Sở Thuế Vụ kêu gọi người đóng thuế thu thập giấy tờ thuế ngay bây giờ để khai thuế một cách suôn sẻ sau này

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2021-18, Ngày 1/22/2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ nhắc nhở người đóng thuế rằng sắp xếp hồ sơ thuế là bước đầu tiên quan trọng để sẵn sàng khai và nộp tờ khai thuế năm 2020 của họ.

Người đóng thuế nên lưu giữ tất cả các hồ sơ cần thiết, chẳng hạn như W-2s, 1099s, hóa đơn, chi phiếu đã hủy và các tài liệu khác thể hiện một khoản lợi tức, khoản khấu trừ hoặc tín thuế mà xuất hiện trên tờ khai thuế của họ.

Người đóng thuế nên xây dựng một hệ thống lưu giữ tất cả các thông tin quan trọng của họ, có thể bao gồm một chương trình phần mềm cho các hồ sơ điện tử hoặc một tủ tài liệu cho các tài liệu giấy trong các thư mục có nhãn. Sắp xếp hồ sơ một cách thuận tiện để giúp việc khai thuế dễ dàng hơn.

Để tránh chậm trễ hoàn thuế, người đóng thuế nên bảo đảm thu thập tất cả các tài liệu về lợi tức cuối năm để có thể khai thuế năm 2020 đầy đủ và chính xác.

Hầu hết người đóng thuế sẽ nhận được tài liệu lợi tức vào gần cuối tháng 1, bao gồm:

  • Mẫu Đơn W-2, Bản Khai Thuế Và Tiền Lương
  • Mẫu Đơn 1099-MISC, Lợi Tức Khác
  • Mẫu Đơn 1099-INT, Lợi Tức Từ Lãi Suất
  • Mẫu Đơn 1099-NEC, Tiền Thù Lao Cho Người Không Phải Nhân Viên
  • Mẫu 1099-G, Một Số Khoản Chi Trả Của Chính Phủ; như trợ cấp thất nghiệp hoặc hoàn thuế nhà nước
  • Mẫu Đơn 1095-A, Tuyên Bố Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe

Xem trương mục tại Sở Thuế Vụ trực tuyến

Người đóng thuế có thể xem trương mục trực tuyến của họ, cho phép họ truy cập thông tin mới nhất có sẵn về trương mục thuế liên bang của họ và bản khai thuế đã nộp gần đây nhất thông qua một công cụ an toàn và tiện lợi trên IRS.gov. Nếu họ cần thông tin từ bản khai thuế năm ngoái, họ cũng có thể tìm thấy trên đây.

Ngoài ra, trong những tuần tới, những cá nhân có trương mục trên IRS.gov/account sẽ có thể xem số tiền của khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế mà họ đã nhận được cũng như thông tin mới nhất có sẵn về trương mục thuế liên bang của họ. Những cá nhân đủ điều kiện mà chưa nhận được toàn bộ số tiền của cả hai khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế có thể yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi trên tờ khai thuế liên bang năm 2020 của họ. Để yêu cầu toàn bộ số tiền của khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi, người đóng thuế sẽ cần biết số tiền của khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế nhận được.

Vào Truy Cập An Toàn:Cách Ghi Danh Đối Với Một Số Công Cụ Tự Trợ Giúp Trực Tuyến để biết thêm thông tin về cách tạo trương mục hoặc cách đặt lại tên người dùng hoặc mật khẩu.

Hãy nhớ rằng trợ cấp thất nghiệp là khoản phải chịu thuế

Hàng triệu người Mỹ đã nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp vào năm 2020, nhiều người trong số họ là lần đầu tiên. Khoản trợ cấp này phải chịu thuế và phải được tính vào tổng lợi tức trên tờ khai thuế của họ.

