Chuẩn bị sẵn sàng để khai thuế: Những điểm mới và những điều cần cân nhắc khi khai thuế vào năm 2022

IR-2021-243, ngày 7 tháng 12 năm 2021

WASHINGTON — Hôm nay Sở Thuế Vụ đã khuyến khích người đóng thuế thực hiện những hành động quan trọng trong tháng này để giúp họ khai thuế liên bang trong năm 2022, bao gồm những bước đặc biệt liên quan đến Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế và Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em.

Đây là lời nhắc thứ hai trong một loạt lời nhắc nhở nhằm giúp người đóng thuế sẵn sàng cho mùa khai thuế sắp tới. Một trang đặc biệt đã được cập nhật và có trên IRS.gov tóm lược những bước có thể được thực hiện ngay bây giờ để giúp việc khai thuế dễ dàng hơn trong năm 2022.

Dưới đây là một số mục chính mà người đóng thuế cần xem xét trước khi khai thuế vào năm tới.

Kiểm tra Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em

Các gia đình đã nhận các khoản trả trước sẽ cần phải so sánh Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em mà họ đã nhận được trong năm 2021 với khoản Tín Thuế Trẻ Em mà họ có thể yêu cầu một cách hợp lý trên tờ khai thuế năm 2021.

Những người đóng thuế nhận được ít hơn số tiền mà họ đủ điều kiện nhận sẽ yêu cầu một khoản tín thuế cho số tiền còn lại của Khoản Tín Thuế Trẻ Em trên tờ khai thuế năm 2021 của mình. Những người đóng thuế đã nhận nhiều hơn số tiền mà họ đủ điều kiện nhận có thể cần phải hoàn trả một phần hoặc toàn bộ khoản chi trả nhận thừa khi họ khai thuế.

Vào tháng 1 năm 2022, IRS sẽ gửi Thư 6419 về tổng số tiền của Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em mà người đóng thuế đã nhận được trong năm 2021. Mọi người nên giữ thư này hay bất kỳ thư của IRS nào khác về Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em cùng với hồ sơ thuế của mình.

Xem Đối Chiếu Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em Trên Tờ Khai Thuế Năm 2021 Của Quý Vị để biết thêm thông tin.

Những gia đình dù đủ điều kiện nhưng không nhận được các khoản trả trước hàng tháng trong năm 2021 vẫn có thể nhận được khoản chi trả nhận một lần bằng cách yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em khi họ nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2021 vào năm tới. Điều này bao gồm những gia đình mà thường không cần nộp tờ khai thuế.

Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế và yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi

Những cá nhân không đủ điều kiện nhận Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế (tiếng Anh) thứ ba hoặc không nhận được đầy đủ khoản tiền có thể đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi dựa trên thông tin thuế năm 2021 của họ. Họ sẽ cần phải nộp tờ khai thuế năm 2021 để yêu cầu khoản tín thuế ngay cả khi họ không thường xuyên khai thuế.

Cá nhân đóng thuế cũng sẽ cần giữ lại thông tin về Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba và bất kỳ Khoản Chi Trả Cộng Thêm nào để tính đúng số tiền Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021 của mình khi nộp tờ khai thuế. Việc đảm bảo tính đúng số tiền chi trả sẽ giúp họ tránh được sự chậm trễ trong quá trình xử lý mà có thể làm họ chậm nhận được tiền hoàn thuế.

Vào đầu năm 2022, IRS sẽ gửi Thư 6475 ghi lại tổng số tiền thuộc Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba cũng như mọi Khoản Chi Trả Cộng Thêm đã nhận được. Mọi người nên giữ thư này hay bất kỳ thư của IRS nào khác về những khoản chi trả kích thích kinh tế cùng với hồ sơ thuế của mình. Cá nhân đóng thuế cũng có thể đăng nhập vào Tài Khoản Trực Tuyến tại IRS.gov để truy cập khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của mình một cách an toàn.

Xem IRS.gov/rrc để biết thêm thông tin.

Những thay đổi về khoản khấu trừ thiện nguyện

Những người đóng thuế không liệt kê các khoản khấu trừ có thể đủ điều kiện nhận khoản khấu trừ thiện nguyện lên đến $600 nếu đã kết hôn, khai thuế chung, và $300 cho tất cả những người đóng thuế khác đối với những khoản đóng góp bằng tiền mặt được thực hiện vào năm 2021 cho tổ chức đủ điều kiện (tiếng Anh). Để biết thêm thông tin, hãy đọc Ấn Phẩm 526, Đóng Góp Thiện Nguyện (tiếng Anh).

Gửi tiền vào ngân hàng để sẵn sàng ký gửi trực tiếp

Ký gửi trực tiếp giúp người đóng thuế tiếp cận khoản tiền hoàn thuế của họ nhanh hơn so với chi phiếu giấy. Những cá nhân không có tài khoản ngân hàng có thể tìm hiểu cách mở tài khoản tại Ngân hàng được FDIC bảo hiểm (tiếng Anh) hoặc thông qua Công Cụ Định Vị Liên Minh Tín Dụng (tiếng Anh) Quốc Gia. Các cựu chiến binh nên tìm hiểu Chương Trình Ngân Hàng Phúc Lợi Dành Cho Cựu Chiến Binh (tiếng Anh) để tiếp cận các dịch vụ tài chính tại những ngân hàng tham gia vào hệ thống.

Liên kết đến các công cụ trực tuyến, ấn phẩm và tài nguyên hữu ích khác có sẵn tại IRS.gov/getready.