Chuẩn Bị Sẵn Sàng Để Khai Thuế: Hãy sẵn sàng để nộp tờ khai thuế lợi tức liên

IR-2020-256, Ngày 11/17/2020

WASHINGTON – Sở Thuế Vụ hiện đã khuyến khích người đóng thuế thực hiện các hành động cần thiết vào mùa thu này để giúp họ khai thuế liên bang kịp thời và chính xác vào năm 2021, bao gồm các bước đặc biệt liên quan đến Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế (EIP).

Đây là lời nhắc đầu tiên trong một loạt lời nhắc để giúp người đóng thuế sẵn sàng cho mùa khai thuế sắp tới. Một trang đặc biệt, được cập nhật và có trên IRS.gov, phác thảo các bước mà người đóng thuế có thể làm ngay bây giờ để chuẩn bị cho mùa khai thuế năm 2021 sắp tới.

Các bước người đóng thuế có thể thực hiện ngay bây giờ để giúp việc khai thuế dễ dàng hơn vào năm 2021

Người đóng thuế cần thu thập Mẫu Đơn W-2, Bản Khai Thuế Và Tiền Lương (Tiếng Anh), Mẫu Đơn 1099-MISC, Lợi Tức Khác (Tiếng Anh) và các tài liệu lợi tức khác để giúp xác định xem họ có đủ điều kiện để được khấu trừ hoặc nhận tín thuế hay không. Họ cũng sẽ cần có Thông Báo 1444, Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Của Quý Vị để tính toán bất kỳ khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi nào mà họ có thể đủ điều kiện nhận trên tờ khai thuế lợi tức liên bang năm 2020 của họ.

Hầu hết các khoản lợi tức đều phải chịu thuế, bao gồm trợ cấp thất nghiệp, tiền lãi hoàn lại và lợi tức từ nền kinh tế chia sẻtiền ảo (Tiếng Anh).

Người đóng thuế có Số Nhận Diện Cá Nhân Đóng Thuế (ITIN) phải bảo đảm số này chưa hết hạn trước khi họ nộp tờ khai thuế liên bang năm 2020. Nếu số đã hết hạn, Sở Thuế Vụ khuyến nghị người đóng thuế nên gửi Mẫu Đơn W-7, Đơn Xin Số Nhận Diện Cá Nhân Đóng Thuế Của Sở Thuế Vụ, ngay bây giờ để gia hạn số ITIN của quý vị. Người đóng thuế không gia hạn số ITIN trước khi nộp tờ khai thuế vào năm tới có thể bị chậm hoàn thuế và có thể không đủ điều kiện nhận một số khoản tín thuế nhất định.

Người đóng thuế có thể sử dụng Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế để giúp xác định đúng số tiền thuế phải khấu lưu từ tiền lương của mình. Nếu họ cần điều chỉnh khấu lưu của mình cho thời gian còn lại trong năm sắp hết, họ cần gửi Mẫu Đơn W-4, Chứng Thư Khấu Lưu Thuế Của Nhân Viên mới, cho chủ sử dụng lao động của họ càng sớm càng tốt.

Những người đóng thuế đã nhận lợi tức ngoài lương như lợi tức từ việc tự kinh doanh, lợi tức từ đầu tư, trợ cấp An Sinh Xã Hội chịu thuế và trong một số trường hợp, lợi tức từ lương hưu và niên kim, có thể phải nộp thuế ước tính. Quý vị có thể tìm thấy các tùy chọn chi trả tại IRS.gov/payments.

Thông tin mới cho năm 2021: Những người không nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế (EIP) có thể kê khai khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi

Người đóng thuế có thể kê khai Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi nếu họ đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện (Tiếng Anh) vào năm 2020 và:

  • Họ đã không nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế trong năm nay, hoặc
  • Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của họ ít hơn $1,200 ($2,400 nếu đã kết hôn và khai thuế chung cho năm 2019 hoặc 2018) cộng với $500 cho mỗi đứa con đáp ứng đủ điều kiện.
  • Để biết thêm thông tin về Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế, người đóng thuế có thể truy cập Trung Tâm Thông Tin Thanh Toán Tác Động Kinh Tế (Tiếng Anh).

