Hơn 1.1 triệu khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế bổ sung được giải ngân theo Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ; tổng số thanh toán gần 164 triệu

IR-2021-103, Ngày 5 Tháng 5 Năm 2021

WASHINGTON — Hôm nay, Sở Thuế Vụ, Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ và Cục Dịch Vụ Tài Chánh thông báo họ đã giải ngân hơn 1.1 triệu khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đợt 8 từ Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ.

Thông báo ngày hôm nay nâng tổng số tiền đã giải ngân cho đến nay lên đến hơn 164 triệu khoản thanh toán, với tổng giá trị gần $386 tỷ, kể từ khi những khoản thanh toán này bắt đầu được gửi cho người dân Mỹ theo các đợt khác nhau, như đã thông báo vào ngày 12 tháng 3.

Đợt thanh toán thứ 8 này bắt đầu được xử lý vào Thứ Sáu, ngày 30 tháng 4, với ngày thanh toán chính thức là ngày 5 tháng 5. Một số người đã nhận khoản thanh toán trực tiếp này trong trương mục của họ sớm hơn dưới dạng khoản tiền gửi tạm thời hoặc đang chờ xử lý. Dưới đây là thông tin bổ sung về đợt thanh toán này:

  • Tổng cộng, đợt này bao gồm hơn 1.1 triệu khoản thanh toán, với giá trị hơn $2 tỷ.
  • Hơn 585,000 khoản thanh toán, với giá trị hơn $1.2 tỷ, đã được trao cho những cá nhân đủ điều kiện mà IRS trước đây không có thông tin để phát hành khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế nhưng gần đây đã nộp tờ khai thuế. 
  • Đợt này cũng bao gồm các khoản thanh toán bổ sung được thực hiện liên tục để trả thêm cho những người trước đó đã nhận được khoản thanh toán vào đầu năm nay dựa trên tờ khai thuế năm 2019 nhưng đủ điều kiện nhận khoản thanh toán mới hoặc lớn hơn dựa trên tờ khai thuế năm 2020 đã xử lý gần đây của họ. Đợt thanh toán này bao gồm hơn 570,000 khoản thanh toán "cộng thêm" này, với giá trị gần $1 tỷ.
  • Nhìn chung, đợt thanh toán thứ 8 này bao gồm khoảng 600,000 khoản thanh toán bằng phương thức tiền gửi trực tiếp vào trương mục ngân hàng (với tổng giá trị là $1.1 tỷ) với phần còn lại là các khoản thanh toán trên phiếu.

Thông tin bổ sung có sẵn về 7 đợt Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên từ Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ, bắt đầu được xử lý vào ngày 23 tháng 4 (tiếng Anh), 16 tháng 4, 9 tháng 4 (tiếng Anh), 2 tháng 4, 26 tháng 3 (tiếng Anh), 19 tháng 3 và 12 tháng 3 (tiếng Anh).

IRS sẽ tiếp tục thực hiện thanh toán khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế hàng tuần. Các khoản thanh toán đang thực hiện sẽ được gửi đến những cá nhân đủ điều kiện mà IRS trước đây không có thông tin để phát hành khoản thanh toán nhưng gần đây đã nộp tờ khai thuế, cũng như những người đủ điều kiện nhận khoản thanh toán "cộng thêm".

Nhắc nhở đặc biệt cho những người không thường khai thuế

Mặc dù các khoản thanh toán là tự động đối với hầu hết mọi người, IRS vẫn tiếp tục khuyến khích những người thường không khai thuế và chưa nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế hãy nộp tờ khai thuế năm 2020 để nhận được tất cả các lợi ích mà họ được hưởng theo luật, bao gồm các khoản tín thuế như Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi Năm 2020, Tín Thuế Trẻ Em và Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được. Nộp tờ khai thuế năm 2020 cũng sẽ hỗ trợ IRS xác định xem ai đó có đủ điều kiện để được khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 hay không, khoản này sẽ bắt đầu được giải ngân vào mùa hè này.

Ví dụ, một số người nhận trợ cấp liên bang có thể cần phải nộp tờ khai thuế năm 2020 – ngay cả khi họ thường không khai thuế – để cung cấp thông tin mà IRS cần để gửi khoản thanh toán cho người phụ thuộc đủ điều kiện. Các cá nhân đủ điều kiện trong nhóm này nên nộp tờ khai thuế năm 2020 càng nhanh càng tốt để được xem xét thanh toán bổ sung cho những người phụ thuộc đủ điều kiện của họ.

Những người thường không khai thuế và không nhận trợ cấp liên bang có thể đủ điều kiện nhận các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế. Điều này bao gồm những người trải qua tình trạng vô gia cư (tiếng Anh), người nghèo ở nông thôn và những người khác. Các cá nhân không nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên hoặc thứ hai hoặc nhận ít hơn số tiền đầy đủ có thể đủ điều kiện cho khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi 2020, nhưng quý vị sẽ cần phải khai thuế năm 2020. Xem mục đặc biệt trên IRS.gov: Yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi nếu quý vị không bắt buộc phải khai thuế (tiếng Anh).

Khai thuế miễn phí có sẵn cho những người đủ điều kiện.

IRS nhắc nhở người đóng thuế rằng mức thu nhập trong đợt Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ 3 này đã thay đổi. Điều này có nghĩa là một số người sẽ không đủ điều kiện nhận khoản thanh toán lần thứ ba ngay cả khi họ đã nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế lần thứ nhất hoặc thứ hai hoặc đã yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020. Các khoản thanh toán sẽ bắt đầu được giảm bớt đối với những cá nhân kiếm được $75,000 trở lên trong Tổng Thu Nhập Được Điều Chỉnh ($150,000 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế). Các khoản thanh toán kết thúc ở mức $80,000 cho các cá nhân ($160,000 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế); những người có Tổng Thu Nhập Được Điều Chỉnh ở trên các mức này không đủ điều kiện để được thanh toán.

Các cá nhân có thể kiểm tra công cụ Nhận Khoản Thanh Toán Của Tôi trên IRS.gov để xem trạng thái các khoản thanh toán này. Thông tin bổ sung về Các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế có sẵn trên IRS.gov.