Kiểm xét của IRS: Hồ sơ chúng tôi có thể yêu cầu

Khi tiến hành kiểm xét, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xuất trình một số tài liệu chứng minh thu nhập, tín thuế hoặc khấu trừ mà bạn đã khai trên tờ khai của mình. Bạn đã phải sử dụng tất cả các tài liệu này để chuẩn bị tờ khai của mình. Do đó, yêu cầu này không khiến bạn phải tạo một cái gì đó mới.

Thông báo của bạn sẽ hướng dẫn bạn cách thức và thời điểm xuất trình hồ sơ của bạn. Nếu chúng tôi đang tiến hành kiểm xét qua đường bưu điện, địa chỉ để gửi các hồ sơ được yêu cầu đến sẽ có trong thông báo của bạn. Nếu chúng tôi trực tiếp tiến hành kiểm xét cho bạn, hãy mang theo hồ sơ.Ghi chú: Không bao giờ gởi hồ sơ gốc. Gửi cho chúng tôi bản sao.

Cách sắp xếp hồ sơ được yêu cầu

Nên sắp xếp hồ sơ quý vị mang theo hay gởi cho chúng tôi để đẩy nhanh tiến trình kiểm xét và ngăn ngừa sơ suất hay hiểu lầm. Sắp xếp theo năm và loại thu nhập hay chi phí, rồi đính kèm tóm lược của các giao dịch.

Các thí dụ về hồ sơ chúng tôi có thể yêu cầu

Mỗi cuộc kiểm xét đều tập trung vào các khía cạnh nhất định của tờ khai thuế, nhưng các loại hồ sơ mà chúng tôi yêu cầu rất có thể sẽ nằm trong danh sách sau đây. Không hồ sơ nào có thể tự đứng vững một mình. Bạn phải bao gồm các tình huông xung quanh bất kỳ tài liệu nào bạn gửi. Hãy nhớ, chỉ gửi cho chúng tôi bản sao.

 • Biên nhận – Trình bày biên nhận theo ngày với các ghi chú về mục đích và biên nhận liên quan ra sao việc kinh doanh của bạn như thế nào. Ngoài việc cung cấp số tiền đã trả hay nhận cho một dịch vụ hay sản phẩm thì một số loại biên nhận có thể cho thấy số dặm đi đường.
 • Hóa đơn – Ghi tên của người hay tổ chức nhận thanh toán, loại dịch vụ và ngày quý vị trả tiền cho họ.
 • Séc đã lãnh tiền – Gộp chung với bản sao các hóa đơn đã trả và bất cứ hoàn trả nào của chủ lao động.
 • Giấy tờ pháp lý – Bao gồm mô tả về những gì đang nói đến, xảy ra khi nào và liên quan ra sao đến việc kinh doanh, tín thuế hay khấu trừ của quý vị. Thí dụ như:
  • Giấy ly hôn bao gồm thỏa thuận nuôi con
  • Giấy tờ biện hộ hình sự hay dân sự
  • Thu mua tài sản
  • Chuẩn bị thuế hay cố vấn thuế
 • Thỏa thuận vay tiền – Bao gồm một bản sao giấy vay tiền gốc với thông tin sau đây:
  • Tên những người vay
  • Địa điểm của tài sản
  • Cơ sở tài chánh cho vay tiền
  • Số tiền vay
  • Kỳ hạn (số tháng phải trả)
  • Tờ kết sổ
  • Nếu vay tiền từ một tổ chức thì đính kèm báo cáo cuối năm thuế nêu rõ tiền lãi đã trả
  • Nếu không vay từ một tổ chức thì cung cấp báo cáo từ người được trả tiền nêu rõ tiền lãi đã trả năm đó cũng như địa chỉ và số An sinh Xã hội của người được trả tiền
  • Cung cấp bản phân tích quý vị sử dụng khoản tiền vay ra sao
 • Sổ sách hay nhật ký – Những loại này có thể cho thấy ngày tháng và địa điểm đi lại cũng như mục đích kinh doanh và số dặm đi đường. Những loại này cũng có thể thể hiện tiền thắng và thua cược cũng như ngày giờ và địa điểm. Những loại này cũng có thể cho thấy hoạt động và các chi phí tìm việc.
 • Vé – Ghi trên vé đi lại mục đích công việc cho chuyến đi và gộp chung các vé này với những biên nhận khác từ cùng một chuyến đi. Vé số sẽ cung cấp chứng cớ lời hay lỗ.
 • Hồ sơ y tế và nha khoa
  • Báo cáo của trương mục tiết kiệm y tế
  • Một bản sao của sổ tay hay báo cáo khác cho thấy chính sách về quyền lợi và hoàn trả
  • Bản tường trình của bác sĩ
  • Hồ sơ cải tiến vốn cho mục đích y tế bao gồm định giá tài sản trước và sau khi cải tiến
  • Hợp đồng với người chăm sóc
 • Hồ sơ bị trộm cắp hay mất
  • Báo cáo bảo hiểm nêu rõ lý do bị mất hay hư hỏng
  • Nếu không được bảo hiểm, bản sao của sở cứu hỏa hay báo cáo của cảnh sát về việc bị mất, trộm cắp hay tai nạn
  • Hình chụp hay băng video cho thấy mức độ thiệt hại (nếu có)
  • Định giá từ người thẩm định đủ điều kiện cho thấy giá thị trường của tài sản trước và sau đó cũng như ước tính thiệt hại
  • Giải thích ngắn gọn về mất mát
 • Hồ sơ việc làm – Những hồ sơ này có thể bao gồm chính sách về đồng phục hay quy định về trang phục, yêu cầu giáo dục thường xuyên, chính sách hoàn trả hoặc báo cáo W-2.
 • Bảng K-1 – Những bảng liệt kê này được dùng đểkhai báo phần thu nhập, lỗ, khấu trừ và tín thuế của mỗi cổ đông khi công ty S khai thuế hàng năm.

Bản câu hỏi

Nếu IRS kiểm xét qua bưu tín thì chúng tôi cũng có thể yêu cầu quý vị điền một bản câu hỏi.