IRS đưa ra lời khuyên cho những người chưa nộp tờ khai thuế năm 2021; khuyến khích người đóng thuế khai thuế sớm

FS-2022-35, Tháng 8 năm 2022

Nhiều người vẫn chưa nộp tờ khai thuế năm 2021, với ước tính khoảng 19 triệu người đóng thuế yêu cầu gia hạn khai thuế cho đến ngày 17 tháng 10. Những người khác chưa khai thuế vì họ cần giúp đỡ, không thể tìm thấy hồ sơ của họ hoặc không chắc chắn về việc họ có cần phải khai thuế hay không. IRS kêu gọi mọi người khai thuế điện tử sớm hơn thay vì muộn hơn và cung cấp các nguồn trợ giúp để nhận được câu trả lời cần thiết để khai thuế chính xác.

Dưới đây là một số lý do phổ biến mà mọi người chưa nộp tờ khai thuế năm 2021 và nơi để tìm thêm thông tin

Họ đã bỏ lỡ thời hạn tháng 4 và không yêu cầu gia hạn

Nếu ai đó chưa nộp tờ khai thuế năm 2021 hoặc yêu cầu gia hạn khai thuế, thì họ không nên để điều đó ngăn họ khai thuế, đặc biệt nếu họ nợ tiền. Khai thuế điện tử càng sớm càng tốt cũng có thể giúp những người đã không nộp đơn xin gia hạn tránh tiền phạt và tiền lãi thêm nếu họ nợ thuế. Không có hình phạt cho việc không khai thuế nếu được hưởng tiền hoàn thuế, nhưng nếu không nộp tờ khai thuế thì không có giới hạn thời gian để đánh giá và truy thu thuế, tiền phạt và tiền lãi nếu còn nợ bất kỳ khoản nào.

Họ nợ thuế và không thể trả

Nếu một cá nhân nợ thuế, họ nên nộp tờ khai thuế theo phương thức điện tử ngay bây giờ để tránh bị phạt thêm và lãi phát sinh do không khai thuế trước thời hạn. Nếu họ không thể trả đủ số tiền thuế của mình, họ nên trả phần có thể trả ngay bây giờ để giảm số tiền phạt và tiền lãi sẽ tiếp tục tích lũy, và xem xét các lựa chọn cho những người không thể trả thuế của họ (tiếng Anh), bao gồm việc đăng ký một kế hoạch chi trả trên IRS.gov.

Bất kỳ ai nợ thuế có thể xem lại tất cả các tùy chọn chi trả trực tuyến. Chúng bao gồm việc truy cập IRS.gov để vào Tài Khoản Trực Tuyến  và chi trả với Công cụ Direct Pay của Sở Thuế Vụ hoặc với thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc ví kỹ thuật số.

Tờ khai thuế năm 2020 của họ vẫn chưa được xử lý

Một số người chưa nộp tờ khai thuế năm 2021 vì họ vẫn đang chờ tờ khai thuế năm 2020 của mình được xử lý. Nhưng không cần phải chờ đợi. Để xác thực và gửi thành công tờ khai thuế đã nộp theo phương thức điện tử cho IRS, người đóng thuế cần có Tổng Thu Nhập Điều Chỉnh, hoặc AGI, từ tờ khai thuế gần đây nhất của họ. Những người đang chờ tờ khai thuế năm 2020 được xử lý vẫn có thể nộp tờ khai thuế năm 2021 theo phương thức điện tử bằng cách nhập $0 cho AGI năm 2020 khi được nhắc. Hãy nhớ rằng, nếu sử dụng cùng một nhu liệu giúp khai thuế như năm ngoái thì trường này thường sẽ tự động điền. Những người khác nên nhập AGI của năm trước từ tờ khai thuế năm 2020.

Họ không nợ bất kỳ khoản thuế nào, vì vậy họ tin rằng họ không cần phải khai thuế

Một số có thể nghĩ rằng vì họ không nợ thuế nên họ không cần phải khai thuế. Nợ thuế và được yêu cầu khai thuế là hai tình huống riêng biệt. Nếu ai đó không chắc liệu họ có bắt buộc phải khai thuế hay không, họ có thể sử dụng Công Cụ Trợ Tá Thuế Tương Tác Của IRS Tôi Có Cần Khai Thuế Không? (tiếng Anh) để giúp tìm ra câu trả lời.

