Ngày Nhận Thức Về EITC: Khoản tín thuế quan trọng cung cấp một khoản tiền hoàn thuế đáng kể cho hàng triệu người dân

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

YouTube Video của IRS:

 • EITC của IRS năm 2021  tiếng Anh
 • Tín Thuế Dành Cho Người Có Mức Thu Nhập Thấp – Làm Cho Đúng

IR-2021-25, Ngày 1/29/2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ và các đối tác trên toàn quốc nhắc nhở người đóng thuế về Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng ngay hôm nay vào "Ngày Nhận Thức Về EITC" năm 2021. Sở Thuế Vụ và các đối tác trên toàn quốc kêu gọi mọi người kiểm tra xem họ có đủ điều kiện nhận khoản tín thuế quan trọng này hay không.

"Năm nay đánh dấu Ngày Nhận thức EITC hàng năm lần thứ 15", Ủy viên Sở Thuế Vụ Chuck Rettig cho biết. "Trong hơn 45 năm, khoản tín thuế này đã giúp đỡ những người dân Mỹ chăm chỉ và gia đình của họ. Chúng tôi muốn cảm ơn các đối tác của chúng tôi trên khắp đất nước, những người đã giúp chúng tôi tiếp cận với những người có lợi tức thấp và trung bình có thể đủ điều kiện và thậm chí còn không biết về điều đó".

Sở Thuế Vụ trước đó đã thông báo rằng họ sẽ bắt đầu chấp nhận các bản khai thuế năm 2020 vào ngày 2/12. Trong khi đó, mọi người có thể nộp thuế theo phương thức điện tử bằng công cụ Khai Thuế Miễn Phí Của IRS hoặc phần mềm có thương hiệu khác. Sau khi mùa khai thuế chính thức bắt đầu, các tờ khai gửi điện tử sẽ được xử lý. Sở Thuế Vụ nhắc nhở người đóng thuế rằng cách nhanh nhất để được hoàn thuế là khai thuế điện tử và chọn phương thức tiền gửi trực tiếp để được hoàn thuế.

Quy tắc nhìn lại mới

Theo Đạo Luật Giảm Nhẹ Gánh Nặng Về Thuế liên quan đến COVID năm 2020, người đóng thuế có thể sử dụng lợi tức do lao động năm 2019 của họ để tính EITC năm 2020 nếu lợi tức do lao động năm 2019 của họ nhiều hơn lợi tức do lao động năm 2020. Để đủ điều kiện tham gia EITC, mọi người phải có lợi tức, vì vậy tùy chọn này có thể giúp những người lao động kiếm được ít hơn vào năm 2020, hoặc nhận lợi tức thất nghiệp thay vì lương thông thường, nhận được khoản tín dụng thuế lớn hơn và tiền hoàn thuế lớn hơn trong năm tới.

Ngoài ra, bất kỳ Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế (tiếng Anh) nào nhận được đều không bị đánh thuế hoặc được tính là lợi tức cho các mục đích yêu cầu EITC. Những cá nhân đủ điều kiện không nhận đủ số tiền của cả hai Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế có thể yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi trên tờ khai thuế năm 2020 của họ. Xem IRS.gov/rrc để biết thêm thông tin.

Khoản tăng tiền hoàn thuế cần kíp

EITC là khoản tín thuế lợi tức liên bang có thể hoàn lại lớn nhất của chính phủ liên bang dành cho người lao động có lợi tức thấp đến trung bình. Đối với những người hội đủ điều kiện, và nếu khoản tín thuế lớn hơn số thuế họ nợ, họ sẽ được hoàn lại phần chênh lệch. Trong khi phần lớn những người đủ điều kiện đều yêu cầu EITC hàng năm, Sở Thuế Vụ ước tính rằng một trong năm người đóng thuế đủ điều kiện không yêu cầu khoản tín thuế này.

