5 điều cần nhớ nhất khi nộp tờ khai thuế thu nhập trong năm 2022

IR-2022-16, ngày 20 tháng 1 năm 2022

WASHINGTON — Với mùa khai thuế bắt đầu từ ngày 24 tháng 1, Sở Thuế Vụ đã nhắc nhở người đóng thuế về một số mục chính cần ghi nhớ khi nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang trong năm nay.

Với những tình huống chưa từng có xoay quanh đại dịch và những thách thức đặc biệt cho mùa khai thuế này, IRS đưa ra danh sách kiểm tra liệt kê 5 điều có thể giúp nhiều người đẩy nhanh quá trình xử lý hồ sơ khai thuế và chuyển tiền hoàn thuế đồng thời tránh bị chậm trễ.

1. Nộp tờ khai thuế chính xác và nộp tờ khai thuế điện tử kết hợp sử dụng ký gửi trực tiếp để tránh bị chậm trễ. Người đóng thuế nên nộp hồ sơ khai thuế điện tử và chọn hình thức ký gửi trực tiếp ngay khi họ có mọi thứ cần thiết để khai thuế chính xác. Người đóng thuế có nhiều lựa chọn, bao gồm việc sử dụng một chuyên gia thuế đáng tin cậy. Đối với những người chọn khai thuế điện tử, phần mềm sẽ giúp các cá nhân tránh những sai lầm khi tính toán. Phần mềm hướng dẫn mọi người đối với từng mục của tờ khai thuế bằng cách sử dụng định dạng hỏi đáp.

2. Để khai thuế chính xác, hãy thu thập mọi tài liệu trước khi khai thuế; đảm bảo thông tin về khoản thanh toán kích thích kinh tế và Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em là chính xác. Ngoài việc thu thập các mẫu W-2, Mẫu 1099 và các bản báo cáo liên quan đến thu nhập khác, điều quan trọng là mọi người phải có sẵn thông tin về Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em và Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế khi khai thuế.

 • Thư 6419 với Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em: IRS bắt đầu gửi thư cho những người đã nhận được khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em từ cuối tháng 12 năm 2021 và tiếp tục sang tháng 1. Thư này có nội dung "Tổng Số Tiền của Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em (AdvCTC) năm 2021" ghi ở gần trên cùng và "Thư 6419" ghi ở phía dưới cùng bên tay phải của trang. Đây là những gì mọi người cần biết:
  • Thư này chứa thông tin quan trọng có thể giúp đảm bảo tờ khai thuế là chính xác.
  • Những người đã nhận được khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em cũng có thể kiểm tra số tiền họ nhận được bằng cách sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật Tín Thuế Trẻ Em có sẵn trên IRS.gov.
  • Những người đóng thuế đủ điều kiện đã nhận khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em phải nộp tờ khai thuế năm 2021 để nhận được nửa còn lại của khoản tín thuế. Những người đóng thuế đủ điều kiện không nhận được các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em có thể yêu cầu khoản tín thuế đầy đủ bằng cách khai thuế.
 • Thư 6475 về Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Thứ Ba: Vào cuối tháng 1 năm 2022, IRS sẽ bắt đầu gửi thư tới những người đã nhận được khoản thanh toán thứ ba vào cuối tháng 1 năm 2021. Bức thư có ghi "Your Third Economic Impact Payment" ("Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Thứ Ba") ở gần trên cùng và "Letter 6475" ("Thư 6475") ở phía dưới bên phải của trang. Đây là những gì mọi người cần biết:
  • Hầu hết những người đủ điều kiện đã nhận được khoản thanh toán kích thích kinh tế. Thư này sẽ giúp các cá nhân xác định xem liệu họ có đủ điều kiện để yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi (RRC) cho khoản thanh toán kích thích kinh tế còn thiếu hay không.
  • Những người đủ điều kiện nhận RRC phải nộp tờ khai thuế năm 2021 để yêu cầu khoản thanh toán kích thích kinh tế còn lại.
  • Mọi người cũng có thể sử dụng tài khoản IRS trực tuyến để xem số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế.