Một số người có thể chọn không khai thuế vì họ không kiếm đủ tiền để được yêu cầu khai thuế. Tuy nhiên, họ có thể bỏ lỡ việc nhận được tiền hoàn thuế. Điều này có thể áp dụng nếu ai đó đã khấu lưu thuế thu nhập liên bang từ lương của họ, thanh toán các khoản tiền thuế ước tính hoặc đủ điều kiện để yêu cầu các khoản tín thuế như Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được. Cách duy nhất để nhận được tiền hoàn thuế là khai thuế. Thông thường, không phải chịu phạt trong trường hợp khai thuế sau thời hạn ngày 18 tháng 4 nếu được hưởng tiền hoàn thuế.

Ngoài ra, mọi người vẫn có thời gian để nhận được đầy đủ Tín Thuế Trẻ Em hoặc yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi nếu họ không nhận được toàn bộ số tiền của khoản chi trả kích thích kinh tế thứ ba, nhưng họ cần phải nộp tờ khai thuế năm 2021 để nhận chúng. Nếu ai đó vẫn cần nộp tờ khai thuế năm 2021, họ nên nộp bằng phương thức điện tử và nếu được hưởng tiền hoàn thuế, hãy chọn ký thác trực tiếp.

Họ không thể tìm thấy hồ sơ họ cần

Tài Khoản Trực Tuyến của IRS có thể cung cấp quyền truy cập nhiều hồ sơ thuế cần thiết để khai thuế. Trong Tài Khoản Trực Tuyến, mọi người có thể xem, truy cập và in:

  • dữ liệu quan trọng từ tờ khai thuế được nộp gần đây nhất của họ, bao gồm tổng thu nhập điều chỉnh, cũng như bản ghi
  • thông tin về Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế, bao gồm cả số tiền của các khoản chi trả mà họ nhận được
  • thông tin về các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em năm 2021
  • bản sao kỹ thuật số của một số thông báo nhất định từ IRS

Đối với các hồ sơ liên quan cụ thể đến:

Thanh Toán Tác Động Kinh Tế/Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi – Những cá nhân không đủ điều kiện nhận Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba hoặc nhận ít hơn toàn bộ số tiền có thể đủ điều kiện để yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021 và sẽ cần phải nộp tờ khai thuế năm 2021 ngay cả khi họ thường không khai thuế.

Bất kỳ ai đủ điều kiện yêu cầu Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021 cần biết số tiền Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba của họ, bao gồm bất kỳ khoản thanh toán cộng thêm nào, để tính toán chính xác khoản tín thuế. Các cặp vợ chồng khai thuế chung cho năm 2021 cần phải biết số tiền thanh toán cho cả hai vợ chồng để yêu cầu tín thuế.

Các cá nhân có thể tìm thấy số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba của họ trong Tài Khoản Trực Tuyến của IRS hoặc trong Thư 6475, (Các) Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Năm 2021 Của Quý Vị (tiếng Anh).

Đối với những cá nhân đã kết hôn, khai thuế chung, mỗi người phối ngẫu sẽ cần đăng nhập vào Tài Khoản Trực Tuyến của mình hoặc xem lại Thư 6475 của mình để biết phần của họ trong tổng số tiền thanh toán chung của hai vợ chồng. Xem Câu hỏi thường gặp về Chủ đề G: Tìm Số Tiền Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Thứ Ba Để Tính Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi Năm 2021 (tiếng Anh), để biết thêm thông tin.

Đối với các hồ sơ liên quan đến:

Các Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em – Nếu ai đó đã nhận được các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em, thì họ cần phải đối chiếu (so sánh) tổng số tiền họ nhận được với số tiền họ đủ điều kiện yêu cầu. Để đối chiếu các khoản trả trước trên tờ khai thuế năm 2021, mọi người sẽ cần tổng số tiền các khoản trả trước và số trẻ đủ điều kiện, cả hai thông tin đều có thể được truy cập trên Tài Khoản Trực Tuyến của IRS. Mọi người cũng có thể tham khảo Thư 6419 (tiếng Anh) của mình để biết thông tin họ sẽ cần.

