Hướng Dẫn Trong Mùa Khai Thuế: Sử dụng công cụ Tiến Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? hoặc ứng dụng IRS2Go để kiểm tra trạng thái tiền hoàn thuế

IR-2021-60, Ngày 3/18/2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hiện nhắc nhở người đóng thuế rằng cách thuận tiện nhất để kiểm tra tiền hoàn thuế là sử dụng công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? trên IRS.gov hoặc thông qua Ứng Dụng Di Động IRS2Go.

Người đóng thuế có thể bắt đầu kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế của mình trong vòng 24 giờ sau khi tờ khai điện tử được tiếp nhận. Ngoài ra, công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? sẽ cung cấp ngày hoàn thuế cụ thể cho từng cá nhân sau khi tờ khai được xử lý và khoản tiền hoàn thuế được chấp thuận.

Không dùng đến giấy

Hơn bao giờ hết, cách an toàn và tốt nhất để khai thuế đầy đủ và chính xác và để được hoàn thuế là khai thuế điện tử và sử dụng phương thức tiền gửi trực tiếp. Người đóng thuế có thể truy cập IRS.gov/filing để biết thêm thông tin chi tiết về Khai Thuế Miễn Phí Của IRS, Các Mẫu Đơn Khai Thuế Tự Điền Miễn Phí (tiếng Anh)các địa điểm khai thuế miễn phí. Khai thuế điện tử cũng có sẵn thông qua một chuyên gia thuế đáng tin cậy.

Thời gian hoàn thuế

Mặc dù hầu hết các khoản tiền hoàn thuế được phát hành trong vòng 21 ngày, nhưng một số có thể mất nhiều thời gian hơn vì tờ khai thuế cần được xem xét bổ sung.

Có một số lý do khiến việc hoàn thuế có thể mất nhiều thời gian:

  • Tờ khai thuế có thể có lỗi hoặc không đầy đủ.
  • Tờ khai thuế có thể bị ảnh hưởng bởi hành vi gian lận hoặc trộm cắp danh tính.
  • Tờ khai thuế bao gồm yêu cầu về Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng (EITC) hoặc Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung (ACTC).
  • Khoảng thời gian giữa thời điểm Sở Thuế Vụ phát hành khoản hoàn thuế và ngân hàng gửi khoản hoàn thuế đó vào trương mục có thể kéo dài vì nhiều ngân hàng không xử lý chi trả vào cuối tuần hoặc ngày lễ.

Sở Thuế Vụ sẽ liên hệ với người đóng thuế qua đường bưu điện khi cần thêm thông tin để xử lý tờ khai thuế.

Người đóng thuế yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi trên tờ khai thuế của họ sẽ không làm chậm trễ việc xử lý tờ khai thuế đó. Tuy nhiên, điều quan trọng là người đóng thuế phải yêu cầu số tiền chính xác. Nếu cần được điều chỉnh, có thể có một chút chậm trễ trong việc xử lý tờ khai thuế và Sở Thuế Vụ sẽ gửi thông báo giải thích về bất kỳ thay đổi nào được thực hiện. Việc hoàn thuế có thể bị trì hoãn trong khi Sở Thuế Vụ thực hiện bất kỳ chỉnh sửa cần thiết nào.

Cập nhật thông tin về tiền hoàn thuế nhanh chóng và dễ dàng

Người đóng thuế có thể sử dụng công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? để bắt đầu kiểm tra tình trạng của tờ khai của họ trong vòng 24 giờ sau khi Sở Thuế Vụ xác nhận đã nhận được tờ khai được nộp bằng phương thức điện tử hoặc bốn tuần sau khi người đóng thuế gửi tờ khai bằng giấy qua đường bưu điện. Trình theo dõi của công cụ này hiển thị tiến trình qua ba giai đoạn:

  1. Tờ Khai Thuế Được Tiếp Nhận;
  2. Tiền Hoàn Thuế Đã Được Chấp Thuận; và
  3. Tiền Hoàn Thuế Đã Được Gửi.

Để sử dụng nó, người đóng thuế phải nhập (tiếng Anh) số An Sinh Xã Hội hoặc ITIN (Mã Số Thuế Cá Nhân), tư cách khai thuế của họ và toàn bộ số tiền hoàn thuế chính xác được làm tròn của họ. Sở Thuế Vụ cập nhật công cụ "Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu?" mỗi ngày một lần, thường là qua đêm, vì vậy không cần phải kiểm tra thường xuyên hơn.

Gọi cho Sở Thuế Vụ không đẩy nhanh thời gian hoàn thuế

Gọi cho Sở Thuế Vụ sẽ không giúp xúc tiến quá trình hoàn thuế. Thông tin có sẵn trên công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? là thông tin tương tự mà các trợ tá qua điện thoại của Sở Thuế Vụ có.

Hầu hết những người đóng thuế muốn tự mình chuẩn bị các tờ khai có thể nộp bằng phương thực điện tử miễn phí với chương trình Khai Thuế Miễn Phí Của Sở Thuế Vụ. Ngoài ra, những người đóng thuế đủ điều kiện có thể nhận được trợ giúp khai thuế miễn phí từ các thiện nguyện viên được đào tạo tại các địa điểm cộng đồng trên khắp đất nước.

Bỏ qua những lầm tưởng về tiền hoàn thuế

Một số người nhầm tưởng rằng họ có thể xúc tiến việc hoàn thuế bằng cách yêu cầu bản ghi thuế, gọi cho Sở Thuế Vụ hoặc gọi cho chuyên viên khai thuế. Yêu cầu bản ghi thuế sẽ không giúp người đóng thuế nhận được tiền hoàn thuế của họ nhanh hơn hoặc biết khi nào họ sẽ nhận được tiền hoàn thuế.

Lựa Chọn Khai Thuế

Người đóng thuế có một số lựa chọn để giúp tìm chuyên viên khai thuế được trả tiền. Một nguồn trợ giúp là công cụ Chọn Một Chuyên Gia Thuế, trong đó cung cấp một danh sách các lời khuyên dành cho người tiêu dùng khi lựa chọn một chuyên gia thuế.

Danh Mục Chỉ Dẫn Về Chuyên Viên Khai Thuế Liên Bang Có Chứng Chỉ Và Trình Độ Chuyên Môn Chọn Lọc (tiếng Anh) là một cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm và phân loại miễn phí. Nó bao gồm tên, thành phố, tiểu bang và mã zip của những chuyên viên khai thuế được chứng nhận là Kế Toán Viên Công Chứng (CPA), đại lý hoặc luật sư đã đăng ký, cũng như những người đã hoàn thành các yêu cầu đối với Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm (tiếng Anh) của Sở Thuế Vụ. Việc tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu này có thể giúp người đóng thuế xác minh thông tin chứng chỉ và trình độ của các chuyên gia thuế.

Người đóng thuế có thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi, các mẫu đơn và hướng dẫn cũng như các công cụ dễ sử dụng trực tuyến tại IRS.gov bất cứ lúc nào. Không cần cuộc hẹn và không phải chờ đợi.

Bản tin tức này là một phần của nhóm các lời khuyên của Sở Thuế Vụ được gọi là Hướng Dẫn Trong Mùa Khai Thuế (tiếng Anh). Hướng dẫn được thiết kế để giúp người đóng thuế khi gần đến ngày 5/17/2021 là hạn nộp tờ khai thuế.