Cập nhật về thuế và tin tức từ IRS

Nhận cập nhật quan trọng có thể ảnh hưởng đến khai thuế và tin tức thuế của IRS.

Trên trang này

Cập nhật mới nhất

Kế hoạch Hoạt động Chiến lược của Đạo luật Giảm lạm phát – IRS đã công bố Kế hoạch Hoạt động Chiến lược (tiếng Anh)của mình, một nỗ lực đầy tham vọng nhằm chuyển đổi cơ quan thuế và cải thiện đáng kể dịch vụ cho người đóng thuế và quốc gia trong thập niên tới. Báo cáo phác thảo các kế hoạch lịch sử của cơ quan để thực hiện những thay đổi cơ bản sau khi được ngân sách từ Đạo luật Giảm lạm phát năm ngoái.

Điều chỉnh lạm phát cho thuế năm 2023 – IRS thông báo điều chỉnh lạm phát hàng năm cho năm thuế 2023 cho hơn 60 điều khoản thuế, bao gồm suất thuế và các thay đổi thuế khác. Quy trình Thuế vụ 2022-38 (tiếng Anh) cung cấp các thông tin chi tiết về điều chỉnh hàng năm này.

Vận phí tiêu chuẩn cho mỗi dặm đường năm 2023 – Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, mức vận phí tiêu chuẩn cho mỗi dặm đường được sử dụng để tính chi phí khấu trừ vận hành của xe (và van, xe bán tải lấy hoặc xe tải pa-nen) là 65,5 xu cho mỗi dặm để sử dụng cho kinh doanh. Để biết thêm chi tiết, hãy xem IRS ban hành mức vận phí tiêu chuẩn cho mỗi dặm đường cho năm 2023; sử dụng cho kinh doanh tăng 3 xu mỗi dặm (tiếng Anh).

Nộp Tờ khai năm này 

Bỏ lỡ thời hạn nộp tờ khai – IRS kêu gọi những người đóng thuế đã bỏ lỡ thời hạn nộp tờ khai ngày 18 tháng 4 (tiếng Anh) hãy nộp càng sớm càng tốt. Người đóng thuế nào nợ và đã bỏ lỡ thời hạn nộp mà không xin gia hạn thì nên nhanh chóng nộp để hạn chế tiền phạt và tiền lãi. Đối với những người đóng thuế đang gặp khó khăn không thể thanh toán hóa đơn thuế của họ, IRS có sẵn một số tùy chọn (tiếng Anh) để trợ giúp.

Miễn giảm thuế do thiên tai – Người đóng thuế trong khu vực thiên tai ở hầu hết California và các khu vực thuộc AlabamaGeorgia hiện có cho đến ngày 16 tháng 10 năm 2023 (tiếng Anh), để nộp các tờ khai thuế cá nhân và doanh nghiệp khác nhau và thực hiện thanh toán thuế. Trước đây, ngày đến hạn đã được hoãn lại cho đến ngày 15 tháng 5 cho các khu vực này.

Các nạn nhân của bão ở Arkansas (tiếng Anh)Indiana (tiếng Anh)Mississippi (tiếng Anh), và Tennessee (tiếng Anh) hiện có thời hạn đến ngày 31 tháng 7 năm 2023 để nộp nhiều tờ khai thuế cá nhân và doanh nghiệp liên bang cũng như thực hiện các khoản thanh toán thuế. Việc miễn giảm thuế hoãn các thời hạn nộp và trả tiền thuế khác nhau bắt đầu từ ngày 24 tháng 3 (Mississippi) và ngày 31 tháng 3 (Arkansas, IndianaTennessee), năm 2023.

Các nạn nhân cơn bão ở New York (tiếng Anh) hiện có thời hạn đến ngày 15 tháng 5 năm 2023 để nộp nhiều tờ khai thuế cá nhân và doanh nghiệp liên bang cũng như thực hiện các khoản thanh toán thuế. Việc miễn giảm thuế hoãn các thời hạn nộp và trả tiền thuế khác nhau bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 năm 2022.

Danh sách hiện tại của các địa phương đủ điều kiện và các chi tiết khác cho từng thiên tai luôn có sẵn trên trang Miễn giảm thuế trong các tình huống Thiên tai (tiếng Anh) .

