Vào Ngày Nâng Cao Nhận Thức Về EITC, IRS và các đối tác quảng bá quyền lợi lớn về thuế cho hàng triệu người lao động có thu nhập thấp và trung bình

IR-2023-16, ngày 27 tháng 1 năm 2023

WASHINGTON – Hôm nay, Sở Thuế Vụ và các đối tác trên toàn quốc đã khởi động chiến dịch tiếp cận Ngày Nhận Thức Về Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (tiếng Anh) để giúp hàng triệu người Mỹ kiếm được $59.187 trở xuống vào năm ngoái tận dụng Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC).

Quyền Ủy Viên IRS Doug O'Donnell cho biết: "Đây là khoản tín thuế cực kỳ quan trọng, giúp ích cho hàng triệu người làm việc chăm chỉ mỗi năm”. "Nhưng mỗi năm, nhiều người bỏ lỡ khoản tín thuế này vì họ không biết về nó hoặc không nhận ra rằng họ đủ điều kiện. Đặc biệt, những người đã trải qua một thay đổi lớn trong cuộc đời trong năm qua – trong công việc, tình trạng hôn nhân, thêm một đứa con hoặc các yếu tố khác – lần đầu tiên có thể đủ điều kiện. IRS kêu gọi mọi người xem xét cẩn thận khoản tín thuế quan trọng này; chúng tôi không muốn mọi người bỏ lỡ”.

Vào năm 2022, 31 triệu người lao động và gia đình đủ điều kiện trên cả nước đã nhận được khoảng $64 tỷ tiền Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được, với số tiền trung bình hơn $2.000.

IRS quản lý EITC, khoản tín thuế đã được Quốc hội thông qua ban đầu vào năm 1975. Nó được phát triển một phần để bù trừ gánh nặng thuế An Sinh Xã Hội và tạo động lực làm việc.

IRS và các đối tác kêu gọi mọi người kiểm tra xem liệu họ có đủ điều kiện nhận khoản tín thuế quan trọng này hay không. Họ cũng khuyến khích những người thường không khai thuế nên xem xét liệu họ có đủ điều kiện nhận EITC và các khoản tín thuế có giá trị khác hay không.

EITC là khoản tín thuế dành cho một số người đi làm và có thu nhập từ thấp đến trung bình. Tín thuế thường làm giảm số thuế nợ và cũng có thể dẫn đến khoản tiền hoàn thuế. Mặc dù hàng triệu người nhận được EITC, nhưng IRS ước tính rằng khoảng 20% người đóng thuế đủ điều kiện nhận EITC không yêu cầu khoản này.

Những người lao động có nguy cơ bỏ qua EITC bao gồm những người:

 • Sống trong các gia đình phi truyền thống, chẳng hạn như ông bà nuôi nấng cháu
 • Có thu nhập bị giảm hoặc có tình trạng hôn nhân hoặc tình trạng làm cha mẹ đã thay đổi
 • Không có con
 • Có trình độ tiếng Anh hạn chế
 • Là cựu chiến binh
 • Sống ở khu vưc nông thôn
 • Là người Mỹ bản địa
 • Có thu nhập dưới mức yêu cầu khai thuế

IRS cũng nhắc nhở người đóng thuế rằng cách nhanh nhất để nhận được tiền hoàn thuế là nộp tờ khai thuế chính xác theo phương thức điện tử và chọn ký thác trực tiếp tiền hoàn thuế. Phần mềm thuế, chuyên gia thuế và các tùy chọn miễn phí khác có thể giúp mọi người xem liệu họ có đủ điều kiện nhận EITC hay không.

Ai có thể nhận được EITC?

Để hội đủ điều kiện, người đóng thuế phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định và nộp tờ khai thuế, ngay cả khi họ không kiếm đủ tiền để được yêu cầu khai thuế. Không cần phải phỏng đoán về tính đủ điều kiện nhận EITC; hãy tìm hiểu với Công Cụ Trợ Lý EITC.

Người lao động có trẻ đủ điều kiện có thể đủ điều kiện nhận EITC nếu tổng thu nhập điều chỉnh (AGI) của họ thấp hơn $53.057 vào năm 2022 ($59.187 nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế). Những cá nhân này có thể nhận được tối đa $6.935 trong EITC, tăng từ $6.728 vào năm 2021.

EITC tối đa dành cho người đóng thuế không có người phụ thuộc là $560, dành cho những người khai thuế có AGI dưới $16.480 vào năm 2022 ($22.610 đối với trường hợp vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) và những người lao động đủ điều kiện trong độ tuổi từ 25 đến 64 có thể yêu cầu EITC. Những người phối ngẫu đã kết hôn nhưng ly thân không khai thuế chung có thể đủ điều kiện để yêu cầu EITC nếu họ đáp ứng một số yêu cầu nhất định.

