Alèjman fiskal pou sitiyasyon katastwofik

Chache enfòme w sou pwovizyon alèjman fiskal ki fèk tonbe an favè kontribyab sitiyasyon dezas te afekte yo.

Gade Kesyon yo poze souvan (FAQs) (an anglè) pou w jwenn enfòmasyon sou kòman yo defini yon kontribyab afekte.

Sekou pou katastwòf selon eta

Aktyèl lis lokal ki kalifye yo ak lòt detay pou chak katastwòf disponib sou paj Around the nation nou an.

Resevwa enfòmasyon pou eta pa ou (an anglè)

Paj sa a gen ladan tou alèjman fiskal IRS te bay anvan yo nan sitiyasyon dezas ki baze sou deklarasyon FEMA yo.

Alèjman fiskal resan

Tcheke lis ki anba a pou tout konsèy sou sekou pou katastwòf IRS la te pibliye pa dat.

Ou pa wè sa w t ap chache a?