Các bước dễ dàng để tránh lỗi khai thuế có thể làm chậm quá trình xử lý hoặc điều chỉnh tiền hoàn thuế

IR-2022-62, ngày 22 tháng 3 năm 2022

WASHINGTON — Hôm nay, Sở Thuế Vụ đã nhắc nhở người đóng thuế về cách để tránh những lỗi thường gặp trên tờ khai thuế. Trong mùa khai thuế này, IRS nhận thấy dấu hiệu của một số lỗi phổ biến của người đóng thuế, bao gồm việc yêu cầu khoản tiền Tín Thuế Trợ Cấp Phục HồiTín Thuế Trẻ Em không chính xác.

Để tránh sai sót đối với những tín thuế phổ biến này, mọi người nên nhớ một số bước chính. Người đóng thuế nên tham khảo Thư 6419 (tiếng Anh) để nắm được Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em và Thư 6475 (tiếng Anh) để nắm được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba mà họ nhận được– hoặc xem tại Tài Khoản Trực Tuyến– để khai tờ khai thuế chính xác. Việc yêu cầu khoản tín thuế không chính xác không chỉ làm chậm quá trình xử lý của IRS mà còn có thể dẫn đến việc điều chỉnh tiền hoàn thuế.

Dưới đây là những cách dễ dàng khác để tránh những sai lầm thường thấy trong mùa khai thuế này.

Khai thuế điện tử. Người đóng thuế có thể sử dụng máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng để khai thuế theo phương thức điện tử, có thể thông qua Free File của IRS hay nhà cung cấp dịch vụ khai thuế điện tử khác để giúp giảm thiểu sai sót. Phần mềm thuế hướng dẫn mọi người đối với từng mục của tờ khai thuế bằng cách sử dụng định dạng hỏi đáp. Vui lòng nhập thông tin một cách cẩn thận. Việc này bao gồm mọi thông tin cần thiết cho việc tính toán các khoản tín thuế và khoản khấu trừ. Việc sử dụng phần mềm thuế sẽ giúp tránh được lỗi toán học, nhưng người đóng thuế phải luôn xem lại tờ khai thuế của mình để đảm bảo tính chính xác.

Ghi đúng tư cách khai thuế. Phần mềm thuế, bao gồm Khai Thuế Miễn Phí Của IRS, cũng giúp ngăn ngừa sai sót khi chọn tư cách khai thuế. Nếu người đóng thuế không chắc chắn về tư cách khai thuế của mình, Trợ Tá Thuế Tương Tác (tiếng Anh) trên IRS.gov có thể giúp họ lựa chọn tư cách đúng, đặc biệt là nếu có nhiều hơn một tư cách khai thuế được áp dụng.

Trả lời câu hỏi về tiền ảo. Mẫu 1040 và Mẫu 1040-SR năm 2021 hỏi rằng liệu tại bất kỳ thời điểm nào trong năm 2021, một người có nhận, bán, trao đổi hoặc thanh lý bất kỳ khoản lợi nhuận tài chánh nào bằng bất kỳ loại tiền ảo nào hay không. Người đóng thuế không nên để trống trường này mà nên chọn "Có" hoặc "Không".

Khai báo mọi khoản thu nhập chịu thuế. Hành vi khai báo thiếu thu nhập có thể dẫn đến việc phải nộp tiền phạttiền lãi. Việc sắp xếp hồ sơ thuế giúp tránh những sai sót làm chậm quá trình xử lý và cũng có thể giúp tìm ra các khoản khấu trừ hoặc tín thuế bị bỏ qua. Người đóng thuế nên chuẩn bị sẵn sàng mọi tài liệu về thu nhập trước khi bắt đầu khai thuế. Ví dụ như Mẫu W-2, Mẫu 1099-MISC hoặc Mẫu 1099-NEC.