Người đóng thuế kiếm được từ $56,844 trở xuống có thể xem họ có đủ điều kiện hay không bằng cách sử dụng công cụ Trợ Tá EITC tại IRS.gov/eitc. Trợ Tá EITC có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, giúp người dùng xác định xem họ có đủ điều kiện, có một đứa con đủ điều kiện hoặc nhiều trẻ đủ điều kiện hay không và ước tính số tiền EITC họ có thể nhận được. Nếu một cá nhân không đủ điều kiện cho EITC, Trợ Tá sẽ giải thích lý do.

Trên toàn quốc vào năm 2020, hơn 25 triệu người đóng thuế đã nhận được hơn $62 tỷ tiền EITC. Số tiền EITC trung bình nhận được là $2,461 cho mỗi lần hoàn lại. EITC trị giá tới $6,660 cho một gia đình có ba con trở lên hoặc lên đến $538 cho những người đóng thuế không có con đủ điều kiện.

Tiền hoàn thuế

Theo luật, Sở Thuế Vụ không thể hoàn lại tiền trước giữa tháng Hai đối với các tờ khai thuế yêu cầu EITC hoặc Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung (ACTC). Sở Thuế Vụ phải tạm thời giữ toàn bộ khoản hoàn trả − ngay cả phần không liên quan đến EITC hoặc ACTC và Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi nếu có. Điều này giúp bảo đảm người đóng thuế nhận được khoản hoàn thuế xứng đáng và cho Sở có thêm thời gian để phát hiện và ngăn chặn các sai sót và gian lận.

Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? trên IRS.gov và ứng dụng IRS2Go sẽ được cập nhật ngày chuyển tiền dự kiến cho hầu hết những người khai thuế sớm yêu cầu khoản hoàn thuế EITC/ACTC trước ngày 2/22. Vì vậy, người khai thuế yêu cầu EITC/ACTC sẽ không thấy cập nhật về trạng thái hoàn tiền của họ trong vài ngày sau ngày 2/15. Sở Thuế Vụ hy vọng hầu hết các khoản tiền hoàn thuế liên quan đến EITC hoặc ACTC sẽ có sẵn trong trương mục ngân hàng của người đóng thuế hoặc trên thẻ ghi nợ vào tuần đầu tiên của tháng Ba, nếu họ chọn phương thức tiền gửi trực tiếp và không có vấn đề gì khác với tờ khai thuế của họ.

Những người lao động có thể yêu cầu EITC

Những người lao động có nguy cơ bỏ qua khoản tín thuế quan trọng này có thể bao gồm những người đóng thuế mà:

 • Không có con
 • Sống trong các gia đình phi truyền thống, chẳng hạn như ông bà nuôi nấng cháu
 • Lợi tức của họ bị giảm hoặc tình trạng hôn nhân hoặc làm cha mẹ của họ đã thay đổi
 • Với kỹ năng tiếng Anh hạn chế
 • Là thành viên lực lượng vũ trang
 • Sống ở nông thôn
 • Là người Mỹ bản địa
 • Là người khuyết tật hoặc người chăm sóc cho người phụ thuộc bị khuyết tật
 • Các sự kiện hoặc thay đổi trong cuộc sống có thể khiến mọi người đủ điều kiện nhận một số lợi ích về thuế như EITC. Sở Thuế Vụ kêu gọi mọi người sử dụng Trợ Tá EITC để kiểm tra tính đủ điều kiện của họ đối với khoản tín thuế có giá trị này.

Cách yêu cầu EITC

Để nhận được EITC, người lao động phải khai thuế và yêu cầu khoản tín thuế. Những người đóng thuế đủ điều kiện được khuyến khích yêu cầu khoản tín thuế ngay cả khi lợi tức của họ thấp hơn mức lợi tức được yêu cầu khai thuế. Trợ giúp khai thuế miễn phí có sẵn trực tuyến và thông qua các tổ chức thiện nguyện.