Thanh toán của tiểu bang – IRS cung cấp chi tiết làm rõ tình trạng thuế của liên bang liên quan đến các khoản thanh toán đặc biệt của 21 bang trong năm 2022 (tiếng Anh). Trong quá trình rà soát, IRS đã xác định rằng người đóng thuế ở nhiều bang sẽ không cần phải khai báo những khoản thanh toán này trên tờ khai thuế năm 2022 của họ.

Các gia đình không nợ thuế vẫn có thể yêu cầu tín thuế quan trọng – Các gia đình và cá nhân đủ điều kiện vẫn có thể nộp tờ khai thuế năm 2021 và yêu cầu mà không phạt một số hoặc tất cả các khoản Tín thuế Trợ cấp Phục hồi năm 2021, Tín thuế Trẻ em, Tín thuế Thu nhập kiếm được và các khoản tín thuế khác. IRS đã gửi thư tới 9 triệu cá nhân và gia đình có đủ điều kiện hưởng một loạt các lợi ích thuế quan trọng năm 2021 nhưng chưa yêu cầu.

Các gia đình Puerto Rico có thể yêu cầu Tín thuế Trẻ em – Các gia đình có trẻ em ở Puerto Rico mà không nợ IRS tiền vẫn có thể nộp tờ khai thuế năm 2021 cho đến ngày 15 tháng 4 năm 2025, và yêu cầu mà không bị phạt $3.600 cho mỗi trẻ của Tín thuế Trẻ em (tiếng Anh).

Các khoản tín thuế cho gia đình trở lại mức 2019 – Có lẽ bạn sẽ nhận được một khoản hoàn thuế nhỏ hơn đáng kể so với năm trước vì Tín thuế Trẻ em (CTC), Tín thuế Thu nhập kiếm được, và Tín thuế Chăm sóc Trẻ em và Người phụ thuộc trở lại mức trước COVID:

  • CTC trị giá $2.000 cho mỗi trẻ đủ điều kiện năm 2022. Trẻ em phải dưới 17 tuổi vào cuối năm 2022 để thành trẻ đủ điều kiện.
  • Đối với EITC, những người đóng thuế đủ điều kiện không có trẻ em nhận được khoảng $1.500 trong năm 2021 sẽ nhận được $560 đô la cho năm thuế 2022.
  • Tín thuế Chăm sóc Trẻ em và Người phụ thuộc trở lại mức tối đa là $2.100 trong năm 2022 thay vì $8.000 vào năm 2021.

Mở rộng Tín thuế Bảo phí –​​​​​​​ Bạn có thể được đủ điều kiện năm thuế 2022 trong khuôn khổ tạm thời mở rộng đối với Tín thuế Bảo phí (tiếng Anh). Bạn phải đáp ứng cả yêu cầu thu nhập và các tiêu chí đủ điều kiện (tiếng Anh) khác.

Ngưỡng khai báo Mẫu 1099-K vẫn là $20.000 – Cho năm 2022, các tổ chức giải quyết bên thứ ba mà phát hành Mẫu 1099-K chỉ buộc phải khai báo các giao dịch với tổng thanh toán trên $20.000 (không phải là $600) và nhiều hơn 200 giao dịch. Để biết thêm thông tin, xem thông thông cáo báo chí (tiếng Anh) của IRS và cập nhật những câu hỏi thường gặp trong Tờ Thông tin 2023-06 (tiếng Anh)PDF.

Các khoản thanh toán kích thích - Không có khoản thanh toán kích thích mới cho năm 2022, khác với năm 2020 và 2021.

Không có khoản khấu trừ từ thiện trên dòng Trong thời gian COVID, người đóng thuế được khấu trừ đến $600 tiền đóng góp từ thiện trên tờ khai thuế của họ. Tuy nhiên, đối với năm thuế 2022, những người đóng thuế không khấu trừ từng khoản và dùng khấu trừ tiêu chuẩn sẽ không thể khấu trừ những đóng góp từ thiện của họ.

