Nếu người lao động là nhà thầu độc lập theo các quy tắc thông luật, thì những người lao động đó vẫn có thể được coi là nhân viên theo quy chế (nhân viên pháp định) cho một số mục đích thuế việc làm nếu họ thuộc bất kỳ một trong bốn loại sau đây và đáp ứng ba điều kiện được mô tả trong phần thuế An sinh Xã hội và Medicare bên dưới.

  • Tài xế lái xe phân phối thức uống (không phải là sữa) hoặc thịt, rau cải, trái cây, hay các loại bánh nướng; hoặc thu gom và giao quần áo giặt ủi, nếu tài xế đó là đại diện của bạn hoặc được trả huê hồng.
  • Ðại diện bán bảo hiểm nhân thọ toàn thời gian có hoạt động thương mại chính là bán bảo hiểm nhân thọ hay hợp đồng niên kim, hoặc cả hai, và làm việc chính cho một hãng bảo hiểm nhân thọ.
  • Người làm việc tại nhà với những vật liệu hay hàng hóa do bạn cung ứng và phải giao sản phẩm cho bạn hoặc người được bạn uỷ nhiệm nếu bạn cũng quy định các điều khoản thực hiện công việc.
  • Người bán hàng toàn toàn thời gian thường phải đi xa hay ở trong phạm vi thành phố - người này đại diện cho bạn và giao đến bạn các đơn đặt hàng từ những nơi bán sỉ, bán lẻ, thầu khoán, hoặc từ người điều hành khách sạn, nhà hàng hay cơ sở khác tương tợ. Hàng hóa bán ra phải là vật phẩm dùng để bán lại, hoặc là tiếp liệu dùng cho hoạt động thương mại của người mua. Công việc thực hiện cho bạn phải là hoạt động thương mại chính của người bán hàng.

Tham khảo đoạn Salesperson (Người bán hàng) trong Ấn phẩm 15-A, Hướng dẫn bổ sung cho thuế của Chủ lao động (tiếng Anh) để biết thông tin bổ sung.

Thuế An sinh Xã hội và Medicare

Khấu lưu thuế An sinh Xã hội và Medicare từ lương của nhân viên pháp định nếu đáp ứng cả ba điều kiện sau đây.

  • Hợp đồng dịch vụ nói rõ hoặc ngụ ý là hầu như mọi dịch vụ đều do họ tự thực hiện.
  • Họ không có khoản đầu tư đáng kể vào trang thiết bị và tài sản dùng để thực hiện dịch vụ (ngoài khoản đầu tư vào phương tiện vận chuyển).
  • Dịch vụ công việc được thực hiện thường xuyên cho cùng một người trả tiền.