Tax Time Guide (hướng dẫn thời gian khai thuế): Hầu hết mọi người đều bị ảnh hưởng bởi những thay đổi lớn trong cải cách thuế; Ấn phẩm đặc biệt, các nguồn tài liệu trực tuyến khác có thể hữu ích

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2019-22, ngày 26 tháng 2 năm 2019
 
WASHINGTON — Với những thay đổi lớn trong luật thuế ảnh hưởng đến tất cả những người đóng thuế, Sở Thuế Vụ đã phát triển một ấn phẩm điện tử đặc biệt và các nguồn tài liệu trực tuyến khác được thiết kế để giúp mọi người hiểu việc cải cách thuế ảnh hưởng đến họ như thế nào trong năm nay và những năm tới.

Bản tin này là một phần của loạt bài có tên Tax Time Guide (tiếng Anh) (hướng dẫn thời gian khai thuế), một nguồn tài liệu để giúp người đóng thuế nộp hồ sơ khai thuế chính xác. Nguồn hỗ trợ bổ sung có tại Ấn phẩm 17 (tiếng Anh), Your Federal Income Tax (thuế thu nhập liên bang của quý vị) và trang thông tin cải cách thuế (tiếng Anh).

Mùa thu năm ngoái, IRS đã công bố một ấn phẩm trực tuyến có tên là Tax Reform: Basics for Individuals and Families (Cơ Bản Về Cải Cách Thuế Cho Cá Nhân Và Gia Đình). Có tại IRS.gov/getready, Ấn phẩm 5307 (tiếng Anh)PDF đem đến một cái nhìn tổng quan về những thay đổi này cũng như những thay đổi quan trọng khác ảnh hưởng đến việc khai thuế:

  • Thuế suất thấp hơn. Bắt đầu từ năm 2018, có bảy nhóm thuế suất thu nhập, dao động từ 10 phần trăm đến 37 phần trăm.
  • Mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn tăng gần gấp đôi năm ngoái. Đối với năm 2018, mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn cơ bản là $12,000 cho cá nhân, $18,000 cho chủ gia đình và $24,000 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế. Các mức cao hơn áp dụng cho những người mù hoặc người khai thuế được ít nhất 65 tuổi. Mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn tăng lên, cùng với những thay đổi khác, có nghĩa là hơn một nửa số người đã khấu trừ từng khoản trên tờ khai của họ - đối với tiền lời nợ vay mua nhà, đóng góp từ thiện và thuế tiểu bang và địa phương - trong năm thuế 2017 thay vào đó có thể hưởng mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn cao hơn vào năm 2018, theo dự đoán của IRS.
  • Nhiều khoản khấu trừ bị hạn chế hoặc hủy bỏ. Ví dụ, khoản khấu trừ thuế tiểu bang và địa phương bị giới hạn ở mức $10,000, $5,000 nếu là vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế, và các giới hạn mới này áp dụng cho tiền lời của nợ vay mua nhà. Ngoài ra, việc khấu trừ từng khoản khác đối với chi phí liên quan đến công việc và một số chi phí khác là không được phép.
  • Tín thuế dành cho con nhỏ tăng gấp đôi và có nhiều người đủ điều kiện hơn. Mức tín thuế tối đa giờ đây là $2,000 cho mỗi con đủ điều kiện dưới 17 tuổi. Ngoài ra, giới hạn về thu nhập để nhận được toàn bộ tín thuế là $400,000 cho vợ chồng khai thuế chung và $200,000 cho những người đóng thuế khác.
  • Tín thuế mới dành cho người phụ thuộc khác. Một mức tín thuế $500 dành cho người phụ thuộc khác mà không đủ điều kiện hưởng tín thuế dành cho con nhỏ. Những người này bao gồm con lớn hơn và thân nhân đủ điều kiện, như là cha/mẹ.
  • Việc miễn trừ cá nhân và cho người phụ thuộc bị ngừng lại. Điều này có nghĩa là không còn có thể yêu cầu sự miễn trừ cho người khai thuế, vợ/chồng và người phụ thuộc.

Một tài liệu hữu ích khác là phiên bản mới được sửa đổi của Ấn phẩm 17 (tiếng Anh), Your Federal Income Tax (thuế thu nhập liên bang của quý vị), hướng dẫn toàn diện về thuế của Sở cho người nộp thuế cá nhân. Bên cạnh việc cung cấp thêm thông tin chi tiết về từng thay đổi này, ấn phẩm này còn chứa thông tin về việc khai thuế và các lời khuyên về nhiều chủ đề khác nhau, từ việc thu nhập nào cần phải báo cáo và cách báo cáo, đến việc khai báo người phụ thuộc và sử dụng IRA để tiết kiệm cho thời gian nghỉ hưu.

Ấn phẩm 17 và 5307 chỉ là hai trong số nhiều tài liệu hữu ích có miễn phí tại trang IRS.gov. Ngoài những tác dụng khác, mọi người có thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi về thuế của họ và cách giải quyết vấn đề về thuế trực tuyến. Trang Let Us Help You (Để chúng tôi giúp quý vị) giúp trả lời hầu hết câu hỏi về thuế, và phần IRS Services Guide (tiếng Anh)PDF (Hướng dẫn dịch vụ của IRS) kết nối tới phần này và các dịch vụ khác của IRS. Trang IRS Tax Map cũng có thể được dùng để tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi về thuế. IRS.gov/TaxMap (tiếng Anh) tìm kiếm Ấn phẩm 17 và tất cả các ấn phẩm, hướng dẫn và trang web khác trên IRS.gov để biết nội dung về chủ đề tìm kiếm.

Người đóng thuế có thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi, mẫu đơn và hướng dẫn cũng như các công cụ dễ sử dụng trực tuyến tại IRS.gov. Họ có thể sử dụng các nguồn hỗ trợ này để nhận trợ giúp khi cần một cách tiện lợi ngay tại nhà hoặc cơ quan.

Nguồn tài liệu them:

  • FS-2019-2:  Be Tax Ready (Sẵn sàng về thuế) – hiểu được những thay đổi trong cải cách thuế ảnh hưởng đến các cá nhân và gia đình