Người đóng thuế nợ và lỡ hạn khai thuế ngày 18 tháng 4 nên khai thuế ngay bây giờ để hạn chế tiền phạt và tiền lãi; không quá muộn để yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em cho năm 2021

IR-2022-91, ngày 19 tháng 04 năm 2022

WASHINGTON – Sở Thuế Vụ khuyến khích những người đóng thuế đã bỏ lỡ thời hạn khai thuế vào Thứ Hai ngày 18 tháng 4 nên khai thuế càng sớm càng tốt. Trong khi người đóng thuế được hưởng tiền hoàn thuế không bị phạt nếu khai thuế muộn thì những người nợ và trễ hạn mà không yêu cầu gia hạn thì nên nhanh chóng khai thuế để hạn chế tiền phạt và tiền lãi.

Các gia đình không nợ thuế với IRS vẫn có thể nộp tờ khai thuế năm 2021 và yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em cho năm tính thuế 2021 vào bất kỳ thời điểm nào cho đến ngày 15 tháng 4 năm 2025 mà không bị phạt. Năm nay cũng đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử, nhiều gia đình có con ở Puerto Rico sẽ đủ điều kiện để yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em, khoản tín thuế này đã được mở rộng để cung cấp lên đến $3.600 cho mỗi trẻ.

Một số người đóng thuế tự động đủ điều kiện có thêm thời gian để khai và nộp thuế đến hạn mà không phải chịu tiền phạt và tiền lãi, bao gồm:

Khai thuế mà không bị phạt để được hoàn thuế

Một số người có thể chọn không khai thuế vì họ không kiếm đủ tiền để được yêu cầu khai thuế. Tuy nhiên, họ có thể bỏ lỡ việc nhận được tiền hoàn thuế. Cách duy nhất để nhận được tiền hoàn thuế là khai thuế. Không phải chịu phạt trong trường hợp khai thuế sau thời hạn ngày 18 tháng 4 nếu được hưởng tiền hoàn thuế. Người đóng thuế được khuyến khích sử dụng các tùy chọn khai thuế điện tử bao gồm Free File của IRS có sẵn trên IRS.gov đến hết ngày 17 tháng 10 để khai và nộp tờ khai thuế năm 2021 theo phương thức điện tử.

Mặc dù hầu hết các khoản tín thuế có thể được sử dụng để giảm số thuế nợ, nhưng có một số khoản tín thuế cho phép người đóng thuế nhận được số tiền vượt quá số tiền họ nợ. Các ví dụ phổ biến nhất về các khoản tín thuế có thể hoàn lại này là Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được, Tín Thuế Chăm Sóc Trẻ Em và Người Phụ Thuộc (tiếng Anh) và Tín Thuế Trẻ Em (tiếng Anh). Những người không thường khai thuế và không đủ điều kiện nhận Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế vòng thứ ba hoặc nhận được ít hơn toàn bộ số tiền có thể đủ điều kiện để yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi Năm 2021 khi họ nộp tờ khai thuế năm 2021. Người đóng thuế thường không khai thuế và yêu cầu tiền hoàn thuế cho những khoản tín thuế này và những khoản khác mà họ có thể đủ điều kiện.

Thông thường, IRS cấp 9 trên 10 khoản tiền hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày cho những người đóng thuế nộp hồ sơ thuế điện tử và chọn hình thức ký thác trực tiếp. Tuy nhiên, có thể tờ khai thuế cần được duyệt xét bổ sung hoặc mất nhiều thời gian hơn. IRS xử lý các tờ khai thuế trên giấy theo thứ tự nhận được.

Người đóng thuế có thể theo dõi tiền hoàn thuế của mình bằng cách sử dụng công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? trên IRS.gov, IRS2Go hoặc bằng cách gọi đến đường dây nóng về tiền hoàn thuế tự động theo số 800-829-1954. Người đóng thuế cần có số An Sinh Xã Hội chính trên tờ khai thuế, tư cách khai thuế và số tiền hoàn thuế dự kiến. Thông tin tình trạng tiền hoàn thuế cập nhật một lần mỗi ngày, thường là qua đêm, vì vậy không cần phải kiểm tra thường xuyên hơn.

