Những Ai Cần Nộp Hồ Sơ Khai Thuế

Hầu hết công dân Hoa Kỳ (tiếng Anh) – và thường trú nhân (tiếng Anh) làm việc tại Hoa Kỳ – cần nộp hồ sơ khai thuế nếu họ kiếm được nhiều hơn một số tiền nhất định trong năm (tiếng Anh).

Quý vị có thể muốn nộp hồ sơ khai thuế ngay cả khi bản thân kiếm được ít hơn số tiền đó, vì quý vị có thể nhận lại tiền nếu nộp hồ sơ khai thuế. Điều này có thể áp dụng cho quý vị nếu quý vị:

  • Đã khấu lưu thuế thu nhập liên bang từ tiền lương của mình
  • Thực hiện các khoản tiền thuế ước tính
  • Đủ điều kiện để yêu cầu những tín thuế như Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được và Tín Thuế Trẻ Em

Quý vị Có Cần Nộp Tờ Khai Thuế Không?

Dưới đây là cách xác định xem liệu quý vị có nên nộp tờ khai thuế trong năm nay hay không:

Xác Định Yêu Cầu Khai Thuế Của Quý Vị (tiếng Anh)

Lợi Ích của việc Nộp Hồ Sơ Khai Thuế

Nhận lại tiền. Trong một số trường hợp, quý vị có thể nhận lại tiền khi nộp tờ khai thuế. Ví dụ như nếu chủ lao động khấu lưu thuế từ phiếu lương của quý vị, quý vị có thể nhận được tiền hoàn thuế khi nộp thuế.

Tránh phải trả tiền lãi và tiền phạt. Quý vị có thể tránh phải trả tiền lãi và tiền phạt bằng cách nộp tờ khai thuế chính xác đúng hạn và thanh toán mọi khoản thuế đang nợ đúng cách trước hạn chót (tiếng Anh). Ngay cả khi không thanh toán được tiền thuế, quý vị cũng nên nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn hoặc yêu cầu gia hạn để tránh nợ thêm tiền.

Bảo vệ mức tín nhiệm của quý vị. Quý vị có thể tránh bị áp đặt quyền sai áp tài sản để thế nợ nếu nộp tờ thuế chính xác đúng hạn và thanh toán bất kỳ khoản thuế nào đang nợ đúng cách trước hạn chót. Việc bị sai áp tài sản để thế nợ có thể làm quý vị mất điểm tín nhiệm và khiến quý vị khó đi vay hơn.

Nộp đơn xin hỗ trợ tài chính. Hồ sơ khai thuế chính xác có thể khiến việc xin trợ giúp về chi phí học tập trở nên dễ dàng hơn.

Xây dựng phúc lợi An Sinh Xã Hội của quý vị. Việc kê khai thu nhập từ công việc tự kinh doanh của quý vị trên tờ khai thuế đảm bảo rằng khoản thu nhập này sẽ được bao gồm trong công tác tính toán phúc lợi cho quý vị.

Có được cái nhìn chính xác về thu nhập của quý vị. Khi quý vị đăng ký một khoản vay, người cho vay sẽ xem xét tờ khai thuế của quý vị để tính lãi suất và quyết định xem liệu quý vị có thể hoàn trả hay không. Nếu nộp tờ khai thuế chính xác, quý vị có thể nhận được một khoản vay với lãi suất thấp hơn cũng như điều khoản trả nợ tốt hơn.

Có được sự an tâm. Khi nộp tờ khai thuế chính xác và nộp thuế đúng hạn, quý vị sẽ biết rằng bản thân đang làm đúng theo luật pháp.

Các Bước Tiếp Theo

Nguồn Tài Nguyên