6 lời khuyên dành cho những người mới bắt đầu kinh doanh

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời Khuyên về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2020-124, ngày 23 tháng Chín, 2020

Việc nắm được các trách nhiệm về thuế khi bắt đầu kinh doanh có thể tiết kiệm tiền cho người đóng thuế và giúp họ thành công. IRS.gov có các nguồn tài nguyên và câu trả lời để giúp đỡ mọi người trong quá trình khởi nghiệp.

Dưới đây là 6 lời khuyên dành cho các chủ thương nghiệp mới.

Chọn hình thức doanh nghiệp.

Hình thức doanh nghiệp xác định đối tượng đóng thuế là doanh nghiệp cần khai loại tờ khai thuế lợi tức nào. Hình thức doanh nghiệp phổ biến nhất là:

  • Doanh nghiệp tư nhân một chủ: Một doanh nghiệp chưa hợp nhất thuộc sở hữu của một cá nhân. Không có sự phân biệt giữa người đóng thuế và doanh nghiệp của họ.
  • Hình thức hợp tác kinh doanh (Tiếng Anh): Một doanh nghiệp chưa hợp nhất, trong đó quyền sở hữu thuộc về hai hay nhiều người.
  • Công ty: Còn được gọi là công ty C. Đó là một thực thể riêng biệt do các cổ đông sở hữu.
  • Công ty S: Một công ty mà bỏ phiếu để chuyển thu nhập doanh nghiệp, các khoản lỗ, khoản khấu trừ và tín dụng cho các cổ đông.
  • Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn: Một hình thức doanh nghiệp được luật tiểu bang cho phép.

Chọn năm thuế.

Năm thuế (Tiếng Anh) là kỳ kế toán hàng năm để lưu giữ hồ sơ và báo cáo thu nhập và chi phí. Chủ sở hữu doanh nghiệp mới phải chọn:

  • Năm dương lịch: 12 tháng liên tục bắt đầu từ ngày 01 tháng Một đến hết ngày 31 tháng Mười Hai.
  • Năm tài khóa: 12 tháng liên tục kết thúc vào ngày cuối cùng của bất kỳ tháng nào trừ tháng Mười Hai.

Xin số nhận diện doanh nghiệp (employer identification number, EIN).

Số Nhận Diện Doanh Nghiệp (EIN) còn được gọi là số nhận diện về thuế của liên bang. Số này được sử dụng để xác định một doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp cần một trong những số này. Điều quan trọng đối với một doanh nghiệp có số EIN là luôn cập nhật thông tin về địa chỉ gửi thư, địa điểm và người chịu trách nhiệm của doanh nghiệp. Các quy định của Sở Thuế Vụ yêu cầu chủ sở hữu số EIN phải báo cáo các thay đổi về người chịu trách nhiệm trong vòng 60 ngày. Họ thực hiện việc này bằng cách hoàn thành Mẫu 8822-B, Thay Đổi Địa Chỉ hoặc Người Chịu Trách Nhiệm (Tiếng Anh) và gửi đến địa chỉ có trên mẫu.

Yêu cầu tất cả nhân viên hoàn thành các mẫu sau:

Nộp thuế kinh doanh.

Hình thức kinh doanh xác định loại thuế phải nộp và cách thức nộp.

Truy cập trang mạng của tiểu bang.

Các chủ doanh nghiệp tiềm năng nên truy cập trang mạng của tiểu bang (Tiếng Anh) để biết thông tin về các yêu cầu của tiểu bang.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Thuế của Sở Thuế Vụ (Tiếng Anh)