Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021

Những câu hỏi thường gặp được cập nhật này đã được công khai trong Tờ Thông Tin 2022-32 PDF, Ngày 14 Tháng 7 Năm 2022.

Đã có những thay đổi quan trọng đối với Tín Thuế Trẻ Em mà sẽ giúp nhiều gia đình nhận được tiền ứng trước. Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ (ARPA) năm 2021 chỉ mở rộng Tín Thuế Trẻ Em (CTC) cho năm thuế 2021.

Dưới đây là các câu hỏi thường gặp về Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021, được phân tách theo chủ đề.

Đừng gọi cho IRS. Các trợ lý điện thoại của chúng tôi không có thông tin ngoài những gì có sẵn trên IRS.gov.