Thêm hai triệu khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế được giải ngân theo Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ; đạt tổng khoảng 161 triệu khoản trong khi các khoản chi trả tiếp tục được thực hiện

IR-2021-92, Ngày 22/4/2021

WASHINGTON – Hôm nay, Sở Thuế Vụ, Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ và Cục Dịch Vụ Tài Chánh thông báo rằng họ đang giải ngân gần hai triệu khoản chi trả trong đợt chi trả thứ sáu cho khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế từ Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ.

Theo thông báo ngày hôm nay, tổng số cho đến nay đã lên đến hơn 161 triệu khoản chi trả, với tổng giá trị khoảng $379 tỷ, kể từ khi những khoản chi trả này bắt đầu được gửi cho người dân Mỹ theo các đợt khác nhau, như đã thông báo vào ngày 12 tháng 3.

Đợt chi trả thứ 6 này bắt đầu được xử lý vào Thứ Sáu, ngày 16 tháng 4, với ngày chi trả chính thức là ngày 21 tháng 4. Một số người đã nhận khoản chi trả trực tiếp này trong trương mục của họ sớm hơn dưới dạng khoản tiền gửi tạm thời hoặc đang chờ xử lý. Dưới đây là thông tin bổ sung về đợt chi trả này:

  • Tổng cộng, đợt chi trả này bao gồm khoảng 2 triệu khoản chi trả, với tổng giá trị gần $3.4 tỷ.
  • Gần 700,000 khoản chi trả, với giá trị hơn $1.3 tỷ, đã được trao cho những cá nhân đủ điều kiện mà IRS trước đây không có thông tin để phát hành khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế nhưng gần đây đã nộp tờ khai thuế. 
  • Đợt này cũng bao gồm các khoản chi trả bổ sung được thực hiện liên tục để trả thêm cho những người trước đó đã nhận được khoản chi trả vào đầu năm nay dựa trên tờ khai thuế năm 2019 nhưng đủ điều kiện nhận khoản chi trả mới hoặc lớn hơn dựa trên tờ khai thuế năm 2020 đã xử lý gần đây của họ. Đợt chi trả này bao gồm gần 700,000 khoản chi trả "cộng thêm" này, với tổng giá trị gần $1.2 tỷ.
  • 600.000 khoản chi trả khác được chuyển đến những người thụ hưởng An Sinh Xã Hội và những người nhận Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI), bao gồm cả những người có địa chỉ ở nước ngoài.
  • Nhìn chung, đợt chi trả thứ sáu này bao gồm gần 900,000 khoản chi trả tiền gửi trực tiếp (với tổng giá trị hơn $1.5 tỷ) và gần 1.1 triệu khoản chi trả bằng chi phiếu giấy (với tổng giá trị gần $1.8 tỷ).

Thông tin bổ sung có sẵn về năm đợt chi trả đầu tiên của khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế từ Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ, bắt đầu được xử lý vào ngày 4/9 (tiếng Anh) , 4/2, 3/26 (tiếng Anh), 3/193/12 (tiếng Anh).

IRS sẽ tiếp tục thực hiện chi trả khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế hàng tuần. Các khoản chi trả đang thực hiện sẽ được gửi đến những cá nhân đủ điều kiện mà IRS trước đây không có thông tin để phát hành khoản chi trả nhưng gần đây đã nộp tờ khai thuế, cũng như những người đủ điều kiện nhận khoản chi trả "cộng thêm".

Nhắc nhở đặc biệt cho những người không thường khai thuế

Mặc dù các khoản chi trả là tự động đối với hầu hết mọi người, IRS vẫn tiếp tục khuyến khích những người thường không khai thuế và chưa nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế hãy nộp tờ khai thuế năm 2020 để nhận được tất cả các lợi ích mà họ được hưởng theo luật, bao gồm các khoản tín thuế như Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020, Tín Thuế Trẻ Em và Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được. Nộp tờ khai thuế năm 2020 cũng sẽ hỗ trợ IRS xác định xem ai đó có đủ điều kiện để được khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 hay không, khoản này sẽ bắt đầu được giải ngân vào mùa hè này.

Ví dụ, một số người nhận trợ cấp liên bang có thể cần phải nộp tờ khai thuế năm 2020 – ngay cả khi họ thường không khai thuế – để cung cấp thông tin mà IRS cần để gửi khoản chi trả cho người phụ thuộc đủ điều kiện. Các cá nhân đủ điều kiện trong nhóm này nên nộp tờ khai thuế năm 2020 càng nhanh càng tốt để được xem xét chi trả bổ sung cho những người phụ thuộc đủ điều kiện của họ.

Những người thường không khai thuế và không nhận trợ cấp liên bang có thể đủ điều kiện nhận các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế. Điều này bao gồm những người trải qua tình trạng vô gia cư (tiếng Anh), người nghèo ở nông thôn và những người khác. Các cá nhân không nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên hoặc thứ hai hoặc nhận ít hơn số tiền đầy đủ có thể đủ điều kiện cho khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020, nhưng quý vị sẽ cần phải khai thuế năm 2020. Xem mục đặc biệt trên IRS.gov: Yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi nếu quý vị không bắt buộc phải khai thuế (tiếng Anh).

Khai thuế miễn phí có sẵn cho những người đủ điều kiện.

IRS nhắc nhở người đóng thuế rằng mức thu nhập để duyệt xét trong đợt Thanh Toán Tác Động Kinh Tế mới này đã thay đổi. Điều này có nghĩa là một số người sẽ không đủ điều kiện nhận khoản thanh toán lần thứ ba ngay cả khi họ đã nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế lần thứ nhất hoặc thứ hai hoặc đã yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020. Các khoản chi trả sẽ bắt đầu được giảm bớt đối với những cá nhân kiếm được $75,000 trở lên trong Tổng Thu Nhập Được Điều Chỉnh ($150,000 nếu là vợ/chồng khai chung hồ sơ thuế). Các khoản chi trả kết thúc ở mức $80,000 cho các cá nhân ($160,000 nếu là vợ/chồng khai chung hồ sơ thuế); những người có Tổng Thu Nhập Được Điều Chỉnh ở trên các mức này không đủ điều kiện để được chi trả.

Các cá nhân có thể kiểm tra công cụ Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi trên IRS.gov để xem tình trạng các khoản thanh toán này. Thông tin bổ sung về Các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế có sẵn trên IRS.gov.