Tránh sự chậm trễ giấy tờ trong thời gian đại dịch: Khai thuế điện tử với phương thức tiền gửi trực tiếp để được hoàn lại tiền nhanh hơn khi Sở Thuế Vụ chuẩn bị bắt đầu mùa khai thuế 2020

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2021-35, Ngày 2/11/2021

WASHINGTON – Với việc khởi động mùa khai thuế vào ngày 2/12, Sở Thuế vụ kêu gọi người đóng thuế thực hiện một số bước đơn giản để giúp bảo đảm họ khai thuế chính xác và tăng tốc độ hoàn thuế để tránh nhiều vấn đề liên quan đến đại dịch.

Mặc dù hàng năm Sở Thuế Vụ khuyến khích người đóng thuế khai thuế điện tử và sử dụng phương thức tiền gửi trực tiếp để nhận tiền hoàn lại, đối với những người đóng thuế trước đây chưa sử dụng khai thuế điện tử, Sở Thuế Vụ nhấn mạnh việc sử dụng cách thức này trong năm nay để tránh chậm trễ xử lý liên quan đến giấy tờ. Người đóng thuế có thể khai thuế điện tử bằng cách sử dụng chuyên gia thuế, Khai Thuế Miễn Phí Của IRS hoặc phần mềm khai thuế thương mại khác. Sở Thuế Vụ cảnh báo việc khai thuế bằng giấy và hoàn tiền bằng chi phiếu giấy sẽ mất nhiều thời gian hơn trong năm nay do nhiều lý do.

Hạn đến Thứ Năm, ngày 4/15/2021, người đóng thuế phải nộp tờ khai thuế năm 2020 và trả bất kỳ khoản thuế nào còn nợ. Sở Thuế Vụ dự kiến sẽ nhận được hơn 160 triệu tờ khai thuế cá nhân trong năm nay với 9 trong số 10 tờ khai được nộp dưới dạng điện tử. Cứ 10 người đóng thuế thì có ít nhất 8 người nhận được tiền hoàn lại bằng cách sử dụng phương thức tiền gửi trực tiếp .

"Đại dịch đã tạo ra một loạt các thay đổi về luật thuế và đã tạo ra một số hoàn cảnh đặc biệt cho mùa khai thuế này", Ủy viên Sở Thuế Vụ Chuck Rettig cho biết. "Để tránh các vấn đề, Sở Thuế Vụ kêu gọi người đóng thuế thực hiện một số bước đơn giản để giúp bảo đảm họ nhận được tiền hoàn lại nhanh nhất có thể, bắt đầu bằng việc khai thuế điện tử và sử dụng phương thức tiền gửi trực tiếp".

"Sau nhiều tháng làm việc chăm chỉ, chúng tôi đã sẵn sàng để bắt đầu mùa thuế năm nay", Rettig cho biết thêm. "Đạt đến được thời điểm này luôn là một nỗ lực của cả một năm của Sở Thuế Vụ và cộng đồng thuế của quốc gia. Thực hiện điều đó trong tình hình đại dịch COVID-19 diễn ra liên tục cùng với việc cung cấp các khoản chi trả gói kích thích cho quốc gia là một thành tích chưa từng có tiền lệ của các nhân viên Sở Thuế Vụ. Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả các đối tác thuế và các chuyên gia thuế của chúng tôi vì họ đã làm việc chăm chỉ để giúp mùa khai thuế trở nên suôn sẻ hơn cho quốc gia. Tất cả chúng tôi sẵn sàng phục vụ những người đóng thuế Hoa Kỳ trong mùa khai thuế quan trọng này".

Ủy Viên Tiền Lương Và Đầu Tư kiêm Giám Đốc Phụ Trách Trải Nghiệm Người Đóng Thuế Ken Corbin cung cấp cái nhìn chuyên sâu về cách thức Sở Thuế Vụ đang chuẩn bị cho một mùa khai thuế thành công trong mục Cái Nhìn Cận Cảnh (tiếng Anh) của ông.

Sẵn sàng khai thuế: Duyệt xét các thay đổi liên quan đến đại dịch

Những thay đổi sâu rộng về thuế của năm ngoái không chỉ ảnh hưởng đến các cá nhân và gia đình của họ mà còn có thể ảnh hưởng đến tờ khai thuế mà họ đang nộp trong năm nay. Một tờ thông tin (tiếng Anh) mới của Sở Thuế Vụ giải thích những gì người đóng thuế cần biết để nộp tờ khai thuế đầy đủ và chính xác. Sở Thuế Vụ nhận thấy rằng việc khai thuế trong năm nay có thể là thách thức đối với một số người đóng thuế và điều quan trọng là phải hiểu cách yêu cầu các khoản tín thuế và khoản khấu trừ, được hoàn thuế kịp thời và đáp ứng mọi trách nhiệm về thuế.

Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi giúp những người vẫn đủ điều kiện cho các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế

Đối với những người có thể đủ điều kiện nhận các khoản chi trả của các gói kích thích, họ nên đọc cẩn thận các hướng dẫn về Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi. Hầu hết mọi người đều nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế một cách tự động và bất kỳ ai đã nhận được số tiền tối đa không cần phải bao gồm bất kỳ thông tin nào về các khoản chi trả mà họ đã nhận được khi họ khai thuế. Tuy nhiên, những người không nhận được khoản chi trả hoặc chỉ nhận được một phần khoản chi trả có thể đủ điều kiện để yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi khi họ khai thuế năm 2020. Phần mềm khai thuế, bao gồm Khai Thuế Miễn Phí Của IRS, sẽ giúp người đóng thuế tính toán số tiền này.

