Hơn 2,2 triệu Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế bổ sung được giải ngân theo Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ

IR-2021-157, ngày 21 tháng 7 năm 2021

WASHINGTON – Hôm nay, Sở Thuế vụ (IRS), Bộ Tài chính và Cục Dịch vụ Tài chính Hoa Kỳ thông báo rằng họ đã giải ngân hơn 2,2 triệu Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế bổ sung theo Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Nước Mỹ.

Thông báo hôm nay về nỗ lực nâng tổng số tiền đã giải ngân trong vòng sáu tuần gần đây nhất cho đến nay theo Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ lên hơn 171 triệu khoản thanh toán. Chúng đại diện cho tổng giá trị hơn 400 tỷ USD kể từ khi các khoản thanh toán này bắt đầu được triển khai cho người Mỹ theo từng đợt vào ngày 12 tháng 3.

Dưới đây là thông tin bổ sung về các khoản thanh toán trong sáu tuần qua, bao gồm những khoản thanh toán có ngày thanh toán chính thức đến hết ngày 21 tháng 7:

  • Tổng cộng, đợt này bao gồm khoảng 2,2 triệu khoản thanh toán với giá trị hơn 4 tỷ USD.
  • Khoảng 1,3 triệu khoản thanh toán, với giá trị khoảng 2,6 tỷ USD, đã được trao cho những cá nhân đủ điều kiện mà IRS trước đây không có thông tin để trả Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế nhưng gần đây đã nộp tờ khai thuế. 
  • Đợt này cũng bao gồm các khoản thanh toán bổ sung liên tục để trả thêm cho những người đã nhận các khoản thanh toán đầu năm nay dựa trên tờ khai thuế năm 2019 của họ, nhưng đủ điều kiện nhận khoản thanh toán mới hoặc nhiều hơn dựa trên tờ khai thuế năm 2020 đã xử lý gần đây của họ. Trong sáu tuần qua, đã có hơn 900.000 khoản thanh toán "cộng thêm" này, với giá trị hơn 1,6 tỷ USD. Tổng cộng, IRS đã thực hiện hơn 9 triệu khoản thanh toán bổ sung này, trị giá khoảng 18,5 tỷ USD trong năm nay.

IRS sẽ tiếp tục giải ngân các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế hàng tuần. Các khoản thanh toán đang thực hiện sẽ được gửi đến những cá nhân đủ điều kiện mà IRS trước đây không có thông tin để trả khoản thanh toán nhưng gần đây đã nộp tờ khai thuế, cũng như những người đủ điều kiện nhận các khoản thanh toán "cộng thêm".

Nhắc nhở đặc biệt cho những người không thường xuyên khai thuế

Mặc dù các khoản thanh toán là tự động đối với hầu hết mọi người, IRS vẫn tiếp tục khuyến khích những người không thường xuyên khai thuế và chưa nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế nộp tờ khai thuế năm 2020 để nhận được tất cả các lợi ích mà họ được hưởng theo luật, bao gồm các khoản tín dụng thuế như Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi Năm 2020, Tín Thuế Trẻ EmTín Thuế Thu Nhập Kiếm Được. Nộp tờ khai thuế năm 2020 cũng sẽ hỗ trợ IRS xác định xem ai đó có đủ điều kiện nhận các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 hàng tháng, bắt đầu từ đầu tháng này hay không.

Ví dụ: một số người nhận trợ cấp liên bang có thể cần phải nộp tờ khai thuế năm 2020 - ngay cả khi họ thường không nộp - để cung cấp thông tin mà IRS cần để gửi các khoản thanh toán cho người phụ thuộc đủ điều kiện. Các cá nhân đủ điều kiện trong nhóm này nên nộp tờ khai thuế năm 2020 càng sớm càng tốt để được xem xét thanh toán bổ sung cho những người phụ thuộc đủ điều kiện của họ.

Những người thường không có nghĩa vụ khai thuế và không nhận trợ cấp liên bang có thể đủ điều kiện nhận các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế này. Điều này bao gồm những người đang trong tình trạng vô gia cư (tiếng Anh), người nghèo ở nông thôn và các nhóm chưa nhận được sự quan tâm khác. Những cá nhân không nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đợt một hoặc đợt hai hoặc nhận được ít hơn số tiền đầy đủ có thể đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi Năm 2020, nhưng họ sẽ cần phải nộp tờ khai thuế năm 2020. Xem phần đặc biệt trên IRS.gov: Yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi Năm 2020 nếu quý vị không bắt buộc phải khai thuế (tiếng Anh).

IRS đã cung cấp công cụ Đăng Ký Nhanh trực tuyến cho phép những cá nhân không bắt buộc phải nộp (và chưa nộp) tờ khai thuế cho năm 2020 có thể khai thuế đơn giản. Tờ khai thuế được đơn giản hóa này cho phép các cá nhân đủ điều kiện đăng ký các khoản thanh toán ứng trước Tín Thuế Trẻ Em và Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đợt ba, cũng như yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi Năm 2020. Làm tờ khai thuế miễn phí cũng có sẵn cho những người đủ tiêu chuẩn.

IRS nhắc nhở người nộp thuế rằng mức thu nhập trong đợt Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba này đã thay đổi. Điều này có nghĩa là một số người sẽ không đủ điều kiện nhận khoản thanh toán đợt ba ngay cả khi họ đã nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đợt một hoặc đợt hai hoặc đã yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi Năm 2020. Các khoản thanh toán sẽ bắt đầu được giảm bớt đối với những cá nhân có thu nhập 75.000 USD trở lên trong Tổng Thu Nhập Điều Chỉnh (150.000 USD nếu đã kết hôn và nộp hồ sơ chung). Các khoản thanh toán kết thúc ở mức 80.000 USD cho các cá nhân (160.000 USD nếu đã kết hôn và nộp hồ sơ chung); những người có Tổng Thu Nhập Điều Chỉnh trên các mức này không đủ điều kiện để được thanh toán.

Các cá nhân có thể kiểm tra công cụ Nhận Khoản Thanh Toán Của Tôi trên IRS.gov để xem trạng thái của các khoản thanh toán này. Thông tin bổ sung về Các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế có sẵn trên IRS.gov.