chữ số vào công cụ TAC Office Locator (Định vị văn phòng TAC) trên IRS.gov. Để lên lịch hẹn, hãy gọi 844-545-5640. Người đóng thuế cần thẻ căn cước có ảnh hợp lệ và số nhận dạng người đóng thuế, như số An Sinh Xã Hội, để nhận dịch vụ.

Công cụ tính tiền khấu lưu

Do có cải cách thuế, khoản khấu lưu của nhiều người lao động đã giảm xuống vào đầu năm 2018, khiến số tiền trên phiếu lương của họ tăng lên. Kể từ đó, IRS đã kêu gọi các nhân viên thực hiện việc Kiểm tra Phiếu lương bằng cách dùng Công Cụ Tính Tiền Khấu Lưu  trên IRS.gov. Việc Kiểm tra Phiếu lương có thể giúp người đóng thuế kiểm tra xem chủ thuê lao động của họ khấu lưu đúng số tiền thuế từ phiếu lương của họ hay chưa. Ngay cả những người đóng thuế đã thay đổi khoản khấu lưu năm 2018 của họ cũng nên kiểm tra lại khoản khấu lưu ngay bây giờ. Một thay đổi mức khấu lưu giữa năm 2018 có thể có tác động khác cho cả năm 2019.

Người đóng thuế có thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi, mẫu đơn và hướng dẫn cũng như các công cụ dễ sử dụng trực tuyến tại IRS.gov. Họ có thể sử dụng các nguồn hỗ trợ này để nhận trợ giúp khi cần một cách tiện lợi ngay tại nhà hoặc cơ quan.