Lời nhắc quyên góp cuối năm: Khoản khấu trừ thuế đặc biệt giúp hầu hết mọi người quyên góp tối đa $600 cho tổ chức từ thiện, ngay cả khi họ không liệt kê chi tiết các khoản chi tiêu

IR-2021-214, ngày 3 tháng 11 năm 2021

WASHINGTON — Hôm nay, Sở Thuế Vụ đã nhắc nhở người đóng thuế rằng một điều khoản thuế đặc biệt sẽ cho phép nhiều người Mỹ dễ dàng khấu trừ tối đa $600 từ số tiền quyên góp cho các tổ chức từ thiện đủ điều kiện trên tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2021 của họ.

Thông thường, những người chọn mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn không thể yêu cầu khấu trừ cho các khoản đóng góp thiện nguyện của họ. Tuy nhiên một thay đổi luật tạm thời hiện cho phép họ yêu cầu một khoản khấu trừ hạn chế trên tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2021 của mình cho các khoản đóng góp bằng tiền mặt cho các tổ chức thiện nguyện đủ điều kiện. Gần 9 trong số 10 người đóng thuế hiện đang nhận khoản khấu trừ tiêu chuẩn và có tiềm năng đủ điều kiện.

Theo điều khoản này, những người khai thuế cá nhân, bao gồm những cá nhân đã kết hôn khai riêng hồ sơ thuế, có thể yêu cầu khấu trừ lên tới $300 đối với các khoản đóng góp bằng tiền mặt cho các tổ chức thiện nguyện đủ điều kiện trong năm 2021. Khoản khấu trừ tối đa được tăng lên đến $600 đối với những cá nhân đã kết hôn và khai thuế chung.

Được bao gồm trong Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Do Virus Corona (CARES), được ban hành vào tháng 3 năm 2020, phiên bản hạn chế hơn của quyền lợi về thuế tạm thời này ban đầu chỉ áp dụng cho niên thuế 2020. Đạo Luật Cứu Trợ Thuế Do Thiên Tai năm 2020, được ban hành vào tháng 12 năm ngoái, thường kéo dài đến cuối năm 2021.

Khoản đóng góp bằng tiền mặt bao gồm các khoản đóng góp bằng chi phiếu, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ cũng như các khoản tiền mà một cá nhân phải trả cho các khoản chi phí phát sinh chưa được hoàn trả liên quan đến các dịch vụ thiện nguyện của họ dành cho một tổ chức thiện nguyện đủ điều kiện. Khoản đóng góp bằng tiền mặt không bao gồm giá trị của các dịch vụ thiện nguyện, chứng khoán, đồ gia dụng hoặc tài sản khác.

IRS nhắc nhở những người đóng thuế để đảm bảo rằng họ đang quyên góp cho một tổ chức từ thiện được công nhận. Để nhận được khoản khấu trừ, người đóng thuế phải quyên góp cho một tổ chức từ thiện đủ điều kiện. Để kiểm tra trạng thái của một tổ chức từ thiện, họ có thể sử dụng công cụ Tìm Kiếm Tổ Chức Được Miễn Thuế (tiếng Anh) của IRS.

Khoản đóng góp bằng tiền mặt cho hầu hết các tổ chức thiện nguyện đều đủ điều kiện. Nhưng những khoản đóng góp được thực hiện cho các tổ chức hỗ trợ hoặc để thành lập hoặc duy trì một quỹ do nhà tài trợ tư vấn thì không. Những khoản đóng góp được chuyển qua từ các năm trước, những khoản đóng góp cho hầu hết các quỹ tài trợ tư nhân cũng như hầu hết các khoản đóng góp bằng tiền mặt cho các quỹ ủy thác số dư cho từ thiện đều không đủ điều kiện.

Nói chung, quỹ do nhà tài trợ tư vấn là một quỹ hoặc tài khoản được duy trì bởi một tổ chức từ thiện, trong đó nhà tài trợ với tư cách của mình có thể tư vấn cho quỹ về cách phân phối hoặc đầu tư số tiền do họ đóng góp và giữ trong quỹ. Tổ chức hỗ trợ là tổ chức từ thiện tiến hành những mục đích được miễn thuế của mình bằng cách hỗ trợ các tổ chức được miễn thuế khác, thường là các tổ chức từ thiện công cộng khác.

Lưu giữ giấy tờ/hồ sơ tốt

Các quy tắc lưu trữ hồ sơ đặc biệt áp dụng cho bất kỳ người đóng thuế nào yêu cầu khoản khấu trừ đóng góp thiện nguyện. Thông thường, điều này bao gồm việc có được thư xác nhận từ tổ chức từ thiện trước khi nộp tờ khai thuế và giữ lại chi phiếu hoặc biên lai thẻ tín dụng đã hủy cho các khoản đóng góp bằng tiền mặt.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các quy tắc lưu trữ hồ sơ đối với những món quà giá trị cho tổ chức từ thiện, vui lòng xem Ấn Phẩm 526, Đóng Góp Thiện Nguyện (tiếng Anh), có sẵn trên IRS.gov.

Nhắc nhở các gia đình về Tín Thuế Trẻ Em

Bên cạnh khoản khấu trừ đóng góp thiện nguyện đặc biệt, IRS cũng khuyến khích chủ lao động giúp thông báo về các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em vì họ tiếp cận trực tiếp được với nhiều nhân viên và cá nhân nhận được tín thuế này. Đặc biệt, IRS nhắc nhở những người lao động có thu nhập thấp, nhất là những người không thường xuyên nộp hồ sơ khai thuế, rằng hiện tại thời hạn chót để đăng ký nhận những khoản chi trả này là ngày 15 tháng 11 năm 2021. Thông tin bổ sung về khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em có sẵn trên IRS.gov.

Để biết thêm thông tin về các chính sách giảm gánh nặng thuế khác liên quan đến virus corona, vui lòng truy cập IRS.gov/coronavirus (tiếng Anh).