Tiền lời nhận được từ khoản hoàn thuế liên bang? Hãy nhớ những khoản này phải chịu thuế; hãy bao gồm chúng khi nộp hồ sơ

Người đóng thuế mà đã nhận được một khoản tiền hoàn thuế liên bang vào năm 2020 có thể đã được trả lãi. Sở Thuế Vụ đã gửi các khoản chi trả lãi suất cho những người đóng thuế cá nhân đã kịp thời nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2019 và nhận được tiền hoàn lại. Hầu hết các khoản chi trả lãi suất được nhận tách biệt với tiền hoàn thuế. Các khoản chi trả tiền lãi phải chịu thuế và phải được báo cáo trên tờ khai thuế lợi tức liên bang năm 2020 của quý vị. Vào tháng 1/2021, Sở Thuế Vụ sẽ gửi Mẫu Đơn 1099-INT, Lợi Tức Từ Lãi Suất (Tiếng Anh) cho bất kỳ ai nhận được tổng số tiền lãi ít nhất là $10.

Mặc dù Sở Thuế Vụ cấp hầu hết các khoản tiền hoàn lại trong vòng chưa đầy 21 ngày, nhưng Sở Thuế Vụ cảnh báo người đóng thuế không nên phụ thuộc vào việc nhận khoản tiền hoàn thuế liên bang vào một ngày nhất định nào đó, đặc biệt khi thực hiện các giao dịch mua bán lớn hoặc chi trả hóa đơn. Một số khoản tiền hoàn lại có thể cần xem xét thêm và có thể mất nhiều thời gian hơn.

Tiền hoàn lại liên quan đến Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng (EITC)/Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung (ACTC) sẽ có sẵn vào tuần đầu tiên của tháng 3

Theo luật, Sở Thuế Vụ không thể cấp khoản tiền hoàn lại cho những người kê khai nhận được Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng (EITC) hoặc Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung (ACTC) trước thời điểm giữa tháng Hai. Luật pháp yêu cầu Sở Thuế Vụ giữ toàn bộ tiền hoàn lại – ngay cả phần không liên quan đến Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng (EITC) hoặc Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung (ACTC). Sở Thuế Vụ hy vọng hầu hết các khoản tiền hoàn lại liên quan đến Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng (EITC)/Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung (ACTC) sẽ có sẵn trong trương mục ngân hàng của người đóng thuế hoặc trên thẻ ghi nợ (thẻ khấu trừ tiền) vào tuần đầu tiên của tháng 3, nếu họ chọn chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng và không có vấn đề gì khác với tờ khai thuế của họ. Người đóng thuế nên sử dụng Tiền Hoàn Lại Của Tôi Ở Đâu? để biết ngày hoàn tiền cụ thể cho cá nhân họ.

Với việc tiếp tục giãn cách xã hội, người đóng thuế có thể ở nhà và giữ an toàn với các công cụ trực tuyến của Sở Thuế Vụ

Người đóng thuế có thể tìm thấy các công cụ và tài nguyên trực tuyến để giúp lấy thông tin họ cần. Các công cụ IRS.gov này rất dễ sử dụng và sẵn sàng 24 giờ một ngày. Hàng triệu người sử dụng chúng để tìm thông tin về trương mục của họ, nhận câu trả lời cho các câu hỏi về thuế, cách khai và nộp thuế.

