Nếu nhân công là thầu khoán độc lập theo thông pháp, thì họ vẫn có thể được xem như nhân viên theo pháp chế (nhân viên pháp định) vì mục đích tính một vài loại thuế việc làm nếu nhân công đó thuộc một trong bốn hạng loại sau đây và đáp ứng ba điều kiện đã nêu tại đoạn Thuế An Sinh Xã Hội và Medicare ở dưới.

  • Tài xế lái xe phân phối thức uống (không phải là sữa) hoặc thịt, rau cải, trái cây, hay các loại bánh nướng; hoặc thu gom và giao quần áo giặt ủi, nếu tài xế đó là đại diện của quý vị hoặc được trả huê hồng.
  • Ðại diện bán bảo hiểm nhân thọ toàn nhiệm có hoạt động thương mại chánh là bán bảo hiểm nhân thọ hay hợp đồng niên kim, hoặc cả hai, và làm việc chính cho một hãng bảo hiểm nhân thọ.
  • Người làm việc tại nhà với những vật liệu hay hàng hóa do quý vị cung ứng và phải giao sản phẩm cho quý vị hoặc người được quý vị uỷ nhiệm nếu quý vị cũng quy định các điều khoản thực hiện công việc.
  • Người bán hàng toàn nhiệm thường phải đi xa hay ở trong phạm vi thành phố - người này đại diện cho quý vị và giao đến quý vị các đơn đặt hàng từ những nơi bán sỉ, bán lẻ, thầu khoán, hoặc từ người điều hành khách sạn, nhà hàng hay cơ sở khác tương tợ. Hàng hóa bán ra phải là vật phẩm dùng để bán lại, hoặc là tiếp liệu dùng cho hoạt động thương mại của người mua. Công việc thực hiện cho quý vị phải là hoạt động thương mại chánh của người bán hàng.

Nên tham khảo đoạn Người Bán Hàng trong Ấn Phẩm 15-A, Hướng Dẫn Thuế Vụ Bổ Túc cho Hãng Sở (tiếng Anh) để biết thông tin phụ trội.

Thuế An Sinh Xã Hội và

Cần tạm thu thuế An Sinh Xã Hội và Medicare từ lương bổng của nhân viên pháp định nếu đáp ứng cả ba điều kiện sau đây.

  • Hợp đồng dịch vụ nói rõ hoặc ngụ ý là hầu như mọi dịch vụ đều do họ tự thực hiện.
  • Họ không có khoản đầu tư đáng kể vào trang thiết bị và tài sản dùng để thực hiện dịch vụ (không phải là đầu tư vào phương tiện vận chuyển).
  • Dịch vụ công việc được thực hiện thường xuyên cho cùng một người trả tiền.