Hướng Dẫn Trong Mùa Khai Thuế: Những thay đổi trong Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ có thể tăng tiền hoàn thuế cho nhiều gia đình; mọi người nên nộp hồ sơ khai thuế ngay cả khi đã không nộp trong nhiều năm

IR-2022-29, ngày 8 tháng 2 năm 2022

WASHINGTON — Hôm nay, Sở Thuế Vụ kêu gọi người Mỹ nộp hồ sơ khai thuế thu nhập liên bang năm 2021 để họ có thể tận dụng những quyền lợi về thuế quan trọng có trong Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ cũng như những đạo luật gần đây khác.

Thông thường, cá nhân và gia đình có thể nhận được những quyền lợi về thuế mở rộng này (tiếng Anh), ngay cả khi họ có ít hoặc không có thu nhập từ việc làm, công việc kinh doanh hoặc các nguồn khác. Điều này có nghĩa là những người thường không cần phải nộp tờ khai thuế nên cân nhắc làm vậy trong năm nay. Vì việc yêu cầu những quyền lợi này có thể dẫn đến việc hoàn thuế cho nhiều người, các cá nhân nên nộp tờ khai thuế chính xác theo phương thức điện tử và chọn hình thức ký thác trực tiếp để tránh sự chậm trễ trong quá trình xử lý và đẩy nhanh việc hoàn thuế.

Quyền lợi về thuế mở rộng

Tờ thông tin mới, FS-2022-10 (tiếng Anh), hiện đang có sẵn trên IRS.gov, mô tả nhiều trong số những quyền lợi về thuế mở rộng này. Nhưng IRS nhấn mạnh rằng những quyền lợi này chỉ dành cho người nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2021. Các quyền lợi bao gồm:

  • Tín Thuế Trẻ Em mở rộng: Các gia đình có thể yêu cầu khoản tín thuế này, ngay cả khi họ đã nhận được khoản ứng trước hàng tháng trong nửa cuối của năm 2021.
  • Khoản Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được hậu hĩnh hơn: Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ đã tăng mức EITC cho những người lao động không có con. Ngoài ra còn có những thay đổi có thể giúp đỡ cho những gia đình có thu nhập thấp đến trung bình và có con cái.
  • Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi: Những người đã bỏ lỡ đợt ba của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế (EIP3) trong năm ngoái, còn được gọi là khoản thanh toán kích thích kinh tế, có thể đủ điều kiện để yêu cầu RRC. Khoản tín thuế này cũng có thể trợ giúp những người đủ điều kiện có EIP3 ít hơn khoản tiền đầy đủ, bao gồm cả những người đón một đứa con vào năm 2021.
  • Khoản khấu trừ đối với quà tặng cho tổ chức từ thiện: Phần lớn người đóng thuế áp dụng mức khấu trừ tiêu chuẩn có thể khấu trừ những khoản đóng góp đủ điều kiện bằng tiền mặt mà họ đã thực hiện trong năm 2021. Những cặp vợ chồng khai chung hồ sơ thuế có thể khấu trừ lên đến $600 trong khoản quyên góp tiền mặt và những cá nhân đóng thuế có thể khấu trừ lên đến $300 trong khoản quyên góp. Ngoài ra, những người liệt kê các khoản chi tiêu mà đã quyên góp một lượng lớn tiền mặt thường đủ điều kiện để khấu trừ toàn bộ số tiền vào năm 2021.

Xem tờ thông tin để biết thêm thông tin chi tiết.

IRS nhắc nhở những người nộp hồ sơ khai thuế sớm rằng Sở không thể cấp tiền hoàn thuế EITC trước thời điểm giữa tháng Hai theo yêu cầu của pháp luật. Quy tắc tương tự cũng áp dụng cho các khoản tiền hoàn thuế bao gồm Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung (ACTC). Năm nay, ACTC thường được yêu cầu bởi những người Mỹ ở nước ngoài, những người không có nhà ở chính tại Hoa Kỳ trong hơn nửa năm 2021. Thông thường, giới hạn về thời điểm giữa tháng 2 không áp dụng cho Tín Thuế Trẻ Em Có Thể Hoàn Lại (RCTC) được yêu cầu bởi những người có nhà ở chính tại Hoa Kỳ, trừ khi họ cũng yêu cầu EITC.

Lời nhắc nhở hữu ích

IRS kêu gọi mọi người cần lưu giữ mọi báo cáo cuối năm trước khi nộp hồ sơ khai thuế năm 2021. Bên cạnh mọi Mẫu W-2 và Mẫu 1099, điều này bao gồm hai báo cáo do IRS phát hành -- Thư 6419 (tiếng Anh), biểu thị tổng số tiền của Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em và Thư 6475 (tiếng Anh), biểu thị tổng số tiền EIP3 của họ. Các cá nhân cũng có thể sử dụng Tài Khoản Trực Tuyến của IRS để xem tổng số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế lần thứ ba hoặc Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em. Nếu những người phối ngẫu đã kết hôn đã nhận các khoản thanh toán chung, mỗi người trong số họ sẽ cần đăng nhập vào tài khoản của riêng mình để nhận các khoản tiền riêng.

Đối với hầu hết người Mỹ, hạn nộp hồ sơ khai thuế (tiếng Anh) là ngày 18 tháng 4 năm 2022. Đối với thường trú nhân của Maine và Massachusetts, hạn chót là ngày 19 tháng 4 năm 2022. Đối với những người Mỹ sống và làm việc ở nước ngoài, hạn chót là ngày 15 tháng 6 năm 2022. Bất kỳ người nào cần thêm thời gian để nộp hồ sơ khai thuế đều có thể được tự động gia hạn cho đến ngày 17 tháng 10 năm 2022.

Người đóng thuế có thể tìm thấy trên mạng câu trả lời cho các câu hỏi, mẫu đơn và hướng dẫn cũng như những công cụ dễ sử dụng tại IRS.gov. Họ có thể sử dụng những nguồn lực này để nhận trợ giúp khi cần thiết tại nhà, tại cơ quan hoặc khi đang di chuyển.

Bản tin tức này là một phần của loạt bài có tên là Hướng Dẫn Trong Mùa Khai Thuế (tiếng Anh), một nguồn tài nguyên giúp người đóng thuế nộp tờ khai thuế chính xác. Trợ giúp bổ sung có trong Ấn Phẩm 17, Thuế Thu Nhập Liên Bang Của Quý Vị (tiếng Anh).