IRS cung cấp các lựa chọn thanh toán khác nhau cho những người đóng thuế còn nợ nhưng không thể thanh toán đầy đủ

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2019-15, ngày 13 tháng 2 năm 2019

WASHINGTON ― Khi mùa khai thuế năm 2019 tiến đến giai đoạn đỉnh điểm, Sở Thuế Vụ nhắc nhở người đóng thuế còn nợ về nhiều lựa chọn thanh toán dễ dàng.

IRS dự đoán rằng hầu hết người đóng thuế sẽ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi lớn về luật thuế. Trong khi hầu hết mọi người sẽ được hoàn thuế, những người khác có thể thấy rằng họ nợ thuế, nhiều người trong số họ có thể đủ điều kiện để được miễn tiền phạt thuế ước tính thường áp dụng. Xin xem Mẫu đơn 2210, Underpayment of Estimated Tax by Individuals, Estates and Trusts (Số tiền nợ còn thiếu của thuế ước tính cho cá nhân, bất động sản và quỹ tín thác) và các hướng dẫn để biết chi tiết.

“IRS hiểu rằng có nhiều thay đổi đã ảnh hưởng đến người dân vào năm ngoái và việc miễn tiền phạt mới này sẽ giúp cho những người đóng thuế mà vô tình nộp khoản khấu lưu thuế quá ít”, Ủy viên IRS Chuck Rettig nói. “Chúng tôi khuyến khích mọi người kiểm tra lại khoản khấu lưu của họ một lần nữa trong năm nay để đảm bảo rằng họ nộp đúng số tiền khấu lưu thuế cho năm 2019”.

IRS kêu gọi mọi người mà có trách nhiệm nộp tờ khai và còn thiếu tiền thuế nên nộp hồ sơ khai thuế muộn nhất là vào hạn chót ngày 15 Tháng Tư, ngay cả khi họ không thể thanh toán tiền nợ đầy đủ. Người đóng thuế trong tình huống này nên trả nhiều đến mức có thể và xem xét yêu cầu một chương trình trả tiền cho số tiền còn lại.

Người đóng thuế còn nợ thuế có thể chọn trong số các lựa chọn thanh toán sau:

Người đóng thuế không có khả năng nộp thuế đầy đủ nên hành động nhanh chóng. Một số lựa chọn thanh toán có sẵn bao gồm:

  • Online Payment Agreement (Thỏa thuận trả tiền trực tuyến) — Các cá nhân nợ từ $50,000 trở xuống tổng cộng tiền thuế thu nhập, tiền phạt và tiền lãi và các doanh nghiệp nợ thuế từ $25,000 trở xuống và đã nộp tất cả các tờ khai thuế có thể đủ điều kiện có một thỏa thuận trả tiền trực tuyến. Hầu hết người đóng thuế đủ điều kiện đối với lựa chọn này và một thỏa thuận thường có thể được thiết lập chỉ trong vài phút. Các ứng dụng trực tuyến để thiết lập chương trình trả tiền thuế, như thỏa thuận trả tiền trực tuyến và thỏa thuận trả góp, có sẵn từ Thứ Hai - Thứ Sáu, 6 giờ sáng đến 12:30 sáng; Thứ Bảy, 6 giờ sáng đến 10 giờ tối; Chủ nhật, 6 giờ chiều đến nửa đêm. Tất cả thời gian là tính theo Giờ Miền Đông.
  • Installment Agreement (Thỏa thuận trả góp) — Thỏa thuận trả góp được trả bằng chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản ngân hàng hoặc việc khấu trừ tiền lương sẽ giúp người đóng thuế tránh vi phạm thỏa thuận của họ. Việc này cũng làm giảm gánh nặng thanh toán qua thư và tiết kiệm chi phí bưu chính. Ngay cả những người đóng thuế không đủ điều kiện có một thỏa thuận trả tiền vẫn có thể trả bằng cách trả góp. Có thể áp dụng một số phí.
  • Delaying Collection (Trì hoãn thu tiền) — Nếu IRS xác định người đóng thuế không thể thanh toán, họ có thể trì hoãn việc thu tiền cho đến khi điều kiện tài chính của người đóng thuế được cải thiện.
  • Offer in Compromise (Đề nghị thỏa hiệp) — Một số người đóng thuế đủ điều kiện để thỏa thuận một hóa đơn tính thuế ít hơn số tiền họ nợ bằng cách gửi một đề nghị thỏa hiệp. Để giúp xác định tính đủ điều kiện, hãy sử dụng Offer in Compromise Pre-Qualifier tool (công cụ sơ tuyển người đủ điều kiện cho đề nghị thỏa hiệp).

Ngoài ra, người đóng thuế có thể xem xét các lựa chọn khác để thanh toán, bao gồm cả việc vay nợ để trả số tiền đến hạn. Trong nhiều trường hợp, chi phí vay có thể thấp hơn tổng cộng tiền lãi và tiền phạt mà IRS phải tính theo luật liên bang.

Kiểm tra khấu lưu thuế

IRS kêu gọi tất cả những người đóng thuế kiểm tra khoản khấu lưu của họ cho năm 2019, đặc biệt là những người đã thực hiện các điều chỉnh khấu lưu trong năm 2018 hoặc có một sự thay đổi lớn trong cuộc sống. Những người có nguy cơ có khoản khấu lưu thuế quá ít từ tiền lương của họ bao gồm những người đóng thuế đã từng liệt kê các khoản chi tiêu trong quá khứ nhưng giờ lại dùng mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn tăng lên cũng như các hộ gia đình có hai người làm công ăn lương, nhân viên có nguồn thu nhập phi lương và những người có tình trạng thuế phức tạp.

Để giúp người đóng thuế phân bổ khoản khấu lưu thích hợp từ tiền lương của họ trong suốt năm 2019, một phiên bản Withholding Calculator (Công cụ tính tiền khấu lưu) trực tuyến và cập nhật của cơ quan thuế giờ có tại IRS.gov.  Không bao giờ là muộn để kiểm tra khoản khấu lưu của quý vị. Mặc dù điều này luôn là một ý tốt cho bất kỳ năm nào, bắt đầu từ đầu năm 2019 điều này là đặc biệt quan trọng vì hầu hết người khai thuế điều chỉnh theo tỷ suất thuế, các khoản khấu trừ và tín thuế sửa đổi.

Công cụ trực tuyến

IRS kêu gọi người đóng thuế tận dụng nhiều công cụ và các nguồn thông tin khác có sẵn trên IRS.gov. Người đóng thuế có nhiều lựa chọn để nhận trợ giúp nộp và chuẩn bị tờ khai thuế trên IRS.gov, trang web chính thức của IRS. Người đóng thuế cũng có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi về thuế của họ và giải quyết vấn đề về thuế trực tuyến. Trang Let Us Help You (Để chúng tôi giúp quý vị) giúp trả lời hầu hết các câu hỏi về thuế, và Ấn phẩm 5136 PDF, IRS Services Guide (Hướng dẫn dịch vụ của IRS) kết nối tới những phần này và các dịch vụ khác của IRS.

Người đóng thuế có thể vào IRS.gov/account để truy cập an toàn thông tin về tài khoản thuế liên bang của họ. Họ có thể xem số tiền họ nợ, thanh toán trực tuyến hoặc thiết lập thỏa thuận trả tiền trực tuyến; truy cập hồ sơ thuế của họ trực tuyến; xem lại lịch sử thanh toán 18 tháng qua; và xem thông tin hồ sơ khai thuế quan trọng cho năm hiện tại như đã nộp. Hãy vào trang IRS.gov/secureaccess để xem quá trình xác thực danh tính cần thiết.