Tùy chọn ngôn ngữ mới để giúp người đóng thuế

Ngoài ra, trong năm nay, lần đầu tiên Mẫu 1040 và 1040-SR có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha và Sở Thuế Vụ có một mẫu mới (tiếng Anh) cho phép người đóng thuế yêu cầu họ nhận thông tin từ Sở Thuế Vụ bằng ngôn ngữ ưa thích của họ. Phụ lục LEP: Yêu Cầu Thay Đổi Ngôn Ngữ Ưa Thích sẽ cho phép người đóng thuế yêu cầu thông tin bằng một số ngôn ngữ khác nhau ngoài tiếng Anh.

Sở Thuế Vụ cũng muốn nhắc nhở người đóng thuế về những thay đổi quan trọng khác có thể ảnh hưởng đến việc khai thuế của họ trong năm nay.

Hãy nhớ bao gồm cả các khoản phân phối chương trình hưu trí

Một số người đóng thuế thấy rằng cần phải nhận các khoản phân phối sớm liên quan đến đại dịch virus corona từ các chương trình 401(k) và IRA truyền thống vào năm 2020. Theo Đạo Luật CARES, các khoản phân phối đó – lên đến $100,000 – không phải chịu thuế bổ sung 10% mà thường áp dụng cho các khoản phân phối được thực hiện trước khi một cá nhân đạt 59 tuổi rưỡi. Ngoài ra, khoản phân phối liên quan đến đại dịch virus corona (tiếng Anh) có thể được bao gồm trong lợi tức theo từng phần bằng nhau trong khoảng thời gian ba năm, và mọi người có ba năm để hoàn trả khoản phân phối liên quan đến virus corona cho một chương trình hưu trí hoặc IRA, và hoàn tác các hậu quả về thuế của khoản phân phối đó.

Người đóng thuế cũng nên nhớ rằng họ có thể đóng góp cho IRA truyền thống cho đến ngày 4/15/2021 và vẫn khấu trừ số tiền đó trên tờ khai thuế năm 2020, nếu đủ điều kiện.

Tính năng mới cho năm 2020: những người không liệt kê các khoản có thể khấu trừ $300 cho các khoản đóng góp thiện nguyện bằng tiền mặt

Trước đây, các khoản đóng góp thiện nguyện chỉ có thể được khấu trừ nếu người đóng thuế liệt kê thành từng khoản khấu trừ của họ.

Tuy nhiên, với đạo luật CARES, những người đóng thuế không liệt kê các khoản khấu trừ có thể nhận khoản khấu trừ thiện nguyện lên tới $300 cho các khoản đóng góp tiền mặt được thực hiện vào năm 2020 cho các tổ chức đủ điều kiện. Đối với mục đích của khoản khấu trừ này, các tổ chức đủ điều kiện là những tổ chức có mục đích tôn giáo, từ thiện, giáo dục, khoa học hoặc văn học.

Hơn bao giờ hết, khai thuế điện tử là phương thức tốt nhất

Hơn bao giờ hết, cách an toàn và tốt nhất để khai thuế đầy đủ và chính xác cũng như để được hoàn thuế là khai thuế điện tử và sử dụng phương thức tiền gửi trực tiếp. Người đóng thuế có thể truy cập IRS.gov/filing để biết thêm chi tiết về Khai Thuế Miễn Phí Của IRS, Các Mẫu Đơn Khai Thuế Tự Điền Miễn Phí (tiếng Anh)các địa điểm hỗ trợ khai thuế miễn phí (tiếng Anh). Khai thuế điện tử cũng có thể được thực hiện thông qua một chuyên gia thuế đáng tin cậy. Khai Thuế Miễn Phí là một lựa chọn tuyệt vời cho những người chỉ khai thuế để yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi, vì họ không nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế hoặc không nhận được toàn bộ số tiền.

Cách nhanh nhất để nhận được tiền hoàn thuế là khai thuế điện tử và sử dụng phương thức tiền gửi trực tiếp. Hầu hết các khoản hoàn thuế được phát hành trong vòng chưa đầy 21 ngày, nhưng một số khoản hoàn thuế có thể mất nhiều thời gian hơn vì nhiều lý do. Người đóng thuế có thể theo dõi khoản hoàn thuế của mình bằng cách sử dụng Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? trên IRS.gov hoặc bằng cách tải xuống ứng dụng di động IRS2Go, nơi họ sẽ xem được ngày hoàn thuế được cá nhân hóa ngay sau 24 giờ sau khi tờ khai thuế được gửi theo phương thức điện tử.

Hầu hết những người khai sớm Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng/Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung nên xem bản cập nhật của ứng dụng Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? trước ngày 2/22. Sở Thuế Vụ không thể trả lời các câu hỏi về tình trạng hoàn tiền thuế trừ khi là đã qua 21 ngày kể từ khi tờ khai thuế được nộp bằng phương thức điện tử.

Trợ giúp về thuế của Sở Thuế Vụ có sẵn 24 giờ mỗi ngày trên IRS.gov, nơi mọi người có thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi về thuế và giải quyết các vấn đề thuế trực tuyến trong khi ngồi an toàn ngay tại nhà. Trang Hãy Để Chúng Tôi Giúp Quý Vị giúp trả lời hầu hết các câu hỏi về thuế và các đường dẫn Hướng Dẫn Dịch Vụ IRS (tiếng Anh)PDF đến các dịch vụ IRS quan trọng khác.