Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế: Bảo vệ cho tất cả những người đóng thuế

Mẹo Thuế của IRS 2022-01, ngày 3 tháng 1, 2022

Hai yếu tố chính trong sứ mệnh của IRS là đối xử với người đóng thuế với nhân phẩm và tôn trọng, đồng thời mang tới cho họ trải nghiệm của khách hàng một cách tích cực. Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế nêu lên cụ thể 10 quyền mà tất cả những người đóng thuế có bất cứ lúc nào họ tương tác với IRS.

Những quyền này đề cập tới một loạt các chủ đề và vấn đề đồng thời đưa ra những điều mà người đóng thuế có thể mong đợi trong trường hợp họ cần làm việc với IRS về vấn đề thuế cá nhân. Điều này bao gồm cả những thời điểm người đóng thuế nộp tờ khai thuế, đóng thuế, hồi đáp thư, trải qua kiểm xét hoặc kháng cáo quyết định của IRS.

Dưới đây là những quyền được nêu trong Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế

 1. Quyền Được Cho Biết 
   
 2. Quyền Nhận Dịch Vụ Có Phẩm Chất
   
 3. Quyền Không Trả Nhiều Hơn Số Tiền Thuế Đúng
   
 4. Quyền Phản Đối Quan Điểm của IRS và Được Lắng Nghe
   
 5. Quyền Khiếu Nại Quyết Định của IRS tại một Diễn Đàn Độc Lập
   
 6. Quyền Được Dứt Điểm
   
 7. Quyền Được Riêng Tư
   
 8. Quyền Được Bảo Mật
   
 9. Quyền Thuê Người Đại Điện
   
 10. Quyền có một Hệ Thống Thuế Công Bằng và Chính Đáng

Tham khảo thêm:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)