Người khai thuế gia hạn: Trợ giúp thuế chỉ là một cú nhấp chuột trên IRS.gov

Mẹo Thuế Mùa COVID 2022-64, ngày 26 tháng 4, 2022

Người đóng thuế có gia hạn có thể khai thuế khi họ đã sẵn sàng nhưng hầu hết phải khai thuế trước ngày 17 tháng 10, 2022. Các ngoại lệ về thời hạn đặc biệt có thể áp dụng cho một số nạn nhân thiên tai (tiếng Anh), một số thành viên phục vụ quân độinhân viên hỗ trợ đủ điều kiện trong các khu chiến sự (tiếng Anh).

Khi các cá nhân được gia hạn sẵn sàng khai thuế thì IRS.gov có nhiều công cụ và nguồn trợ giúp để hỗ trợ việc khai thuế dễ dàng hơn. Dưới đây là một vài trong số đó:

Khai thuế điện tử miễn phí

Người đóng thuế khai và nộp tờ khai thuế điện tử trực tuyến sẽ có ít sai sót hơn trên tờ khai thuế của họ. Các tùy chọn khai thuế điện tử như Free File của IRS hoặc phần mềm thuế thương mại thực hiện việc tính toán, gắn cờ các lỗi thường gặp và yêu cầu thông tin còn thiếu. Những người đóng thuế có thu nhập trên $73.000 và những người cảm thấy thoải mái khi hoàn thành tờ khai thuế của mình có thể chọn sử dụng Các Mẫu Đơn Tự Điền của Free File (tiếng Anh) của IRS.

Cộng đồng quân sự cũng có thể khai thuế bằng MilTax (tiếng Anh), một nguồn trợ giúp thuế miễn phí được cung cấp thông qua Bộ Quốc Phòng. Người đóng thuế đủ điều kiện (tiếng Anh) có thể sử dụng MilTax để khai tờ khai thuế liên bang và tối đa ba tờ khai thuế tiểu bang theo phương thức điện tử miễn phí.

Công Cụ Trợ Lý Thuế Tương Tác

Công cụ trực tuyến (tiếng Anh) này cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi về luật thuế.

Danh Mục Người Khai Thuế

Đối với những người đóng thuế muốn được trợ giúp về thuế, danh mục chỉ dẫn trực tuyến (tiếng Anh) này có thể giúp họ tìm một chuyên gia thuế trong khu vực của họ.

Đối chiếu khoản ứng trước tín thuế trẻ em hoặc yêu cầu khoản tín thuế trợ cấp phục hồi

Những người cần đối chiếu các khoản ứng trước tín thuế trẻ em (tiếng Anh) hoặc yêu cầu tín thuế trợ cấp phục hồi sẽ cần thông tin bổ sung về các khoản thanh toán năm 2021 để khai thuế chính xác và tránh sự chậm trễ trong quá trình xử lý.

Những cá nhân này phải có tổng số tiền các khoản ứng trước tín thuế trẻ em để nhận phần còn lại của khoản tín thuế trẻ em của mình và có số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba để yêu cầu một khoản tín thuế trợ cấp phục hồi. Người đóng thuế nên kiểm tra tài khoản trực tuyến của mình hoặc xem lại Thư 6419, Tổng Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 và Thư 6475, Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Năm 2021 của Quý Vị, để biết tổng số tiền thanh toán của họ. Điều này sẽ giúp họ khai thuế chính xác. Vợ/chồng đã kết hôn nhận các khoản thanh toán chung sẽ cần đăng nhập vào tài khoản trực tuyến hoặc xem lại thư của riêng mình để biết phần của họ trong tổng số tiền thanh toán. Nếu nộp tờ khai thuế năm 2021 với tư cách đã kết hôn khai thuế chung, họ nên cộng các khoản thanh toán lại với nhau để đưa ra tổng số tiền.

Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu?

Người đóng thuế có thể kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế của họ trong vòng 24 giờ sau khi IRS nhận được tờ khai thuế đã nộp bằng phương thức điện tử của họ. Sau khi IRS chấp thuận khoản tiền hoàn thuế, Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? sẽ cung cấp cho người đóng thuế ngày có thể nhận được khoản này. IRS cập nhật công cụ này mỗi ngày một lần, thường là qua đêm, vì vậy không cần phải kiểm tra tình trạng này thường xuyên hơn. Nhân viên cơ quan này chỉ có thể nghiên cứu tình trạng tiền hoàn thuế của người đóng thuế 21 ngày sau khi người đóng thuế khai thuế điện tử hoặc nếu Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? hướng dẫn người đóng thuế gọi cho IRS.

IRS cấp hầu hết các khoản tiền hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày cho những người đóng thuế nộp hồ sơ thuế điện tử và chọn ký gửi trực tiếp. Tuy nhiên, một số tờ khai thuế có lỗi hoặc cần xét duyệt thêm và có thể mất nhiều thời gian hơn để xử lý.

Những điều có thể trì hoãn việc hoàn thuế: