Sự Kiện Trong Đời

Tìm hiểu xem các sự kiện trong đời (tiếng Anh) như thay đổi việc làm, tình trạng hôn nhân, quy mô gia đình hoặc nghỉ hưu có thể ảnh hưởng như thế nào đến khoản thuế quý vị nợ và tiền hoàn thuế của quý vị.

Quý vị có thể cần điều chỉnh khoản khấu lưu của mình nếu quý vị gặp phải một sự kiện trong đời hoặc nếu quý vị bất ngờ nợ thuế khi khai thuế.

Bảo Vệ Khỏi Trộm Cắp Danh Tính

Nhận Trợ Giúp Ngay

Hầu hết các câu hỏi có thể được giải đáp trực tuyến.

Các Chủ Đề Thuế chứa thông tin chung về thuế cá nhân và doanh nghiệp. Quý vị cũng có thể kiểm tra:

Hãy Để Chúng Tôi Giúp Quý Vị