Những người đủ điều kiện cho EITC có các tùy chọn sau:

 • Khai Thuế Miễn Phí trên IRS.gov. Phần mềm thuế có thương hiệu miễn phí có sẵn hướng dẫn người đóng thuế thông qua định dạng câu hỏi và trả lời để giúp chuẩn bị tờ khai thuế và yêu cầu các khoản tín thuế và khoản khấu trừ, nếu họ đủ điều kiện. Khai Thuế Miễn Phí cũng cung cấp các phiên bản trực tuyến của các mẫu đơn giấy của Sở Thuế Vụ, một tùy chọn được gọi là Các Mẫu Đơn Khai Thuế Tự Điền Miễn Phí (tiếng Anh), phù hợp nhất cho người đóng thuế có khả năng tự chuẩn bị khai thuế.
 • Các địa điểm khai thuế miễn phí (tiếng Anh) . Người lao động đủ điều kiện EITC có thể yêu cầu khai thuế miễn phí tại hàng nghìn địa điểm Trợ Giúp Khai Thuế Lợi Tức Tự Nguyện (VITA) và Chương Trình Cố Vấn Thuế cho Lão Niên (TCE). Để tìm địa điểm gần nhất, hãy sử dụng công cụ tìm kiếm (tiếng Anh) trên IRS.gov, ứng dụng IRS2go trên điện thoại thông minh hoặc gọi số miễn phí 800-906-9887. Họ phải chắc chắn mang theo tất cả các tài liệu và thông tin được yêu cầu.
 • Tìm một chuyên gia thuế đáng tin cậy. Sở Thuế Vụ cũng nhắc nhở người đóng thuế rằng một chuyên gia thuế đáng tin cậy có thể chuẩn bị tờ khai thuế của họ và cung cấp thông tin và lời khuyên hữu ích. Lời khuyên chọn chuyên gia thuế và thông tin chi tiết về các nhóm chuyên gia thuế quốc gia (tiếng Anh) có trên IRS.gov. Người nhận EITC nên cẩn thận để không bị lừa bởi một người khai thuế vô đạo đức.

Sở Thuế Vụ nhắc nhở những người đóng thuế để bảo đảm rằng họ có số An Sinh Xã Hội (SSN) hợp lệ cho chính họ, người phối ngẫu của họ, nếu khai thuế chung và cho mỗi đứa trẻ đủ điều kiện để yêu cầu EITC. Các SSN phải được cấp trước ngày đến hạn nộp tờ khai thuế, bao gồm cả thời gian gia hạn. Có những quy định đặc biệt cho những người trong quân đội (tiếng Anh) hoặc những người ở nước ngoài.

Tránh sai sót

Người đóng thuế phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của tờ khai thuế ngay cả khi người khác chuẩn bị cho họ. Vì các quy tắc yêu cầu EITC có thể phức tạp, Sở Thuế Vụ kêu gọi người đóng thuế hiểu tất cả các quy tắc đó. Mọi người có thể tìm trợ giúp để bảo đảm rằng họ đủ điều kiện bằng cách truy cập trang web khai thuế miễn phí, hoặc sử dụng phần mềm Khai Miễn Phí hoặc bằng cách sử dụng một chuyên gia thuế trả phí.

Cẩn thận với những trò gian lận

Hãy chắc chắn chọn một chuyên viên khai thuế một cách khôn ngoan. Hãy cẩn thận với những trò gian lận yêu cầu tăng tiền hoàn thuế EITC. Những trò gian lận tạo ra những đứa trẻ đủ điều kiện hư cấu hoặc thổi phồng mức lợi tức để có được EITC tối đa có thể khiến người đóng thuế bị phạt.

Truy cập IRS trực tuyến

IRS.gov là điểm dừng chân đầu tiên có giá trị để giúp người đóng thuế làm đúng trong mùa khai thuế này. Thông tin về các khoản tín thuế khác, chẳng hạn như Tín Thuế Trẻ Em (tiếng Anh), cũng có sẵn.

Những mục liên quan