EITC dành cho những người lao động có thu nhập không vượt quá các giới hạn sau trong năm 2022:

 • $53.057 ($59.187 nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) với ba trẻ đủ điều kiện trở lên có số An Sinh Xã Hội (SSN) hợp lệ.
 • $49.399 ($55.529 nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) với hai trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ.
 • $43.492 ($49.622 nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) với một trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ.
 • $16.480 ($22.610 nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) không có trẻ đủ điều kiện có SSN hợp lệ.
 • Thu nhập đầu tư phải từ $10.300 trở xuống.

Cách thức yêu cầu EITC

Để nhận được EITC, người lao động phải nộp tờ khai thuế và yêu cầu khoản tín thuế này. Người đóng thuế đủ điều kiện nên yêu cầu khoản tín thuế này ngay cả khi thu nhập của họ thấp hơn mức thu nhập yêu cầu để khai thuế. Hỗ trợ giúp khai thuế miễn phí có sẵn trực tuyến và thông qua các tổ chức thiện nguyện.
Những người đủ điều kiện nhận EITC có các tùy chọn sau:

 • Khai Thuế Miễn Phí trên IRS.gov. Phần mềm thuế có thương hiệu miễn phí có sẵn, hướng dẫn người đóng thuế thông qua định dạng hỏi đáp để giúp khai tờ khai thuế và yêu cầu các khoản tín thuế và khoản khấu trừ nếu họ đủ điều kiện. Chương Trình Khai Thuế Miễn Phí cũng cung cấp các phiên bản trực tuyến của các mẫu giấy IRS, một tùy chọn được gọi là Các Mẫu Đơn Khai Thuế Tự Điền Miễn Phí (tiếng Anh), phù hợp nhất cho người đóng thuế yên tâm khi tự khai thuế.

IRS nhắc nhở người đóng thuế để đảm bảo rằng họ có số An Sinh Xã Hội hợp lệ của chính họ, vợ/chồng của họ nếu khai thuế chung và mỗi trẻ đủ điều kiện được yêu cầu EITC. Các số An Sinh Xã Hội phải được cấp trước ngày đến hạn vào tháng Tư của tờ khai thuế. Có những quy tắc đặc biệt cho những người trong quân đội (tiếng Anh) hoặc những người ở nước ngoài.

Hầu hết các khoản tiền hoàn thuế EITC được ký thác vào cuối tháng Hai

Mặc dù IRS đã bắt đầu nhận các tờ khai thuế năm 2022 vào ngày 23 tháng 1, 203 nhưng IRS không thể cấp khoản tiền hoàn thuế bao gồm Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được hoặc Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung (ACTC) trước giữa tháng Hai. Điều này là do Đạo Luật PATH năm 2015 được Quốc hội thông qua, cho thêm khoảng thời gian này để giúp IRS ngăn chặn việc phát hành các khoản tiền hoàn thuế gian lận.

Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? sẽ hiển thị tình trạng cập nhật vào ngày 18 tháng 2 đối với hầu hết những người khai thuế yêu cầu EITC hoặc ACTC sớm. IRS hy vọng hầu hết các khoản tiền hoàn thuế liên quan đến EITC/ACTC sẽ có sẵn trong tài khoản ngân hàng của người đóng thuế hoặc trên thẻ ghi nợ vào ngày 28 tháng 2, nếu người đóng thuế chọn hình thức ký thác trực tiếp và không có vấn đề gì khác với tờ khai thuế của họ.

Làm cho đúng

Người đóng thuế phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của tờ khai thuế ngay cả khi người khác giúp họ khai thuế. Vì các quy tắc để yêu cầu EITC có thể phức tạp, nên IRS kêu gọi người đóng thuế hiểu tất cả các quy tắc đó.

Coi chừng lừa đảo

Hãy chắc chắn chọn chuyên viên khai thuế một cách khôn ngoan. Hãy cẩn thận với những trò gian lận yêu cầu tăng tiền hoàn thuế EITC. Những trò gian lận tạo ra những trẻ đủ điều kiện hư cấu hoặc thổi phồng mức thu nhập để có được EITC tối đa có thể khiến người đóng thuế bị phạt.

Truy cập IRS trực tuyến để tìm hiểu về các khoản tín thuế khác

IRS.gov là điểm dừng chân có giá trị đầu tiên để giúp người đóng thuế làm đúng trong mùa khai thuế này. Họ có thể kiểm tra xem liệu họ có đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trẻ Em, Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung hoặc Tín Thuế Người Phụ Thuộc Khác (tiếng Anh) hay không.

Các mục liên quan