Đối với các hồ sơ liên quan đến:

Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được – Những người đóng thuế không nộp tờ khai thuế cho niên thuế 2021 vì họ không có thu nhập kiếm được vào năm ngoái có thể khai thuế để yêu cầu khoản tín thuế này sử dụng thu nhập kiếm được năm 2019 của họ nếu họ đủ điều kiện cho EITC. Người đóng thuế cũng có thể sử dụng thu nhập kiếm được năm 2019 để tính Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được năm 2021 chỉ khi thu nhập kiếm được năm 2019 cao hơn thu nhập kiếm được của niên thuế mà họ đang tính tín thuế. Bản ghi tài khoản năm 2019 của một cá nhân có thể được truy cập thông qua Tài Khoản Trực Tuyến IRS hoặc được yêu cầu trực tuyến bằng công cụ Nhận Bản Ghi. Mọi người có thể sử dụng Công Cụ Trợ Lý EITC để xem liệu họ có đủ điều kiện nhận khoản tín thuế có giá trị này hay không, tính toán số tiền mà họ có thể đủ điều kiện nhận và tìm câu trả lời cho các câu hỏi.

Họ cần giúp khai tờ khai thuế

Người đóng thuế được khuyến khích sử dụng các tùy chọn khai thuế điện tử để khai và nộp tờ khai thuế năm 2021 theo phương thức điện tử, bao gồm Khai Thuế Miễn Phí Của IRS, có sẵn trên IRS.gov đến hết ngày 17 tháng 10 cho những người kiếm được từ $73.000 trở xuống vào năm 2021. Những người kiếm được nhiều tiền hơn có tùy chọn sử dụng Các Mẫu Đơn Khai Thuế Tự Điền Miễn Phí Của IRS (tiếng Anh).

IRS đưa ra các mẹo để giúp người đóng thuế Chọn Một Chuyên Gia Thuế để hỗ trợ khai thuế. Và Danh Mục Chỉ Dẫn Về Chuyên Viên Khai Thuế Liên Bang Có Chứng Chỉ Và Trình Độ Chuyên Môn Chọn Lọc (tiếng Anh) có thể giúp người đóng thuế tìm được các chuyên viên khai thuế có chứng chỉ chuyên môn được IRS công nhận hoặc đã hoàn thành các yêu cầu của IRS cho Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm.

Chương trình Trợ Giúp Khai Thuế Thu Nhập Tự Nguyện của IRS (VITA) cung cấp dịch vụ giúp khai thuế cơ bản miễn phí cho những người thường kiếm được từ $58.000 trở xuống và những người khuyết tật hoặc những người đóng thuế nói tiếng Anh hạn chế. Mặc dù phần lớn các địa điểm này chỉ mở đến cuối mùa khai thuế, nhưng người đóng thuế có thể sử dụng Công Cụ Định Vị Địa Điểm VITA để xem liệu có một địa điểm dựa vào cộng đồng nào có các thiện nguyện viên được IRS đào tạo và chứng nhận làm việc vẫn mở gần họ hay không.

Họ nghĩ rằng họ còn nhiều thời gian cho đến hạn chót ngày 17 tháng 10

Người đóng thuế có thể khai thuế điện tử bất kỳ lúc nào trước thời hạn tháng 10 và tránh phải nộp hồ sơ vội vàng vào phút chót. Nếu mọi người có hồ sơ họ cần để khai thuế thì nên khai thuế càng sớm càng tốt để tránh sự chậm trễ trong việc xử lý tờ khai thuế của họ. Nếu người đóng thuế yêu cầu gia hạn khai thuế thì họ có thời hạn đến ngày 17 tháng 10 năm 2022.

IRS khuyến khích người đóng thuế khai thuế điện tử thông qua một chuyên gia thuế, chương trình Khai Thuế Miễn Phí Của IRS, địa điểm Giúp Khai Thuế Miễn Phí hoặc nhu liệu giúp khai thuế thương mại.