Người đóng thuế sẽ nhận được Mẫu Đơn 1099-G (tiếng Anh) cho biết lợi tức thất nghiệp (tiếng Anh) của họ. Người đóng thuế có thể chọn khấu lưu thuế liên bang từ trợ cấp thất nghiệp của họ hoặc các khoản chi trả thuế ước tính, nhưng không nhiều người thực hiện các tùy chọn này. Trong trường hợp đó, thuế đối với những lợi ích đó sẽ được chi trả khi khai thuế năm 2020. Do đó, những người đóng thuế không bị khấu lưu thuế từ các khoản chi trả của họ có thể thấy khoản hoàn thuế ít hơn dự kiến hoặc thậm chí có hóa đơn thuế.

Những cá nhân nhận được Mẫu Đơn 1099-G cho khoản tiền trợ cấp thất nghiệp mà họ không nhận được phải liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang của họ và yêu cầu Mẫu Đơn 1099-G đã được điều chỉnh. Các tiểu bang không nên cấp Mẫu Đơn 1099-G cho những người đóng thuế mà họ biết mình là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến trợ cấp thất nghiệp.

Những người đóng thuế là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến trợ cấp thất nghiệp không nên nộp bản khai về việc bị mạo danh cho Sở Thuế Vụ.

Các cá nhân có thể tìm thêm thông tin chi tiết về khoản trợ cấp thất nghiệp chịu thuế trong Chủ Đề Thuế 418, Trợ Cấp Thất Nghiệp, hoặc trong Ấn Phẩm 525, Lợi Tức Chịu Thuế Và Không Chịu Thuế (tiếng Anh), trên IRS.gov.

Người đóng thuế có thể sử dụng lợi tức năm 2019 cho Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng

Đối với những người đóng thuế có lợi tức dưới $56,844 vào năm 2020, họ có thể đủ điều kiện để yêu cầu Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng. Trợ Tá EITC, có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, có thể giúp xác định xem ai đủ điều kiện. Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng lên đến $6,660 cho một gia đình có trẻ em hoặc lên đến $538 cho những người đóng thuế không có con đủ điều kiện.

Và trong mùa thuế này, có một quy tắc mới có thể giúp những người bị ảnh hưởng bởi mất việc làm hoặc thay đổi lợi tức vào năm 2020. Theo Đạo Luật Giảm Nhẹ Gánh Nặng Thuế Liên Quan Đến COVID năm 2020, người đóng thuế có thể chọn sử dụng lợi tức do lao động năm 2019 của họ để tính khoản tín thuế nếu lợi tức do lao động năm 2019 của họ nhiều hơn lợi tức do lao động năm 2020 của họ. Điều này cũng đúng đối với Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung (tiếng Anh). Để biết thông tin chi tiết, hãy xem hướng dẫn cho Mẫu Đơn 1040 (tiếng Anh)PDF hoặc Ấn Phẩm 596, Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động.

Khai Thuế Điện Tử giúp việc khai thuế dễ dàng

Cách tốt nhất để nộp bản khai thuế đầy đủ và chính xác là khai thuế điện tử và có một số lựa chọn để thực hiện việc này, trong đó một số cách thức là miễn phí. Truy cập IRS.gov/filing để biết thêm thông tin chi tiết về Khai Thuế Miễn Phí IRS, Các Mẫu Đơn Khai Thuế Tự Điền Miễn Phí (tiếng Anh), Trang khai thuế miễn phí (tiếng Anh) hoặc bằng cách tìm một chuyên gia thuế đáng tin cậy. Khai Thuế Miễn Phí là một lựa chọn tuyệt vời cho những người chỉ khai thuế để yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi, vì họ không nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế hoặc không nhận được toàn bộ số tiền.

Sử dụng IRS.gov

Trợ giúp về thuế của Sở Thuế Vụ có sẵn 24 giờ một ngày trên IRS.gov, trang web của Sở Thuế Vụ chính thức, nơi mọi người có thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi về thuế và giải quyết các vấn đề về thuế trực tuyến mà vẫn an toàn ngay từ ngôi nhà của họ. Trang Hãy Để Chúng Tôi Giúp Quý Vị giúp trả lời hầu hết các câu hỏi về thuế và Hướng Dẫn Dịch Vụ IRS (tiếng Anh)PDF liên kết đến các dịch vụ quan trọng khác của Sở Thuế Vụ.