Hầu hết mọi người đều có thể khai thuế điện tử miễn phí. Chương Trình Khai Thuế Miễn Phí Của Sở Thuế Vụ, chỉ có sẵn thông qua IRS.gov hoặc ứng dụng IRS2Go, cung cấp các gói phần mềm khai thuế có thương hiệu miễn phí. Phần mềm này thực hiện tất cả các công việc bao gồm tìm các khoản khấu trừ, tín thuế và miễn thuế cho quý vị. Phần mềm này miễn phí cho những người kiếm được từ $72,000 trở xuống vào năm 2020. Một số gói Khai Thuế Miễn Phí cũng cung cấp dịch vụ khai thuế tiểu bang miễn phí.

Nếu quý vị có thể tự điền mẫu đơn khai thuế điện tử, thì quý vị có thể sử dụng Các Mẫu Đơn Khai Thuế Tự Điền Miễn Phí, bất kể lợi tức của quý vị là bao nhiêu, để nộp tờ khai thuế gửi qua đường bưu điện hoặc trực tuyến.

Người đóng thuế có một số lựa chọn để tìm chuyên viên khai thuế. Một nguồn trợ giúp là công cụ Chọn Một Chuyên Gia Thuế, trong đó cung cấp nhiều thông tin để lựa chọn một chuyên gia thuế.

Danh Mục Chỉ Dẫn Về Chuyên Viên Khai Thuế Liên Bang Có Chứng Chỉ Và Trình Độ Chuyên Môn Chọn Lọc (Tiếng Anh) có thể giúp người đóng thuế tìm được các chuyên viên khai thuế trong khu vực của họ, những người hiện có chứng chỉ chuyên môn được Sở Thuế Vụ công nhận hoặc có Chứng Chỉ Hoàn Thành Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm.

Người đóng thuế có thể sử dụng Trợ Tá Thuế Tương Tác (ITA) (Tiếng Anh) bắt đầu từ tháng 1 năm 2021 để nhận câu trả lời cho một số câu hỏi về luật thuế. Trợ Tá Thuế Tương Tác (ITA) có thể giúp xác định xem một loại lợi tức nào đó có phải chịu thuế hay không, liệu rằng ai đó có đủ điều kiện để yêu cầu các khoản tín dụng nhất định hay không, hoặc liệu rằng họ có thể khấu trừ các chi phí trên tờ khai thuế của mình hay không.

Người đóng thuế có thể kiểm tra trạng thái hoàn tiền của mình bằng cách sử dụng Tiền Hoàn Lại Của Tôi Ở Đâu? Trạng thái hoàn tiền có thể xem trong vòng 24 giờ sau khi Sở Thuế Vụ nhận được tờ khai thuế điện tử đã nộp của họ hoặc tối đa bốn tuần nếu họ gửi tờ khai thuế qua đường bưu điện. Công cụ Tiền Hoàn Lại Của Tôi Ở Đâu? cập nhật 24 giờ một lần, thường là qua đêm, vì vậy người đóng thuế chỉ cần kiểm tra mỗi ngày một lần.

Cách tốt nhất và nhanh nhất để người đóng thuế được hoàn thuế là chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng (Tiếng Anh) vào trương mục tài chính của họ. Người đóng thuế không có trương mục tài chính có thể truy cập trang web của Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ký Gửi Liên Bang (FDIC) (Tiếng Anh) để biết thông tin giúp mở trương mục trực tuyến.

Người đóng thuế được mời tham gia các chương trình Trợ Giúp Khai Thuế Lợi Tức Tự Nguyện và Cố Vấn Thuế Cho Lão Niên (VITA/TCE). Thiện nguyện viên của các chương trình VITA/TCE được đào tạo để cung cấp dịch vụ khai thuế miễn phí cho những người đóng thuế đủ điều kiện. Không có thời điểm nào tốt hơn lúc này để sẵn sàng giúp mọi người nộp hồ sơ và Sở Thuế Vụ đang triển khai những cách mới để làm cho hoạt động thiện nguyện trở nên dễ dàng hơn. Truy cập IRS.gov/volunteers (Tiếng Anh) để tìm hiểu thêm