Các khoản vay của Chương trình Bảo vệ phiếu lương (PPP) được xóa không hợp lý phải chịu thuế – Nếu bạn xóa khoản vay PPP một cách không hợp lý, chúng tôi khuyến khích bạn nộp tờ khai được điều chỉnh trong đó bao gồm khoản vay được xóa vào thu nhập. IRS phát hành hướng dẫn (tiếng Anh)PDF xác nhận rằng nếu khoản vay PPP của bạn được xóa dựa trên sự miêu tả sai lệch hoặc bỏ sót, bạn không thể loại trừ khoản xóa bỏ từ thu nhập của bạn. Bạn phải tính cả vào thu nhập của mình khoản vay được xóa bỏ dựa trên sự miêu tả sai lệch hoặc bỏ sót.

Tín thuế Phương tiện và Năng lượng sạch

Mới, Tín thuế cho Phương tiện sạch được sở hữu trước và xe thương mại đủ điều kiện – Đạo luật Giảm lạm phát năm 2022 (IRA) đã có một số thay đổi đối với tín thuế phương tiện sạch mới cho các xe động cơ điện cắm sạc đủ điều kiện, kể cả việc thêm phương tiện pin nhiên liệu. IRA cũng đã bổ sung thêm một khoản tín thuế mới cho các phương tiện xe sạch được sở hữu trước và xe thương mại. Nhận câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về tín thuế cho các phương tiện sạch mới, được sở hữu trước, và thương mại đủ điều kiện (tiếng Anh).

Tín thuế năng lượng gia dụng – Đạo luật Giảm lạm phát năm 2022 (IRA) điều chỉnh tín thuế cho việc cải thiện năng lượng gia dụng hiệu quả và tài sản năng lượng nhà ở. Xem chi tiết về các khoản chi tiêu đủ điều kiện và hạn chế về tín thuế hoạt động như thế nào trong các câu hỏi thường gặp về tín thuế cho việc cải thiện năng lượng gia dụng hiệu quả và tài sản năng lượng nhà ở (tiếng Anh).

Tín thuế nhiên liệu thay thế – Tìm các quy tắc để thực hiện yêu cầu một lần về tín thuế và thanh toán cho phép của các nhiên liệu thay thế được bán hoặc sử dụng trong năm 2022 quý đầu tiên, thứ hai, và thứ ba trong Thông báo 2022-39 (tiếng Anh). Đồng thời nhận hướng dẫn về cách thức giảm thuế gián thu bằng cách yêu cầu tín thuế nhiên liệu pha chế thay thế được cho phép cho năm 2002 quý một và hai. Tính thuế nhiên liệu thay thế là một phần của Đạo luật Giảm lạm phát năm.

Xem Tín thuế và khấu trừ theo Đạo luật giảm phát (tiếng Anh).

Hoạt động của IRS

Tình hình tờ khai thuế tồn động từ những năm trước – Truy cập trang Hoạt động của IRS: Tình trạng các chức năng quan trọng (tiếng Anh) để tìm tình trạng hiện nay của việc xử lý của IRS đối với một số tờ khai thuế năm trước và tờ khai được điều chỉnh.

IRS đình chỉ nhiều thông báo tự động, bao gồm cả các vấn đề truy thu - Như chúng tôi thông báo vào ngày 14 tháng 2 năm 2022, trong quá trình tiếp tục nỗ lực cung cấp trợ giúp thêm cho mọi người trong giai đoạn này, IRS đình chỉ các thông báo tự động về truy thu (tiếng Anh) mà thường được phát hành khi người đóng thuế nợ thuế bổ sung hoặc không có hồ sơ nộp tờ khai thuế. Lưu ý rằng nhiều thông báo khác của IRS phải được phát hành theo luật pháp trong một thời gian nhất định để có giá trị pháp lý. IRS khuyến khích những người phải nộp tờ khai và chưa nộp tờ khai thuế năm trước hoặc trả bất kỳ số tiền thuế nên làm ngay do tiền lãi và tiền phạt sẽ tiếp tục tích lũy. Truy cập Thực hiện thanh toán để được các tùy chọn thanh toán. Để biết thêm thông tin về việc đình chỉ thông báo, xem IR-2022-31, IRS tiếp tục làm việc để giúp người đóng thuế; đình chỉ gửi bổ sung một số thư (tiếng Anh).