Khai thuế để giảm tiền phạt và tiền lãi

Người đóng thuế nên khai thuế và thanh toán bất kỳ khoản thuế nào họ nợ càng sớm càng tốt để giảm tiền phạt và tiền lãi. Gia hạn khai thuế không phải là gia hạn nộp thuế. Việc gia hạn khai thuế cho thêm sáu tháng với thời hạn khai thuế mới là ngày 17 tháng 10. Tiền phạt và tiền lãi áp dụng cho các khoản thuế nợ sau ngày 18 tháng 4 và tiền lãi được tính trên tiền thuế và tiền phạt cho đến khi trả hết số nợ.

Khai thuế và trả thuế càng nhiều càng tốt là điều quan trọng vì tiền phạt do khai thuế muộn và tiền phạt do trả muộn sẽ tăng lên nhanh chóng.

Ngay cả khi người đóng thuế không có khả năng thanh toán ngay lập tức toàn bộ số thuế còn nợ, họ vẫn nên khai thuế để giảm các khoản phạt do khai thuế chậm có thể áp dụng. IRS cung cấp nhiều lựa chọn khác nhau cho những người đóng thuế nợ IRS nhưng không có khả năng thanh toán (tiếng Anh).

Thông thường, tiền phạt do không khai thuế là 5% số thuế nợ cho mỗi tháng hoặc một phần của tháng nộp muộn tờ khai thuế, lên đến 5 tháng, được giảm xuống mức tiền phạt do không trả thuế cho bất kỳ tháng nào áp dụng cả hai hình thức phạt. Nếu tờ khai thuế được nộp sau 60 ngày kể từ ngày đến hạn, mức phạt tối thiểu là $435 hoặc 100% số thuế chưa trả, tùy theo mức nào thấp hơn.

Tỉ lệ tiền phạt do không trả thuế thường là 0,5% số thuế chưa trả của mỗi tháng hoặc một phần của tháng cho đến khi trả đủ thuế hoặc cho đến khi đạt 25%. Tỷ lệ có thể thay đổi. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang Tiền Phạt trên IRS.gov.

Người đóng thuế có thể đủ điều kiện để được giảm tiền phạt nếu họ đã khai và trả thuế đúng hạn trong ba năm qua và đáp ứng các yêu cầu quan trọng khác, bao gồm việc trả hoặc thu xếp để trả bất kỳ khoản thuế nào đến hạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang chính sách giảm nhẹ hình phạt lần đầu trên IRS.gov.

Trả thuế đến hạn bằng phương thức điện tử trên IRS.gov/vi/payments

Những người nợ thuế có thể trả thuế nhanh chóng và an toàn thông qua Tài Khoản Trực Tuyến của họ, Direct Pay của IRS, thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng hoặc ví kỹ thuật số, hoặc họ có thể đăng ký trực tuyến cho một kế hoạch chi trả (bao gồm cả thỏa thuận trả góp). Người đóng thuế thanh toán điện tử nhận được xác nhận ngay lập tức khi họ trả tiền. Với Direct PayHệ Thống Thanh Toán Thuế Liên Bang Bằng Điện Tử (EFTPS), người đóng thuế có thể nhận được thông báo qua email về các khoản thanh toán của họ.

Lựa chọn một chuyên gia thuế

IRS đưa ra các mẹo để giúp người đóng thuế chọn một Chuyên Gia Thuế để hỗ trợ khai thuế.

Danh Mục Chỉ Dẫn Về Người Khai Thuế Liên Bang Có Chứng Chỉ và Trình Độ Chuyên Môn Chọn Lọc (tiếng Anh) có thể giúp người đóng thuế tìm được các chuyên viên khai thuế có chứng chỉ chuyên môn được IRS công nhận hoặc đã hoàn thành yêu cầu của IRS cho Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm.

Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế

Người đóng thuế có các quyền cơ bản theo luật để bảo vệ họ khi họ tương tác với IRS. Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế trình bày các quyền này trong 10 loại.  Ấn Phẩm 1, Quyền Hạn Của Người Đóng Thuế của IRS, nêu bật những quyền này và nghĩa vụ của cơ quan trên trong việc bảo vệ chúng.