Kiểm Xét của IRS: Hồ Sơ Chúng Tôi Muốn Xem

Khi kiếm xét, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị trình một số hồ sơ cho thấy mức lợi tức, tín dụng hay khấu trừ quý vị khai trên tờ khai thuế. Chắc quý vị có sử dụng tất cả những hồ sơ này để chuẩn bị khai thuế. Do đó, yêu cầu không đòi hỏi quý vị lập ra hồ sơ mới.

Thông báo sẽ hướng dẫn quý vị cách trình hồ sơ và khi nào trình. Nếu chúng tôi kiểm xét qua bưu tín, thì địa chỉ gởi các hồ sơ yêu cầu sẽ có trên trong thông báo của quý vị. Nếu chúng tôi kiểm xét trực diện thì quý vị cần mang hồ sơ theo.

Không bao giờ gởi hồ sơ gốc. Gửi cho chúng tôi bản sao.

Cách sắp xếp hồ sơ yêu cầu (How to organize the requested records)

Nên sắp xếp hồ sơ quý vị mang theo hay gởi cho chúng tôi để đẩy nhanh tiến trình kiểm xét và ngăn ngừa sơ suất hay hiểu lầm. Sắp xếp theo năm và loại lợi tức hay chi pí, rồi đính kèm tóm lược giao dịch.

Các thí dụ về hồ sơ chúng tôi có thể muốn xem (Examples of records we might request)

Mỗi kiểm xét đều tập trung vào một số khía cạnh của tờ khai thuế, nhưng loại hồ sơ chúng tôi yêu cầu sẽ có thể nằm trong danh sách sau đây. Không hồ sơ nào đứng riêng lẻ. Quý vị phải bao gồm những hoàn cảnh liên quan đến bất cứ hồ sơ nào quý vị gởi. Hãy nhớ là chỉ gửi cho chúng tôi bản sao.

 • Biên nhận – Trình biên nhận theo ngày có ghi chú đây là biên nhận gì và biên nhận liên quan ra sao đến việc kinh doanh của quý vị. Ngoài việc cung cấp số Mỹ kim đã trả hay nhận cho một dịch vụ hay sản phẩm thì một số loại biên nhận có thể cho thấy số dặm đi đường.
 • Hóa đơn – Ghi tên của người hay tổ chức nhận tiền trả, loại dịch vụ và ngày quý vị trả tiền cho họ.
 • Chi phiểu đã lãnh tiền – Gộp chung chi phiếu này với bản sao các hóa đơn đã trả và bất cứ bồi hoàn nào của hãng sở.
 • Giấy tờ pháp lý – Bao gồm mô tả về những gì đang nói đến, xảy ra khi nào và liên quan ra sao đến việc kinh doanh, tín dụng hay khấu trừ của quý vị. Thí dụ như:
  • Giấy ly hôn bao gồm thỏa thuận nuôi con
  • Giấy tờ biện hộ hình sự hay dân sự
  • Thu nhập tài sản
  • Giúp khai thuế hay cố vấn thuế
 • Thỏa thuận vay tiền – Bao gồm một bản vay tiền gốc với thông tin sau đây:
  • Tên những người vay
  • Địa điểm tài sản
  • Cơ sở tài chánh cho vay tiền
  • Số tiền vay
  • Kỳ hạn (số tháng phải trả)
  • Tờ kết sổ
  • Nếu vay tiền từ cơ sở thì đính kèm bản tường trình cuối năm thuế nêu rõ lãi suất đã trả
  • Nếu không vay từ cơ sở thì cung cấp bản tường trình từ người được trả tiền nêu rõ lãi suất đã trả năm đó cũng như địa chỉ và số an sinh xã hội của người được trả tiền
  • Cung cấp bản phân tích quý vị sử dụng khoản tiền vay ra sao
 • Sổ sách hay nhật ký – Những loại này có thể cho thấy ngày tháng và địa điểm đi lại cũng như mục đích kinh doanh và số dặm đi đường. Những loại này cũng có thể thể hiện tiền thắng và thua cờ bạc cũng như ngày giờ và địa điểm. Những loại này cũng có thể cho thấy hoạt động và các chi phí tìm việc.
 • – Ghi trên vé đi lại mục đích công việc cho chuyến đi và gộp chung các vé này với những biện nhận khác từ cùng một chuyến đi. Vé số sẽ cung cấp chứng cớ lời hay lỗ.
 • Hồ sơ y tế và nha khoa
  • Bản tường trình trương mục tiết kiệm y tế
  • Một bản của sổ tay hay bản tường trình khác cho thấy chánh sách quyền lợi và bồi hoàn
  • Bản tường trình của bác sĩ
  • Hồ sơ cải tiến vốn cho mục đích y tế bao gồm định giá tài sản trước và sau khi cải tiến
  • Hợp đồng chăm sóc nhân viên
 • Hồ sơ bị trộm cắp hay mất
  • Báo cáo bảo hiểm nêu rõ lý do bị mất hay hư hỏng
  • Nếu không được bảo hiểm, bản sao của sở cứu hỏa hay báo cáo của cảnh sát về việc bị mất, trộm cắp hay tai nạn
  • Hình chụp hay băng video cho thấy phạm vi hư hại (nếu có)
  • Định giá từ người thẩm định giàu kinh nghiệm cho thấy giá thị trường của tài sản trước và sau đó cũng như ước tính hư hại
  • Giải thích ngắn gọn về mất mát
 • Hồ sơ làm việc – Những hồ sơ này có thể bao gồm chánh sách về đồng phục hay quy định ăn mặc, đòi hỏi học tiếp, bản khai bồi hoàn W-2 hay chánh sách.
 • Bản khai K-1 – Những bản khai này được dùng để báo cáo phần lợi tức, lỗ, khấu trừ và tín dụng của mỗi cổ đông khi công ty S khai thuế hàng năm.

Bản câu hỏi (Questionnaires)

Nếu IRS kiểm xét qua bưu tín thì chúng tôi cũng yêu cầu quý vị điền vào bản câu hỏi. Dưới đây là một số mẫu đơn (tiếng Anh) phổ biến hơn.