Bao gồm bồi thường thất nghiệp. IRS đã chứng kiến những trường hợp mà mọi người không cung cấp khoản bồi thường thất nghiệp nhận được vào năm 2021 trên tờ khai thuế. Mặc dù có luật đặc biệt (tiếng Anh) cho phép người đóng thuế loại trừ khoản bồi thường thất nghiệp khỏi thuế vào năm 2020, nhưng luật này chỉ áp dụng cho năm đó. Khoản bồi thường thất nghiệp mà người đóng thuế nhận được vào năm 2021 thông thường phải chịu thuế, vì vậy họ nên bao gồm khoản tiền này vào thu nhập trên tờ khai thuế.

Kiểm tra kỹ các mục nhập tên, ngày sinh và số An Sinh Xã Hội. Người đóng thuế phải liệt kê chính xác tên, số An Sinh Xã Hội (SSN) và ngày sinh của từng người mà họ kê khai là người phụ thuộc trên tờ khai thuế thu nhập cá nhân của mình. Nhập số SSN và tên của từng cá nhân trên tờ khai thuế chính xác như được in trên thẻ An Sinh Xã Hội. Nếu người phụ thuộc hoặc người phối ngẫu không có và không đủ điều kiện để nhận số SSN, hãy liệt kê Mã Số Thuế Cá Nhân (ITIN) thay vì số SSN.

Kiểm tra kỹ số định tuyến và số tài khoản. Việc yêu cầu ký gửi trực tiếp khoản tiền hoàn thuế liên bang vào một, hai hoặc thậm chí ba tài khoản là cách thức thuận tiện và cho phép người đóng thuế nhận tiền nhanh hơn. Đảm bảo số định tuyến và số tài khoản của tổ chức tài chánh được nhập chính xác trên tờ khai. Việc cung cấp số không chính xác có thể khiến việc hoàn tiền thuế bị trì hoãn hoặc ký thác tiền vào nhầm tài khoản. Người đóng thuế cũng có thể sử dụng tiền hoàn thuế để mua Trái Phiếu Tiết Kiệm Của Hoa Kỳ (tiếng Anh).

Gửi tờ khai thuế bản giấy tới đúng địa chỉ. Người nộp tờ khai thuế bản giấy nên xác nhận địa chỉ nơi nộp tờ khai thuế một cách chính xác trên IRS.gov hoặc trên các hướng dẫn cho mẫu đơn để tránh sự chậm trễ trong quá trình xử lý. Lưu ý rằng việc xử lý tờ khai thuế bản giấy có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường. Người đóng thuế và các chuyên gia thuế được khuyến khích nộp tờ khai điện tử nếu có thể.

Ký tên và ghi ngày cho tờ khai thuế. Nếu khai thuế chung, cả hai người phối ngẫu phải ký tên và ghi ngày cho tờ khai thuế. Người nộp tờ khai thuế điện tử có thể ký bằng số nhận dạng cá nhân (PIN) tự chọn. Người đóng thuế nên xem lại hướng dẫn đặc biệt để xác thực tờ khai thuế điện tử năm 2021 nếu tờ khai năm 2020 của họ chưa được xử lý.

Giữ một bản sao lưu. Khi đã sẵn sàng khai thuế, người đóng thuế nên tạo một bản sao tờ khai có chữ ký của mình cùng mọi bảng liệt kê để cho vào văn kiện.

Yêu cầu được gia hạn, nếu cần. Những người đóng thuế không thể nộp thuế vào hạn chót ngày 18 tháng 4 có thể dễ dàng yêu cầu gia hạn sáu tháng đến ngày 17 tháng 10 và tránh phải nộp tiền phạt do khai thuế trễ hạn. Sử dụng Khai Thuế Miễn Phí hoặc Mẫu 4868 (tiếng Anh). Nhưng hãy nhớ rằng, mặc dù khoảng gia hạn cho phép thêm thời gian để nộp tờ khai thuế, nhưng hầu hết người đóng thuế vẫn phải nộp các khoản thuế vào ngày 18 tháng 4.