Cả hai bức thư – 6419 và 6475 – đều có những thông tin quan trọng có thể giúp mọi người nộp tờ khai thuế năm 2021 một cách chính xác. Nếu có lỗi hoặc không đầy đủ thông tin, tờ khai thuế có thể cần được duyệt xét thêm trong khi IRS sửa lỗi, dẫn đến quá trình hoàn thuế bị chậm. Việc sử dụng thông tin này khi nộp tờ khai thuế điện tử có thể giảm thiểu sai sót và chậm trễ trong quá trình xử lý.

3. Tránh sự chậm trễ với những cuộc gọi điện thoại kéo dài; sử dụng các tài nguyên trực tuyến trước khi gọi cho IRS. Nhu cầu gọi điện thoại trên các đường dây hỗ trợ của IRS vẫn ở mức cao kỷ lục. Để tránh sự chậm trễ kéo dài, IRS kêu gọi mọi người sử dụng IRS.gov để nhận câu trả lời cho các thắc mắc về thuế (tiếng Anh), kiểm tra trạng thái của khoản tiền hoàn thuế hoặc nộp thuế. Không cần thời gian chờ đợi hay đặt lịch hẹn — các công cụ và tài nguyên trực tuyến luôn có sẵn 24 giờ mỗi ngày.

Ngoài ra, IRS đưa ra một số cách để người đóng thuế luôn cập nhật được những thông tin thuế quan trọng:

4. Quý vị đang chờ xử lý tờ khai thuế năm 2020? Mẹo đặc biệt hỗ trợ cho việc khai thuế điện tử năm 2021: Để xác thực và nộp thành công tờ khai thuế theo phương thức điện tử cho IRS, người đóng thuế cần nắm được Tổng Thu Nhập Điều Chỉnh, hay AGI, từ tờ khai thuế gần đây nhất của họ. Đối với những người đang chờ xử lý tờ khai thuế năm 2020, đây là mẹo đặc biệt để đảm bảo IRS chấp nhận tờ khai thuế để tiến hành xử lý. Đảm bảo quý vị nhập $0 (không đô la) cho AGI của năm ngoái trên tờ khai thuế năm 2021. Đối với những người đã sử dụng công cụ Người Không Phải Khai Thuế vào năm 2021 để đăng ký Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em hoặc Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Thứ Ba vào năm 2021, họ nên nhập $1 làm AGI cho năm trước của mình. Những người khác nên nhập AGI của năm trước từ tờ khai thuế của năm ngoái. Hãy nhớ rằng, nếu sử dụng cùng một phần mềm khai thuế giống năm ngoái, trường này sẽ được tự động điền.

5. Các nguồn tài nguyên miễn phí có sẵn để giúp người đóng thuế khai thuế. Trong năm đầy thử thách này, IRS nhắc nhở người đóng thuế rằng có nhiều lựa chọn để được trợ giúp miễn phí, bao gồm nhiều nguồn thông tin trên IRS.gov. Đối với những người muốn tránh sự chậm trễ khi nộp tờ khai thuế bằng giấy, Free File của IRS là một lựa chọn. Với Free File, các nhà cung cấp phần mềm thuế hàng đầu cung cấp miễn phí các sản phẩm trực tuyến của họ như một phần của mối quan hệ đối tác 20 năm với Sở Thuế Vụ. Trong năm nay, có tám sản phẩm bằng tiếng Anh và hai sản phẩm bằng tiếng Tây Ban Nha. Free File của IRS có sẵn cho bất kỳ cá nhân hoặc gia đình nào kiếm được không quá $73.000 vào năm 2021. Những người đóng thuế đủ điều kiện cũng có thể được trợ giúp khai thuế một cách trực tiếp và miễn phí trên toàn quốc thông qua các chương trình Tình Nguyện Hỗ Trợ Thuế Thu Nhập (VITA) và Tư Vấn Thuế cho Người Cao Niên (TCE).